Dijital Yatırımcı: Gelişen Ülke Endeksleri

advertisement
11/05/2017
Okan ERTEM, FRM
[email protected]
Dijital Yatırımcı: Gelişen Ülke Endeksleri
Hisse Senetleri
Yılbaşından bu yana (Dolar bazlı)
(%)
ANALİZDE NELER BULUNUYOR?
Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye hisse senedi endekslerini karşılaştırmalı olarak incelediğimiz bu
raporda tamamen sayısal yöntemlere dayanarak "iskontolu", "nötr" veya "primli" değerlendirmesi
yaptık. Kısa vadeli endeks değerlendirmesi için geniş bir veri tabanında yer alan makro veriler
kullanılarak ekonometrik metodlar oluşturuldu. Orta-uzun vadeli değerlendirmeler için reel kurlar
ve klasik hisse senedi değerleme yöntemleri kullanıldı. Üç ayrı kategoride incelenen sonuçlar
(Model, Reel Kur ve Değerleme) birleştirilrerek ülkeler için notlandırma yapıldı. Ortaya çıkan
notlandırmada primli olan ülkelerden, teknik olarak zayıflayanlar için satım sinyalleri, iskontolu
olanlardan teknik olarak güçlü olanlar için alım sinyalleri oluşturuldu.
MXEF / GÖÜ
BUX/ Macaristan
15,40
8,03
WIG20/ Polonya
Top40 / Güney Afrika
31,01
10,70
SONUÇLAR
- Türkiye/BIST100 ve Brezilya/Bovespa reel kur modeli ve değerlemeler bazında iskontolu
konumunu sürdürüyor.
Bolsa / Meksika
18,61
MICEX / Rusya
-Top40/Güney Afrika endeksinde iskontolu sinyali alıyor ve yukarı yönde takibe başlıyoruz.
BIST100 / Türkiye
- Sensex, Bolsa, JCI, MICEX, WIG20, BUX primli konumdalar ancak teknik trend halen pozitif ve bu
nedenle aşağı yönde takibe alamıyoruz.
MEVCUT SİNYALLER
Türkiye/BIST100
Brezilya/Bovespa
G.Afrika/Top40
Skor
N.İskontolu
N.İskontolu
N.İskontolu
KAPATILAN POZİSYONLAR Skor
Russia/Micex
N.Primli
JCI / Endonezya
Trend
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Sinyal
KAR/ZARAR
15 Aralık 16 24,48%
3 Mayıs 17
1,90%
11 Mayıs 17
0,00%
Trend
Negatif
Sinyal
KAR/ZARAR Durum
14 Şubat 17
8,26% Karla kapatıldı.
Bovespa / Brezilya
Sensex / Hindistan
22,09
7,59
14,60
19,35
Not: Değerleme sinyalleri otomatik olarak oluşmakta ve hisse senedi stratejisi yerine geçmemektedir.
Hisse senedi stratejimize buradan ulaşabilirsiniz…
Sensex / Hindistan
Bovespa / Brezilya
JCI / Endonezya
BIST100 / Türkiye
MICEX / Rusya
Bolsa / Meksika
Top40 / Güney Afrika
WIG20/ Polonya
BUX/ Macaristan
MXEF / GÖÜ
MODEL (Kısa
3
3
4
4
3
3
2
3
3
1
REEL KUR (Uzun
4
3
3
2
3
4
3
4
2
3
DEĞERLEME
3
2
2
1
2
3
2
1
3
2
TREND
POS
POS
NEUT
POS
NEUT
POS
POS
POS
POS
POS
NOTLANDIRMA
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
Notlandırma: 1 iskontolu, 2 nötr/primli, 3 for nötr/primli, 4 for primli
4,00
Sensex / Hindistan
Bolsa / Meksika
3,50
JCI / Endonezya
BUX/ Macaristan
3,00
Top40 / Güney Afrika
2,50
Bovespa / Brezilya
2,00
1,50
MICEX / Rusya
WIG20/ Polonya
Prim (Büyüklük)
BIST100 / Türkiye
MXEF / GÖÜ
Değerleme ve Hisse Senedi Performansları
Hisse senedi değerlemelerine bakıldığında, tarihsel ve karşılaştırmalı olarak yapılan iskontolara ek olarak analistlerin konsensüs HBK
(Hisse Başına Kar) büyümesi tahminlerini de çalışmamıza dahil ettik. Değerlemeler Hindistan/Sensex'in göreli olarak en primli endeks
konumunda olduğuna işaret ederken, BIST100, WIG20, MICEX, BUX ve Bovespa en iskontolu endeksler olarak göze çarpmaktadır.
Tarihsel Değerleme
11/05/2017
Sensex / Hindistan
Bovespa / Brezilya
JCI / Endonezya
BIST100 / Türkiye
MICEX / Rusya
Bolsa / Meksika
Top40 / Güney Afrika
WIG20/ Polonya
BUX/ Macaristan
MXEF/GÖÜ
F/K 12M
Beklentisi
18,18
12,60
16,10
9,47
6,47
18,29
15,00
12,87
11,90
12,73
Prim/İskonto 3
Yıllık Ort.
6,0%
-2,5%
0,8%
-5,0%
3,4%
-10,1%
-9,3%
0,6%
-2,8%
4,4%
Prim/İskonto 10
Yıllık Ort.
18,6%
25,3%
6,2%
-7,9%
-25,0%
8,7%
12,0%
4,7%
10,0%
8,6%
EPS Büyüme
Bek.
22,4%
62,4%
43,3%
6,9%
12,3%
16,2%
34,2%
56,9%
-12,6%
24,2%
NOTLANDIRMA
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
NÖTR/İSKONTOLU
İSKONTOLU
NÖTR/İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
Karşılaştırmalı Analiz (Gelişmekte Olan Ülke Endeksine Göre)
11/05/2017
Sensex / Hindistan
Bovespa / Brezilya
JCI / Endonezya
BIST100 / Türkiye
MICEX / Rusya
Bolsa / Meksika
Top40 / Güney Afrika
WIG20/ Polonya
BUX/ Macaristan
11/05/2017
Sensex / Hindistan
Bovespa / Brezilya
JCI / Endonezya
BIST100 / Türkiye
MICEX / Rusya
Bolsa / Meksika
Top40 / Güney Afrika
WIG20/ Polonya
BUX/ Macaristan
MXEF/GÖÜ
Prim/İskonto
(GÖÜ'ye göre)
0,43
-0,01
0,26
-0,26
-0,49
0,44
0,18
0,01
-0,07
Prim/İskonto
(GÖÜ'ye göre) 3
Yıllık Ort.
40,3%
5,3%
30,5%
-18,3%
-49,0%
66,3%
35,2%
4,6%
0,4%
Prim/İskonto
(GÖÜ'ye göre) 10
Yıllık Ort.
36,2%
1,4%
22,8%
-16,9%
-42,6%
45,5%
12,8%
1,2%
-10,3%
F/K 12M
Beklentisi
18,18
12,60
16,10
9,47
6,47
18,29
15,00
12,87
11,90
12,73
F/K
22,25
20,47
23,07
10,12
7,26
21,25
20,13
20,19
10,41
15,81
PD/DD
2,85
1,68
2,46
1,31
0,81
2,74
2,13
1,39
1,52
1,68
Kaynak: Ak Yatırım, Bloomberg
NOTLANDIRMA
PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
İSKONTOLU
İSKONTOLU
PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
İSKONTOLU
PD/FAVÖK
10,41
5,94
9,38
5,96
3,29
6,45
10,08
5,12
4,63
7,15
PD/SATIŞ
2,55
1,23
2,07
1,04
1,17
1,50
1,82
1,12
1,17
1,34
ROE 12M Beklentisi
13,75
11,73
18,30
13,40
9,74
15,60
14,40
8,42
9,67
9,72
ROE
13,58
7,74
10,81
14,04
10,87
13,58
13,49
7,11
14,97
11,33
Reel Kurlar ve Hisse senedi Piyasaları
İSKONTOLU/UZUN VADELİ YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP OLANLAR (TÜRKİYE VE MEKSİKA)
Reel kur bazlı modelimizde ülke reel kurlarının endeksler ile olan uzun vadeli ilişkisine bağlı olarak notlandırma yapılmış ve
endekslerin potansiyeli saptanmıştır.
Modelimiz Türkiye ve Macaristan senedi endekslerinin orta-uzun vadeli yüksek primlenme potansiyeline sahip olduğuna işaret
ediyor.
XU100 Index 101.000
91.000
81.000
20.000
61.000
-1
51.000
-2
Jul-16
Jan-17
Jul-15
Jan-16
Jul-14
Jan-15
Jul-13
Jan-14
10.000
Jul-12
-3
Jan-13
41.000
15.000
Jul-11
Jul-16
Jan-17
Jul-15
Jan-16
Jul-14
Jan-15
Jul-13
Jan-14
Jul-12
Jan-13
Jul-11
Jan-12
Jul-10
Jan-11
-4
Jan-10
-3
25.000
0
Jan-12
-2
1
71.000
Jul-10
-1
30.000
Jan-11
0
35.000
2
Jul-09
1
BUX Index
3
Jan-10
2
Hungary REER z-score
4
Jan-09
Turkey REER z-score
3
PRİMLİ/ UZUN VADELİ DÜŞÜK POTANSİYELE SAHİP OLANLAR
Hindistan, Meksika ve Polonya orta uzun vadeli olarak düşük primlenme potansiyeline sahip görünüyor.
1.200,00
3,00
2,00
1.100,00
2,00
1,00
1.000,00
1,00
SENSEX Index 35.000,00
2,00
30.000,00
1,00
25.000,00
0,00
20.000,00
-1,00
Jan-17
Jan-16
Jul-16
Jan-15
Jul-15
Jan-14
Jul-14
Jan-13
Jul-13
Jan-12
Jul-12
10.000,00
Jan-11
Jul-11
-3,00
Jan-10
Jul-10
15.000,00
Jan-09
Jul-09
-2,00
30.000,00
Jan-17
25.000,00
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-16
Jul-15
Jan-16
Jul-14
India REER z-score
3,00
Jan-15
Jul-13
Jan-14
Jul-12
Jan-13
Jul-11
-4,00
Jan-12
-3,00
400,00
Jan-11
500,00
Jul-10
-3,00
Jan-10
-2,00
Jul-09
600,00
Jan-09
-2,00
-4,00
35.000,00
-1,00
Jan-14
Jul-14
Jan-15
Jul-15
700,00
50.000,00
40.000,00
0,00
Jan-13
Jul-13
800,00
-1,00
MEXBOL Index
45.000,00
Jan-12
Jul-12
900,00
0,00
Mexico REER z-score
Jan-11
Jul-11
MXEF Index
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Poland REER z-score
3,00
20.000,00
Regresyon Modelleri (Kısa Vadeli Bakış)
500'den fazla makro ve finansal değişkene sahip veritabanından ekonometrik metodlar ile seçilen değişkenler vasıtasıyla her bir endeks için
model kurulmuştur. Bu vesileyle endeks değerlerinin model değerden sapması (residual) değerlendirilerek endeksler için "iskontolu" veya
"primli" değerlendirilmesi yapılmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde yer alan mavi seriler bu açıdan değerlendirilmesi, mavi serinin zirvelerde
olması, o endeks için düzeltme vaktinin yaklaştığına işaret etmektedir. Mavi seride dip noktalara ulaşılması ise endeksin "iskontolu"
görünüme sahip olduğuna işaret etmektedir.
Güncel sonuçlara bakıldığında, kısa vadeli regresyon modelleri BIST100, JCI/Endonezya çin kısa vadeli düzeltme riskinin arttığına işaret
ederken, Güney Afrika endeksi için kısa vadeli primlenme potansiyelinin arttığını göstermektedir.
11/05/2017
Sensex / Hindistan
Bovespa / Brezilya
JCI / Endonezya
BIST100 / Türkiye
MICEX / Rusya
Bolsa / Meksika
Top40 / Güney Afrika
WIG20/ Polonya
BUX/ Macaristan
MXEF/GÖÜ
R-Sq
93%
75%
94%
93%
73%
95%
93%
86%
92%
67%
ALT BANT
-1500
-5000
-400
-5000
-200
-2900
-2500
-240
-2000
85
ORTA
250
1000
0
500
-25
0
500
0
0
-8
ÜST BANT
2000
7000
400
6000
150
2900
3500
240
2000
-100
SON
1516
5226
538
9242
53
2640
413
171
1017
18
NOTLANDIRMA
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
PRİMLİ
PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/İSKONTOLU
NÖTR/PRİMLİ
NÖTR/PRİMLİ
İSKONTOLU
50,000
40,000
30,000
6,000
20,000
4,000
2,000
10,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
2007
2008
2009
2010
2011
Residual
2012
2013
Actual
2014
Fitted
2015
2016 2017
Top40/ Güney Afrika
endeksi kısa vadeli
yukarı yön potansiyeli
taşıyor
Mavi seride kısa vadede
alt bant civarında bir
seyir gözlemliyoruz
Makro Göstergeler
Tahvil, Döviz ve CDS'ler
Kur VOL (1M
CARRY*
REEL CARRY* CDS (baz puan)
imp %)
Hindistan
1,07
0,40
92
5,1
Brezilya
0,75
0,37
208
13,4
Endonezya
0,93
0,46
126
5,1
Türkiye
1,00
0,23
205
11,5
Rusya
0,69
0,32
153
12,5
Meksika
0,43
0,20
116
12,7
Güney Afrika
0,40
0,20
195
15,4
Polonya
0,08
-0,01
66
8,4
Macaristan
-0,11
-0,26
113
7,7
* Carry: 1 aylık ülke libor faizinin kur volatilitesinden arındırılmış görünümü…
11/05/2017
1M LIBOR (%)
6,5
11,0
5,8
12,5
9,6
6,5
7,1
1,7
0,2
Getiri Eğrisi Eğimi
POZİTİF
POZİTİF
POZİTİF
NEGATİF
NEGATİF
POZİTİF
POZİTİF
POZİTİF
POZİTİF
Swap Eğrisi Eğimi
POZİTİF
POZİTİF
POZİTİF
NEGATİF
NEGATİF
NEGATİF
POZİTİF
POZİTİF
POZİTİF
Bütçe/GSYİH(%)
-3,69
-8,72
-1,93
-1,23
-3,93
-2,58
-4,14
-2,40
-1,80
2 Yıl Vadeli Tahvil
6,67
9,30
6,71
11,51
8,34
6,97
8,74
1,99
0,61
10 Yıl Vadeli Tahvil
6,93
10,17
7,26
10,32
7,77
7,26
7,49
3,41
3,17
Makro ve Finansal Değişkenler
11/05/2017
GSYİH yıl (%)
5,30
-2,46
5,01
3,09
0,30
2,70
0,70
2,50
1,60
Hindistan
Brezilya
Endonezya
Türkiye
Rusya
Meksika
Güney Afrika
Polonya
Macaristan
TÜFE yıl(%)
2,61
4,08
4,17
11,87
4,10
5,82
6,10
2,00
2,20
İşsizlik yıl (%) CA/GSYİH (%)
7,10
-0,54
8,20
-1,29
7,30
-1,73
13,00
-3,81
5,40
1,72
3,19
-3,46
26,50
-1,70
8,10
-0,30
4,50
2,22
CARRY
1,20
F/K 12M
Beklenti
20,00
Hindistan
Türkiye
Yatırımcı
Tercihi
0,80
Meksika
18,00
1,00
Hindistan
16,00
Endonezya
Endonezya
14,00
Brezilya
Güney Afrika
Brezilya
12,00
Rusya
0,60
Reel Faiz - 2 Yıl (%)
2,02
4,92
2,39
2,59
4,04
2,51
3,09
-0,09
-1,99
10,00
Türkiye
8,00
0,40
Meksika
Rusya
6,00
Güney Afrika
Yatırımcı
Tercihi
4,00
0,20
2,00
0,00
0,00
0
50
100
150
200
250
CDS primi (baz puan)
300
350
400
0
5
10
ROE 12M Beklenti
15
20
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki
yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam
altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi
edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek
zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz
konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor
ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi
A.Ş’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak
kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir
şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu
sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam
altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy
Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım
Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards