Hastanemiz Kan Transfüzyon Birimi ve Laboratuar 3.KISALTMALAR

advertisement
BAĞIŞ SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME PROSEDÜRÜ
DOK. KODU: TH.PR.03
YAYIN TARİHİ:01.01.2016
REV. TARİHİ:00
REV. NO:00
Sayfa 1/2
1.AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliği için kan transfüzyon birimi bağış sürecinin tanımlanması
B.K.M ‘inde kanın temin edilmesi buna hastaneye kanın getirilmesini ,düzenlemelerini sağlanmasını
kapsar.
2.KAPSAM: Hastanemiz Kan Transfüzyon Birimi ve Laboratuar
3.KISALTMALAR:
B.K.M : Bölge Kan Merkezi
TB: Transfüzyon Birimi
4. TANIMLAR:
Donör: Verici ( Kan Veren)
5. SORUMLULAR:
 Başhekim / Mesul Müdür
 Sorumlu Hekim
 Transfüzyon Hekimi
 Laboratuar Teknisyeni
 Hemovijilans Hemşiresi
 Klinik Hemşireleri
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Hastanemiz kan ve kan ürünleri kanununa ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak kan
transfüzyon birimi kurduk ama acil durumlarda dahi bağışçılardan kan alınmamaktadır. Hastanemizde
tedavi gören hastaların gereksinim duyacağı her türlü kan ihtiyacı, kritik stok takip çizelgeleri
doğrultusunda Bölge Kan Merkezinden ( BKM) talep edilir; BKM talebi karşılar ve Transfüzyon
Birimine teslim eder.
6.2. Transfüzyon Birime gelen kan ve kan ürünleri sıcaklık takibi yapılan dolaplarda muhafaza
edilmektedir. Transfüzyon merkezi ihtiyacı doğrultusunda; Kan medula Sisteminden Kan Bileşenleri
İstem Formu ile kan ve kan ürünü talebinde bulunur. Talep edilen kan bileşenleri, BKM görevlisi
tarafından Çıkış Teslim ve Onay Raporu ile imza karşılığı TB çalışanına teslim edilir. Çıkış Teslim ve
Onay Raporları TB’e ilgili dosyaya kaldırılır. TB’indeki kan ve kan ürünleri günlük ısı takipleri
yapılan buzdolaplarında ayrı ayrı raflarda ve günlük miat kontrolleri yapılarak muhafaza edilir.
Hastanenin ihtiyacı öngörülerek birim sorumlusu tarafından belirlenmiş minimum stok seviyeleri göz
önünde bulundurularak, BKM’den kan ve kan ürünleri talep edilir. Bu sayede minimum seviyenin
altına düşülmesi, maksimum seviyenin de aşılması önlenmiş olur.
BAĞIŞ SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME PROSEDÜRÜ
DOK. KODU: TH.PR.03
YAYIN TARİHİ:01.01.2016
REV. TARİHİ:00
REV. NO:00
Sayfa 2/2
6.2.1. BKM’nin transfüzyon birimine uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması halinde; Hasta
yakınları BKM’ye yönlendirilir. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi olarak acil durumda dahi asla
donörden kan almadık. Transfüzyon birimi bu uygulama ile ilgili bilgileri Kan Medula Sistemi
üzerinden BKM’ye iletir.Kan Medula Sistemi, Transfüzyon Merkezinde alınan bu torba kanı yeni bir
ISBT numarası ile kayıtlarına alır. ISBT numarası olmayan kanın hastaya çıkışı yapılamaz.
6.2.2. Bağış işlemi bir sağlık çalışanı, aferez işlemiş ise bir hekim gözetiminde yapılmalı ve bağışçı
gelişebilecek komplikasyonlar açısından izlenmelidir. Bu işelm BKM tarafından yapılır.
6.2.3. Kan bağış sürecine yönelik düzenlemelerde transfüzyon birimi için kullandığımız dereceli dolap
Laboratuarda bulunur. Kan ve kan ürünlerinin günlük ısı kontrolü stok ve son kullanma tarihi kontolü
yapılır.
6.2.4. Kan ve kan ürünleri BKM’inde otomasyon üzerinden istenir. BKM kendi aracı veya bizim
aracımız ile dereceli kan taşıma çantası ile laboratuarımıza getirir. Gelen kan laboratuarda bulunan
mor kapaklı tüpe alınmış alıcının kanı ile grup Rh ve cross- match karşılaştırılması yapılır. Uygun ise
kan saklama dolabına konur.
6.2.5. Servis kanı ne zaman kullanacak ise o servisin hemşiresi laboratuarda kanı teslim alır.
6.2.6. Kan transfüzyon rehberine göre Bölge Kan Merkezlerinde bağış işlemi bir sağlık çalışanı, aferez
işlemi ise hekim gözetiminde yapılmalı ve bağışçı gelişebilecek komplikasyonlar açısından BKM
tarafından izlenmektedir.
6.2.7. BKM’inde aferez cihazları eğitim almış kişiler tarafından kullanılmaktadır.
6.2.8. Kan alma koltukları bizim kurumumuzda ve BKM’de pozisyon verilebilen niteliktedir.
6.2.9. Kan transfüzyon merkezimiz olmadığı için ; kan transfüzyon birimimizde kan ve kan
ürünlerimiz günlük stok kontrolü yapılır. Aşağıdaki sayıların altına düşerse aynı gün otomasyondan
istem yaparız. Kan ve kan ürünleri istemi yapılır.
A Rh (+)
1
B Rh (+)
1
O Rh (+)
1
AB Rh (+) 1
A Rh (-)
0
B Rh (-)
0
AB Rh (-)
0
O Rh (-)
1
Bölge Kan Merkezi günlük kan ve kan ürünlerimizi karşılamaktadır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAY
KAN TRANSFÜZYON SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards