Müzakere Fasılları Dosyasını indirmek için tıklayınız.

advertisement
Müzakere Fasılları
MÜZAKERE FASILLARI
1) Malların Serbest Dolaşımı
2) İşçilerin Serbest Dolaşımı
3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
4) Sermayenin Serbest Dolaşımı
5) Kamu Alımları
6) Şirketler Hukuku
7) Fikri Mülkiyet Hukuku
8) Rekabet Politikası
9) Mali Hizmetler
10) Bilgi Toplumu ve Medya
11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
13) Balıkçılık
14) Taşımacılık Politikası
15) Enerji
16) Vergilendirme
17) Ekonomik ve Parasal Politika (YENİ AÇILACAK FASIL)
18) İstatistik
19) Sosyal Politika ve İstihdam
20) İşletme ve Sanayi Politikası
21) Trans-Avrupa Şebekeleri
22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23) Yargı ve Temel Haklar
24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25) Bilim ve Araştırma
26) Eğitim ve Kültür
27) Çevre
28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
29) Gümrük Birliği
30) Dış İlişkiler
31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
32) Mali Kontrol
33) Mali ve Bütçesel Hükümler
34) Kurumlar
35) Diğer Konular
Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar
25. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 12 Haziran 2006)
Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar
17. Ekonomik ve Parasal Politika (MPB: 9 Mart 2007)
26. Eğitim ve Kültür (MPB: 25 Mayıs 2006)
Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar
1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri)
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış kriteri)
5. Kamu Alımları
8. Rekabet Politikası
9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri)
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri)
19. Sosyal Politika ve İstihdam
29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri)
Konsey’de Görüşülmesi Süren Fasıllar
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
13. Balıkçılık
14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri)
15. Enerji
23. Yargı ve Temel Haklar
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri)
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
Açılan Fasıllar
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa: 18 Aralık 2008)
6. Şirketler Hukuku (Slovenya: 12 Haziran 2008)
7. Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya: 12 Haziran 2008)
10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 18 Aralık 2008)
12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (İspanya: 30 Haziran 2010)
16.Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 2009)
18. İstatistik (Almanya: 26 Haziran 2007)
20. İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya 28 Şubat 2007)
21. Trans – Avrupa Ağları (Portekiz: 19 Aralık 2007)
22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (Litvanya: 5 Kasım 2013)
27. Çevre (İsveç: 21 Aralık 2009)
28.Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz: 19 Aralık 2007)
32. Mali Kontrol (Almanya: 26 Haziran 2007)
Kıbrıs'ın ve Fransa'nın askıya aldıkları
Bu fasılların 8'i Ek Protokol'ün Kıbrıs'ı da içine alacak şekilde genişletilmemesi nedeniyle askıda. Bunlar:
Malların serbest dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi Yerleşim ve hizmet sağlama hakkı
Mali hizmetler
Tarım ve kırsal kalkınma
Balıkçılık
Taşımacılık politikası
Gümrük birliği
Dış ilişkiler
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (AB tarafından da askıya alınan başlıklar arasında), 17. Ekonomik ve Parasal Politika, 33.
Mali ve Bütçesel Hükümler ve 35. Kurumlar başlıklı fasıllar ise Fransa tarafından “üyelikle doğrudan ilgili olması”
gerekçesiyle engelleniyor.
Bu durumda geriye Türkiye'nin ilerleyebileceği çok kısıtlı bir alan kalıyor. Bunlar da Sosyal Politika ve İstihdam, Rekabet
Politikası ve Kamu Alımları fasılları. Türkiye bu başlıkları AB'den tam üyelik perspektifi almadan açmak konusunda
tereddüt ediyor.
Download