Sonuç Raporu

advertisement
KÖMÜR SEKTÖRÜ TOPLANTISI
12 MART 2015
Sonuç Raporu:
12 Mart 2015, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte, Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı başkanlığında
gerçekleşen Kömür Sektörü Toplantısı, 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:30'da T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Binası, Ankara'da düzenlendi.
DEİK tarafından hazırlanan bu çalışmada toplantı sırasında yapılan görüşmeler ve Türkiye’nin kömür
sektörü hakkında sunulan bilgilere ulaşabilirsiniz.
DEİK Katılımcı Listesi
AD/SOYAD
KURULUŞ
UNVAN
ŞİRKET
KURUM ÜNVANI
Süreyya Yücel
ÖZDEN
DEİK
Enerji İş Konseyi
Başkanı
Gama Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu
Başdanışmanı
Batu AKSOY
DEİK
Enerji İş Konseyi
Yürütme Kurulu Başkan
Vekili
Enerji İş Konseyi Başkan
Yardımcısı
Enerji İş Konseyi Başkan
Yardımcısı
Turcas Petrol A.Ş
CEO
Limak Enerji
CEO
Best A.Ş.
İş Geliştirme
Direktörü
Birol ERGÜVEN DEİK
Timur KETENE
DEİK
Ahmet FAYEZ
DEİK
Enerji İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi
Enpro Mühendislik,
Yönetim Kurulu
Müşavirlik Taahhüt
Başkanı
ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Sami HABBAB
DEİK
DEİK
Delta Rubis Petrol
Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Güriş İnşaat Ve
Mühendislik A.Ş.
CEO
Ali
KARADUMAN
Enerji İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi
Enerji İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yalçın
KIROĞLU
DEİK
Enerji İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyesi
Mars Energy
Yenilenebilir Enerji
Sis. San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
Başkanı
Caner CAN
T.C.
Dışişleri
Bakanlığı
EPDK
T.C.
Ekonomi
Bakanlığı
Enerji Danışmanı
Barış SANLI
Murat
NESİMOĞLU
Daire Başkanı
Serbest Bölgeler,
Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler GM
Yurtdışı Müteahhitlik ve
Teknik Müşavirlik Daire
Başkanlığı Dış Ticaret
Uzmanı
Genel Müdür
Yardımcısı
Sezgin YALÇIN
T.C.
Ekonomi
Bakanlığı
Zeliha Silleli
ÜNAL
EBSO
Serbest Bölgeler,
Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler GM
Yurtdışı Müteahhitlik ve
Teknik Müşavirlik Daire
Başkanlığı
Dış Ticaret Uzman
Yardımcısı
Enerji ve Enerji
Verimliliği Çalışma
Grubu Raportörü
Barış AĞIR
Anadolu Endüstri
Holding
Turcas Petrol A.Ş
Yönetici
Ethem GÜNEN
İskenderun Enerji
Üretim ve Ticaret
A.Ş.
Yıldırım Group
Enerji Satış ve
Müşteri İlişkileri
Müdürü
Genel Koordinatör
/ Kamu İlişkileri
Yavuz
KALKANLI
Yıldırım Energy
Holding Inc
Lisans & İzinler
Müdürü
Altan KOLBAY
Turcas Petrol A.Ş
Muzaffer
POLAT
Muzaffer Polat İnş.
Mad. Ener. Tur. San.
Ve Tic. A.Ş
Yıldırım Energy
Holding Inc
Kurumsal İletişim
ve Kamu İlişkileri
Müdürü
Yönetim Kurulu
Başkanı
Arkın AKBAY
Elektrik ve
Doğalgaz Grup
Direktörü
Çalık Enerji Ticaret ve Birincil Enerji
Sanayi A.Ş.
Kaynakları
Müdürü
Hüseyin EROL
Süleyman
GİRGİN
Tamer TURNA
Aslı AKDENİZ
ÖZELLİ
Melis BİTLİS
DEİK
DEİK
Genel Sekreter
Yardımcısı
Enerji İş Konseyi
Koordinatör Yardımcısı
CEO
T.C. Enerji ve Tabii Bakanlığı Katılımcıları
AD/SOYAD
KURUM
UNVAN
Nevzat KAVAKLI
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Zafer BENLİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Hayrullah DAĞISTAN
Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdür Yardımcısı
İsmail KARA
Maden Tetkik ve Arama
Daire Başkanı
Yılmaz BULUT
Maden Tetkik ve Arama
Koordinatör
Cumali TAŞTEKİN
Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Maden Sahaları Daire Başkanı
Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Şube Müdürü
Ahmet Metin ÖZDAMAR
Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Şube Müdürü
Ebru ATA
Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Şube Müdürü
Burhan İNAN
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdür
Mustafa ŞİMŞEK
Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa AKTAŞ
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Genel Müdürü
Kenan EMİRALİOĞLU
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Daire Başkanı
Ali SAĞIR
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Daire Başkanı
Süha DİNÇ
Mehmet UYGUN
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Daire Başkanı
Metin AKTAN
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Genel Müdür Danışmanı
Nejat TAMZOK
Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu
Müdür
Doğanbey AKGÜL
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanı
Hasan ERDOĞAN
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Strateji Yönetim Daire Başkanı
Abdulkadir DUMAN
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Feyyaz ŞİMŞEK
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Uzman
Ali GÜLMEZ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Uzman Yardımcısı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yetkilileri ile Kömür Sektörü Toplantısı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Nevzat Kavaklı toplantıyı, enerji sektörünün ülkemiz ve dünyamız için olan
öneminden bahsederek açtı. Elektrik üretiminin, ülkenin yükselen enerji talebine uygun olarak
artması gerektiğini ekledi. Geliştirilen strateji belgeleriyle 111.000 MW'lık hedef belirlendiğini ve yerli
kaynakların öncelikli değerlendirilmesinin Bakanlık için önem arzettiğini belirtti.
Müsteşar Yardımcısı Sayın Zafer Enli, Bakanlık’ın elektrik sektörü politikalarınındaki önceliklerinin
arasında elektrik üretiminde alternatif çeşitliliğinin ilk sırayı aldığını aktardı. Üretimde alternatif
çeşitliliğinde önceliğin sırayla yenilenebilir enerji, ithal kömür ve son olarak doğalgaza verildiğini
belirtti.
Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, Bakanlık'a desteklerinden ve ilgilerinden dolayı
teşekkür etti. Konuşmasına DEİK Enerji İş Konseyi'ni tanıtarak başlayan Özden, Konsey'in uygulamaya
dönük bir İş Konseyi olduğunu belirtti. Kamu - özel işbirliğinin önemli bir kavram olduğunu, DEİK'in
çalışmalarının da bu anlamda devam ettiğini aktardı. Enerjide dışa bağımlılığın cari açıdan önem
taşıdığını, bu anlamda kömür sektöründe sorun yaşayan firmaların sıkıntılarına değinmenin ülkenin
kalkınmasına faydalı olacağını belirtti.
Strateji Yönetim Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, kömür sektörüyle ilgili bir sunum
gerçekleştirdi. Erdoğan sunumunda, dünyada ve Türkiye'de kömür görünümü ve ülkemizde
uygulanan politika ve stratejilerden bahsetti. Türkiye'deki linyit rezervlerinin 2005'te başlatılan arama
projesiyle yüzde elli arttığını, bu bağlamda üretimin de 2005-2008 arasında 76MT'a ulaştığını aktardı.
Erdoğan, kömür alanında stratejinin yerli kaynaklardan üretim, yerli kaynakların değerlendirilmesi,
Afşin-Elbistan rezervlerinin değerlendirilmesi için özel finansman yönetimi geliştirilmesi ve
işlettirilmeye hazır sahaların rödovans usülüyle özel sektöre devrinin sağlanması olduğunu aktardı.
Varolan yerli kaynakların elektrik üretim yatırımlarına dönüştürülmesinin öneminin altı çizildi.
Polat Madencilik Başkanı Muzaffer Polat, kömür sektörü hakkındaki gözlemlerini paylaştı. Türkiye'nin
gelecekte başarılı olması için kaliteli madencilik yapması gerektiğini, bu bağlamda özel sektör
yatırımcılarının Hükümet'in desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Polat, sektörün güçlenmesi ve
yaşanan sıkıntıların çözülmesi için kömür şurası yapılması, kömür yasası hazırlanması ve maden
yasasının yeniden yazılması gerektiğini önerdi.
Enerji İş Konseyi Başkan Vekili Batu Aksoy, sürdürülebilir üretim için çeşitlendirmenin şart olduğunu
belirtti. Yerli kaynak taşkömürde başarılı olmak için destek olunmasının şart olduğunu iletti. Linyitte
ülke olarak başarı hikayemizin bulunmadığını ekledi. Aksoy, sektöre risk sermayesini çekmek için
birtakım değişiklikler ve parasal teşviklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı Birol Ergüven, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20152019 Stratejik Planı’nda belirtilen yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının 2019 yılı
sonunda yıllık 60 milyar kWh düzeyine çıkarılmasının sağlanması hedefinin güncel mevzuatla
mümkün olmadığını belirtti. Bakanlık temsilcileri Ergüven’in görüşü için teşekkür etti.
Görüşlerden sonra, soru cevap
kısmına geçildi. Ülkemizdeki kömür
kaynaklarını değerlendirebilmek için
üreticilerin özel bir teknolojiye
ihtiyaç duyulup duyulmadığı soruldu.
Yerli kömürle yapılan üretime alım
garantisinin
verilmesi
gerektiği
önerildi. Maden işletimleri için izin
alım
sürecinin
kolaylaştırılması
gerektiği belirtildi. Ülkemizdeki son
dönemde
yaşanan
kazalar
kapsamında,
güvenliğin
birinci
planda geldiğini ve özel sektör
yatırımcılarının da daha maliyetli
olmasına rağmen güvenli üretimi
destekledikleri belirtildi.
Yatırımların 1 yıl içinde sonuçlandırılması gerektiğinin öneminin altı çizildi. Finans için yerel bankacılık
kaynaklarının geliştirilmesinin önemli olacağı belirtildi. Katılım bankacılığı, enerji, maden tahvili gibi
tahvillerin geliştirilmesi gerektiği önerildi. Yurtdışından gelen modellerin adapte edilmesi gerektiği
belirtildi. Ani reflekslerle çıkan kanunların uzun vadede sorunlara sebep olabildiği, bu yüzden planlı ve
istikrarlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı.
Toplantının hem kamu hem de özel sektör katılımcıları için faydalı olduğu belirtildi. Gelecekte benzer
çalışmalarda işbirliği içinde olmanın altı çizilerek toplantı sonlandırıldı.
DEİK YÖNETİMİ
Başkan
Ömer Cihad Vardan
DEİK GENEL SEKRETERLİĞİ
Genel Sekreter
Mustafa Mente
[email protected]
Sektörel İş Konseyleri’nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Aslı Akdeniz
[email protected]
Enerji İş Konseyi Koordinatörü
Melis Bitlis
[email protected]
Download
Random flashcards
MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards