Radyasyon onkologları ne diyor?

advertisement
Radyasyon onkologları ne diyor?
• Bu çalışmalar eski…
• Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT , Robotik
•
•
•
•
RT) En sevdiğim “robotik radyocerrahi”
Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek…
Dozlar çok arttırıldı
Bizim hasta popülasyonumuz kötü
Yan etki proflimiz daha iyi
Eleştiriler
• Lokal kontrol, sağkalım
• Farklı domainlerde ciddi YE
• Hormonal tedavi YE
• PSA RT’de güvenilir değil
• İkincil kanser gelişimi
CYBERKNIFE
†Case
provided courtesy of NCH Regional Cancer Institute, Naples, FL
Doz artınca biyokimyasal nüksüz
yaşam tamam da genel sağkalım?????
Kuban et al, Int J Rad Oncol Biol Phys 70: 67-74, 2008
İkinci Malignite Gelişimi- Rektal Kanser
Michaelson M D., et al. CA Cancer J Clin;58;196, 2008
İkincil kanser
• 2955 prostat kanseri
RT ile tedavi almıştır.
• Adj. veya salvage
RT’ler dışlanmıştır.
• Kontrol olarak 14309
hasta RP geçirmiştir.
Huang J et al, Radiotherapy Oncology 98:81, 2011
İkinci Malignite Gelişimi-SEER
Epidemiyolojik Çalışma
Hasta sayıları: 85,815-144,761
RT alanlar: %25-66
Bostrom P J., et al. Eur Urol ;52;973, 2007
Sekonder Kanserler
• 1983 ile 2003 arası tedavi edilmiş 8,455 RRP ve
9,390 EBRT hastası sekonder kanserler açısından
irdelenmiş…
• MVA’ya göre 5. yılda mesane Ca ‘de RT
hastalarında (HR 1.4; p = 0.02), Akciğer Ca’da
(HR, 2.0; p = 0.004), ve rektum Ca’da (HR
2.1; p <0.001) bulunmuştur.
• 10. yıldan itibaren sadece Rektum Ca önemli
olarak farklı bulunmuştur (HR 2.2; p = 0.003)
• Zarar vermek için gereken hasta sayısı (NNH) RT
hastalarında RRP’ye göre 111’e 19 olarak
görülmektedir
Bhojani et al, 2009
Ameliyatta söz konusu olmayanlar
Hormon tedavisi…
Hormon tedavisinin KV hastalık ve
diabet riski
• 37 443 prostat kanserli hastalar çalışmaya
•
•
•
•
•
•
alındı
Bunların 15497 hastaya ADT uygulandı.
DM ; HR 1.28
Koroner arter hastalığı; HR 1.19
MI: HR 1.28
Ani ölüm; 1.35
İnme ; 1.22
Keating NL et al, JNCI 102; 39,2010
Hormon tedavisi niye önemli?
• Lokal ileri hastalarda
6ay ADT vs 3 yıl
ADT çalışması uzun
dönem ADT leyhine
sonuçlanmıştır.
• RO’lar ADT’yi
liberal olarak
kullanmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sıcak basması
ED, libido
Jinekomastia
Uyku hali ve depresyon
Metabolik sendrom
Osteoporoz
Anemi
Kognitif değişiklikler
vs, vs
Bolla et al, NEJM, 2516, 2009
Ereksiyon
• XRT ile ED sonuçları daha iyi..
• Hem de hastalar daha yaşlı
• Ancak bir erkek ne kadar genç ve sağlıklı ise
seksüel fonksiyonu o kadar hayatının önüne
çıkarır.
• Ayrıca RP ile ED hemen XRT ile sonra oluşur
onun için takip uzadıkça fark kalmaz…
ED RP’de sabit kalırken RT’de 2-5 yılda
giderek bozulmaktadır.
1156 RP 435 RT almış hasta
1157ve 1187 hastanın 5. yıl takibi vardır.
Potosky AL, JNCI, 96;1358, 2004
Hasta ve partnerlerinin tedaviden 1 yıl
sonra HK’de ciddi bozukluk oranları
RRP(n=602)
Braki
(n=311)
EBRT(n=292)
Seksüel
49%
30%
31%
İdrar
7%
21%
9%
Barsak
2%
11%
11%
Canlılık/Hormonal
11%
13%
19%
HK Domain
1206 hasta, 614 partner
Sanda et al, NEJM 358:1250, 2008
3B KRT ile kalça kırığı
• SEER data – 45,662
prostat kanserli hasta
• EBRT kalça kırığı
riskini %76
arttırmaktadır.
• EBRT ile antiandrojenik tedavi
alanlarda kalça kırığı
riski RP olanlara
göre % 145
arttırmaktadır.
Elliott et al, Cancer, 2011
Prostat kanseri tedavileri ile kalça ve
bilek kırığı
Multivariate-adjusted hazard ratio of hip or wrist fracture
stratified by primary prostate cancer treatment
PSA takibi ve RT
• Kattan ASTRO kriteri ile yapılan analizlerin
zaman aralığı saptanmamış 3 ölçüm kriteri
nedeniyle biokimyasal nüksüz sağkalım
hesaplarında RT leyhine %10’luk bir avantaj
sağladığını ortaya koymuştur.
Kattan et al, IJROBP. 2000;48:1469
PSA takibi ve RT
Phoenix Kriteri
• 2570 hasta RP
geçirdikten sonra
biyokimyasal nüks
açısından >0.2 ng/ml
ve + 2 ng/ml
kriterleri ile
değerlendirilmiştir
Nielsen ME et al; UROLOGY 72: 389, 2008
Phoenix kriteri??
Nüks olanlarda ve met gelişenlerde
N+2 kriteri ASTRO kriterinden daha duyarlı ancak ciddi derecede
Biyokimyasal nüks zamanını ötelemektedir.
O kadar ki RP’nin 2 yıllık değerlendirmesi RT’nin 5 yıllık değerlendirmesi
İle eşdeğerdir.
Nielsen ME et al; UROLOGY 72: 389, 2008
RP’nin tartışılmayacak üstünlükleri
• Patolojik evre (Biyopsi ile %24-29 düşük
•
•
•
•
•
•
evreleme %30 düşük grade )
Bu şekilde uygun hastalara adjuvant tedavi
önerilmesi mümkün
Tedavi sonrası PSA izleminin kolay ve
doğruluğu
İkincil kanser gelişme riski
Hormon tedavilerinin yan etkilerinin olmaması
Salvage RT salvage RRP’ye göre daha kolay
Psikolojik
Zaten halkımız her zamanki gibi doğru !
seçimini yapmış
Tanıdan Sonra Seçilen Tedavi (3069 Olgu)(% 52,6)
60,0%
51,8%
50,0%
40,0%
30,0%
20,3%
20,0%
10,0%
0,0%
3,6%
5,4%
2,2%
3,7%
6,4%
6,1%
0,5%
Download