İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde

advertisement
Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi
28903
04.02.2014
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan 46.72.03, 46.73.02, 46.75.04 ve
95.25.02 kodlarının tehlike sınıfı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
NACE
Rev.2_Altılı Kod
46.72.03
46.73.02
46.75.04
95.25.02
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın,
gümüş, platin vb.)
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot
ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler,
bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
Mücevherlerin onarımı
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Tehlikeli
Tehlikeli
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards