2016-2017 eğitim öğretim yılı kazanım

advertisement
2. SINIF
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE (temalara göre)
Öğrenme Alanı
Tema
1
DENEME NO
2
3
4
5
6
Birey ve Toplum
Atatürk
Sözlü İletişim
Okuma
Yazma
Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Oyun ve Spor
Sağlık ve Çevre
Değerlerimiz
Güzel Ülkem Türkiye
Hayal Gücü
Toplam Soru Sayısı
15
TÜRKÇE (kazanımlara göre)
Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Sözlü İletişim
1
15
15
15
15
DENEME NO
2
3
4
5
15
6
Sözlü İletişim
Anlama
Okuma
Akıcı Okuma
Söz Varlığı
Yazma
Toplam Soru Sayısı
Yazma
15
15
15
15
15
15
Not: Deneme sınavı tarihlerine göre temalar yaklaşık olarak belirlenmiştir. Esas olan sınav tarihinden bir
önceki haftaya kadar müfredata alınmış konulardır.
2. SINIF
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI SORU DAĞILIMI
MATEMATİK
Konu
Ünite
1
DENEME NO
2
3
4
5
6
Doğal Sayılar (1, 2, 3, 4, 5)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (1)
1. ÜNİTE Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (1)
Uzunlukları Ölçme (1) - Zamanı Ölçme (1)
Örüntü ve Süslemeler (1)
Doğal Sayılar (6, 7)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (2)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (2) - Çarpma İşlemi (1,2)
2. ÜNİTE Kesirler (1) - Simetri (1)
Örüntü ve Süslemeler (2)
Uzunlukları ölçme (2, 3, 6)
Paralarımız
Doğal Sayılar (8)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (3) - Çıkarma İşlemi (5)
3. ÜNİTE Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (3, 4) - Bölme İşlemi (1)
Geometrik Cisimler ve Şekiller (4, 2)
Sıvıları Ölçme (1) - Tartma (1) - Zamanı Ölçme (2)
Doğal Sayılar (9)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (4, 5, 6, 7)
4. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (3, 4, 6)
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (5, 6)
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (2)
Uzunlukları Ölçme (4) - Tartma (2)
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (7) - Bölme İşlemi (3)
5. ÜNİTE
Geometrik Cisimler ve Şekiller (4, 5, 6)
Simetri (2) - Uzunlukları Ölçme (5)
Zamanı Ölçme (3) - Nesne Grafiği (1, 2) - Tablo (1)
Toplam Soru Sayısı
15
15
15
15
15
15
Not: 2. sınıf Ada Yayınları matematik kitabına göre düzenlenmiştir. Parantez içindeki sayılar ilgili konunun
kazanım numarasını göstermektedir.
2. SINIF
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI SORU DAĞILIMI
MATEMATİK
Ünite
Konu
DENEME NO
1
2
3
4
5
6
DOĞAL SAYILAR
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
SAYILAR
DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
KESİRLER
GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER
GEOMETRİ
SİMETRİ - ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
UZUNLUKLARI ÖLÇME - PARALARIMIZ
ÖLÇME
ZAMANI ÖLÇME - TARTMA
SIVILARI ÖLÇME
VERİ
NESNE GRAFİĞİ - TABLO
Toplam Soru Sayısı
5
5
5
5
5
5
Not: Sayılar ünitesiyle başlayan yıllık planlara göre düzenlenmiştir.
Not: Deneme sınavı tarihlerine göre üniteler yaklaşık olarak belirlenmiştir. Esas olan sınav tarihinden bir
önceki haftaya kadar müfredata alınmış konulardır.
2. SINIF
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI SORU DAĞILIMI
HAYAT BİLGİSİ
Öğrenme Alanı
Kazanımlar
1
DENEME NO
2
3
4
5
6
10
10
10
Kazanımlar (A.2.1 - A.2.13)
OKUL HEYECANIM
Kazanımlar (A.2.14 - A.2.26)
Kazanımlar (A.2.27 - B.2.4)
BENİM EŞSİZ YUVAM
Kazanımlar (B.2.5 - B.2.26)
Kazanımlar (B.2.27 - B.2.37)
Kazanımlar (C.2.1 - C.2.15)
DÜN, BUGÜN, YARIN
Kazanımlar (C.2.16 - C.2.24)
Toplam Soru Sayısı
10
10
10
Not: Deneme sınavı tarihlerine göre üniteler yaklaşık olarak belirlenmiştir. Esas olan sınav tarihinden bir
önceki haftaya kadar müfredata alınmış konulardır.
2. SINIF
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI SORU DAĞILIMI
İNGİLİZCE
Ünite
DENEME NO
1
2
3
4
5
6
UNIT 1: WORDS
UNIT 2: FRIENDS
UNIT 3: IN THE CLASSROOM
UNIT 4: NUMBERS
UNIT 5: COLORS
UNIT 6: AT THE PLAYGROUND
UNIT 7: BODY PARTS
UNIT 8: PETS
UNIT 9: FRUITS
UNIT 10: ANIMALS
Toplam Soru Sayısı
5
5
5
5
5
5
Not: Deneme sınavı tarihlerine göre üniteler yaklaşık olarak belirlenmiştir. Esas olan sınav tarihinden bir
önceki haftaya kadar müfredata alınmış konulardır.
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards