18407_8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

advertisement
ORTADİREK ORTAOKULU
PUAN
ADI
SOYADI
NUMARASI
SINIFI
A.
:
:
:
: 8/A
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME SINAVI
Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D), yanlış ise başına (Y) harfi koyunuz. ( 2’şer Puan )
1- (…)Bir kromozomda iki “kromatit” bulunur. Aynı kromozomdaki kromatitlere “kardeş kromatit”
denir.
2- (…)Mutasyon canlının büyüklüğünü, davranışını ve hücresel faaliyetlerini etkiler.
3- (…)İnsan vücut hücrelerinde 21’i anneden 21’i de babadan gelmek üzere toplam 42 kromozom
vardır.
4- (…)Evrim, aniden ve beklenmedik şekilde canlıda meydana gelen değişimlerdir.
5- (…)İçinde yaşanılan ortama en iyi uyabilen canlılar o ortamda yaşayabilirler, uyamayanlar ise yok
olurlar. Bu olaya doğal seleksiyon denir.
B.
3200 nükleotidli bir DNA’nın yapısında 900 adet Timin bazı bulunmaktadır. Buna göre bu
DNA’nın yapısında kaç adet Sitozin bazı vardır? ( 10 Puan )
C.
Aşağıdaki terimleri uygun örneklerle eşleştirerek kutu içine yazınız. ( 2’şer Puan )
1)
2)
3)
4)
5)
D.
Modifikasyon
Mutasyon
Biyoteknoloji
Rejenerasyon
Eşeyli Üreme
a-İki başlı bebek
b-Güneşte esmerleşmek
c-Deniz yıldızlarının üremesi
d-Balinanın doğurması
e-Kalp nakli
Mitoz bölünme ile mayoz arasındaki farklardan dört tanesini yazınız. ( 15 Puan )
MİTOZ BÖLÜNME
E.
1.
2.
3.
4.
5.
MAYOZ BÖLÜNME
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 2’şer Puan )
( varyasyon, saf döl, gen, adaptasyon, fenotip, DNA, kromozom )
1. ……………. yavruda karakteri oluşturan iki geninde aynı yapı, şekil ve özellikte olmasıdır.
2. Anne ve babadan yavruya aktarılan genler tarafından oluşturulan karakterlerin dış
görünüşlerine ……………….denir.
3. Kromozomların yapısında bulunan ve belirli özelliğin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan DNA
parçasına ………………. denir.
4. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşama ve çoğalma şansını arttırmasına ……………… denir.
5. Aynı türdeki canlılar arasında mutasyon ya da çevresel etkiler sonucunda oluşan
farklılıklara …………….. adı verilir.
F.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 5’er Puan )
1. Kalıtım olaylarının açıklanmasındaki ilk deneylerde bezelyeleri kullanarak bu olaylara açıklama getirmeye
çalışan bilim adamının adı nedir?
A) Charles Darwin
B) Babsiste Lamark
C) Gregor Mendel
D) Albert Einstein
2. DNA molekülü nükleotid denilen yapıların birleşmesiyle oluşur. Aşağıdakilerden hangisinin nükleotidin
yapısında bulunması beklenemez?
A) Şeker
3.
B) Fosfat
C) Organik baz
D) Su
Yanda birinci zinciri verilen DNA molekülünün ikinci zinciri sırasıyla aşağı dakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) C- A- T- A- C- G
C) T- A- G- C- A- T
B) C- G- T- A- C- G
D) C- T- G- A- K- G
4. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi kalıtsal hastalıklara örnek olarak gösterilir?
A) Kabakulak
B) Kızamık
C) Renk körlüğü
D) Çocuk felci
5.
I.Kromozomların oluşması
II.Hücrenin boğumlanması
III.Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
IV.DNA' nın kendini eşlemesi
V.Kromozomların kutuplara çekilmesi
Yukarıda karışık olarak verilen mitoz bölünmede gerçekleşen olayların doğru sıralaması hangi seçenekteki
gibidir?
A) IV ,I, III, V ve II
B) I, III, V, II ve IV
C) IV,III, I, II ve V
D) I, V, III, II ve IV
6. Banu bahçesine ektiği bezelyelerin % 50 sinin melez düzgün tohumlu, % 50 sinin ise saf düzgün tohumlu
olmasını istiyor.Bu durumda Banu aşağıda genotipi verilen bezelye çiftlerinden hangilerini çaprazlamalıdır?
A) Dd x DD
G.
B) DD x dd
C) ddx dd
D) Ddx dd
Down Sendromu ve Renk Körlüğü hakkında bilgi veriniz. ( 15 Puan )
NOT: Puanlar soru yanlarında yazmaktadır.
Süre 40 Dakikadır.
BAŞARILAR
Ramazan YÜKSEL
FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
Download