Acil Servise

advertisement
Hastalar ve Ziyaretçiler
Aborijin ve Torres Strait Adalı kimseler
Size yardımcı olmaları için aile ve arkadaşlarınızın
desteğine ve cesaretlendirmesine ihtiyacınız
olduğunu biliyoruz. Ancak, güvenlik nedeniyle
Acil Servis kısmında herhangi bir zamanda sizinle
birlikte sadece bir veya iki ziyaretçinin
bulunmasına izin verebiliriz. Bazı durumlarda
tedaviniz sırasında onların dışarı çıkmalarını da
isteyebiliriz.
Herkese Aborijin ve /veya Torres Strait Adalı kökenli
olup olmadığı sorulacaktır ve sizin kendinizi
tanıtmanız tavsiye edilmektedir. Eğer bir Aborijin
İrtibat Görevlisi veya Sosyal Görevlinin yardımına
gereksinmeniz varsa, lütfen acil hemşiresine bildiriniz.
Ziyaretçilerin diğer hastaların
bakımına
herzaman
saygı
zorunludur.
gizliliğine ve
göstermeleri
Çocukların başında herzaman bir ebeveyn veya
bakıcı bulunması şarttır.
Ben taburcu olduktan sonra ne olacaktır?
Taburcu olurken şunlara dikkat ediniz:
•
Bakım planınızın ne olduğunu iyi öğreniniz
(ör, ilaçlar ve randevular).
•
Sağlık raporları, mektuplar ve şahsi röntgen
filmlerinin iadesi konularını sorunuz.
•
Doktorunuzdan, ilerde bir aile doktoru veya
uzman doktor görmenizin gerekli olup
olmadığını sorunuz.
•
Faydalanabileceğiniz Toplum Sağlık
Hizmeti seçenekleri veya destek konularını
iyice öğreniniz.
Bakımın Sona Ermesi
Eğer bakımınızın sona ermesini isterseniz, bunu
herzaman önce doktor ve hemşirelerinizle
görüşmeniz gerekir. Böylece karşılaşabileceğiniz
olası komplikasyonlar hakkında tam bilgi edinmiş
olursunuz.
Hemşire veya doktorlara söylemeden Acil
Servisten asla ayrılmayınız.
Turkish
[DOH-8660]
Acil Servise
Hoşgeldiniz
İngilizce konuşamayan hastalar
Eğer tercümana gereksinmeniz varsa, lütfen acil
hemşiresine bildiriniz.
Görüşleriniz
Eğer tedaviniz hakkında bir sorunuz veya görüşleriniz
varsa, lütfen bunları size bakan hemşire veya doktora
bildiriniz.
Biz Acil Servisteki tüm hastalar için en iyi tedaviyi
sağlamayı amaçlıyoruz. Bazen herkesin ihtiyaçlarını
dengelemek karmaşık bir iş olmaktadır.
Eğer bir tecrübe yaşadıysanız ve siz bizim bu
tecrübenizden
birşeyler
öğrenip
kendimizi
geliştireceğimizi düşünüyorsanız, bunları sizden
duymak isteriz. Tüm görüş ve düşünceler samimiyetle
dikkate alınacaktır.
Şunları biliyor musunuz?
•
•
•
Aile doktorları ve mesai saatleri dışı telefon
servisleri gibi sağlık bakım sağlayıcıları, acil
olmayan durumlar için başka bir bakım
seçeneği olabilirler.
NSW Acil Servisleri yılda yaklaşık 2 milyon insan
tedavi etmektedir.
Kritik derecede rahatsız olan çok sayıda hasta
ambulansla gelmekte olup bekleme kısmında
görülmezler. Çoğu Acil Servislerde günde
ortalama 50 ambulans gelmektedir.
Sağlık konusunda danışma ve bilgi için
healthdirect Australia’yı 1800 022 222 nolu
telefondan arayınız
Neler olacaktır?
1
2
3
4
Acil hemşiresini görünüz
Resepsiyondaki memuru görünüz
Çağrılmanızı bekleyiniz
Durumunuz kötüleşirse bize
bildiriniz
Acil Servis (ED)
Önemli bilgi
İlk değerlendirme ve tedavi
Acil Servise (ED) hoşgeldiniz. Bu bilgiler, burada
bulunduğunuz sırada neler olacağını anlamanıza
yardımcı olacaktır.
Tedaviniz konusunda bize yardımcı olmak için lütfen
resepsiyonda bulunan idari görevlilere şunları
sağlayınız:
• Medicare numaranız
• Varsa, özel sağlık sigortası bilgileriniz
• Olabilecek dini/kültürel ihtiyaçlarınız.
Acil Servis elemanları bir ekip olarak çalışmaktadır.
Genellikle tecrübeli bir hemşire, sizin doktoru
görmenizden önce tedavinizi başlatacaktır. Doktor
sizi en kısa zamanda görecektir. Herhangi bir anda
bir doktor hayati tehlikesi olan veya daha acil bir
hastayı görmek için çağrılabilir; ancak bu durum
sizin bakımınızı riske sokmayacaktır.
Acil Hemşireleri
Acil Servise geldiğiniz zaman ‘acil hemşiresi’
(‘triage nurse’) denen bir uzman acil servis
hemşiresi göreceksiniz. Acil hemşiresi, sağlık
durumunuzun
aciliyet
durumunu
değerlendirecektir.
Acil sistemi, tedavi zamanı amacına bağlı olarak
beş seviyeden oluşur:
1. Hemen (hayati tehlike—2 dakika)
2. Çok acil (hayati tehlikeye dönüşebilir—
10 dakika)
3. Acil (hayati tehlike yok—30 dakika)
4. Yarı acil—60 dakika
5. Acil değil (zaman uygun olduğunda tedavi
ihtiyacı vardır—120 dakika)
En kritik şekilde incinen veya hasta olan kimseler,
hastanın ne zaman ya da ambulansla, şahsen veya
başka bir doktor havalesi ile geldiğine
bakılmaksızın, en önce görüleceklerdir.
Tıbbi ve hemşire personeli de size bakım
sağlayabilmek için aşağıda belirtilen önemli bilgilere
ihtiyaç duyarlar:
• Mevcut sağlık sorunlarınız ve kullandığınız ilaçlar
• Allerjileriniz
• Hamile olup olmadığınız veya bebek emzirip
emzirmediğiniz
• Son dönemdeki yurt dışı seyahatleriniz
• Evdeki durum ve sosyal destek
Acilden tedaviye
Bazı hallerde Acil Servis bekleme salonu sessiz olabilir;
ama tedavi kısmı gerçekte çok meşguldür. Hiç
kimsenin tedavisi koşturmaca bir şekilde yapılamaz;
bu nedenle gösterdiğiniz sabır ve anlayıştan dolayı
size teşekkür ederiz.
Eğer
hastalığınızın
gittikçe
kötüleştiğini
hissediyorsanız — acil hemşiresine durumu hemen
bildiriniz.
Basit hastalık ve incinmeler (mide bulantısı, küçük
kesikler, burkulma ve ağrılar gibi), bunlara özgü
personeli bulunan Acil Servisin ayrı bir
bölümünde tedavi edilebilirler.
Eğer bekliyorsanız ve tuvalete gitmek ya da kısa
süreliğine dışarı çıkmak istiyorsanız — hemşireye
bildiriniz.
Davranış ilkeleri
Ağrıyı azaltma
Hastalar ve akrabaları ve hastane personelinin
hepsi Acil Serviste emniyet içinde olmak isterler.
NSW hastanelerinin şiddete karşı olan toleransı
sıfırdır. Buna göre, şiddet içeren davranış, küfür,
tehdit
ve
sözlü
hakaretlere
tolerans
GÖSTERİLMEYECEKTİR. Şiddet veya hakaret
içeren hareket içinde olan kimseleri görevliler,
güvenlik veya polis dışarı çıkaracaktır.
İleri derecede değerlendirme
Sizin için en iyi tedavinin ne olduğuna karar
verilmesine yardımcı olmak için başka tıbbi
tahliller yaptırmanız veya uzman değerlendirmesi
gerekebilir.
Tedaviniz, hastaneye kabul edilmeniz ve/veya
güvenli
bir
şekilde
taburcu
edilmeniz
konularındaki kararlara siz de katılacaksınız.
Bakımınız için en uygun olan koğuşa kabul
edileceksiniz. Bazı durumlarda bu sizin başka bir
hastaneye gönderilmenizi gerektirebilir.
Eğer herhangi bir zamanda nelerin olup bittiğini
öğrenmek isterseniz, lütfen hemşire veya doktora
sorunuz. Her zaman bir sonraki safhada neler
olacağını bilmeniz önemlidir.
Diğer yardım ve destek personeli
Acil Servis elemanları bir ekip olarak çalışmaktadır;
bu nedenle ziyaretiniz sırasında aşağıda belirtilen
diğer görevlilerle de karşılaşabilirsiniz:
Eğer ağrılarınız varsa, lütfen durumu hemşireye
bildiriniz.
Hemşire
ağrı
tedavi
ihtiyacınızı
değerlendirecektir.
•
Sosyal Görevliler
•
Fizik Tedavi Uzmanları
Yeme ve İçme
•
Koğuş Görevlileri
Lütfen acil hemşiresi ile konuşmadan önce birşey
yiyip içmeyiniz. Bazen hiçbir şey yiyip içmemeniz
gerekir; çünkü midenizin boş olmasını gerektiren bir
ameliyat veya testlerin yapılması gerekebilir.
Acil Servis elemanlarının görevleri hakkında
ayrıntılı bilgi, asılı bulunan posterde mevcuttur.
Turkish
Acil Serviste kimlerle karşılaşabilirim?
Acil Servis (Emergency Department - ED) ziyaretiniz sırasında size sağlık bakım hizmeti sağlayacak çok çeşitli kimselerle
karşılaşabilirsiniz. Aşağıda bu personel ve bunların görevleri hakkında kısa bilgi verilmiştir.
Çoğu hastaneler aynı zamanda eğitim hastaneleri olduğu için, orada bulunduğunuz sırada çeşitli yeni elemanları
veya öğrencileri de görebilirsiniz. Bu personelin tamamı, daha kıdemli elemanlar tarafından denetlenmektedir.
İdari Personel (Administrative Staff), Acil Servise geldiğiniz zaman size ait bilgileri kayda geçecektir. Sağlık sigorta
durumunuza ve tercihinize bağlı olarak sizi resmi veya özel hasta olarak kaydedebilirler.
Hemşireler (Nurses), Acil Serviste bulunduğunuz süre içinde size sağlık hizmeti verir ve bu gibi işlerinizi düzenlerler.
Onlar sizin hastalığınızı veya incinmenizi değerlendirir ve ne kadar çabuk tedaviye ihtiyacınız olduğuna karar verirler.
Doktoru görmeden önce röntgen filmi veya kan testlerini yaptırarak tedavinizi başlatabilirler. Acil Servis Hemşireleri
(Triage Nurses), özel olarak acil servis hastalarını değerlendiren tecrübeli ve tescilli hemşirelerdir. Bu hemşireler tüm
hastaların ambulansla veya şahsen geldiklerine bakmaksızın, hastalık durumlarına bağlı olarak onların bakım
önceliğine karar verirler. Buna göre hayati tehlike arzeden incinme veya hastalığı olan kimseler gibi en hasta kimseler
en önce görüleceklerdir. Pratisyen Hemşireler (Nurse Practitioners) daha eğitimli ve tecrübelidirler ve bunlar
hastaları değerlendirebilir, tedavi edebilir (ve gerektiğinde ilaç reçetesi verebilir) ve taburcu edebilirler ya da uzman
doktorlara havale edebilirler.
Doktorlar (Doctors), tedavinizin ne kadar acil olduğuna bağlı olarak durumunuzu değerlendirir ve hastalığınızın
veya incinmenizin tedavisini başlatırlar. Acil Servis Fizik Doktorları (Emergency Physicians), Acil Servisteki tüm
tıbbi bakım hizmetlerini denetleyen kıdemli uzman doktorlardır. Onlar genellikle hastanede kalmanız gerekip
gerekmediğine karar verirler. Diğer Uzman Doktorlar (Specialty Doctors) uzmanlık isteyen tıbbi veya cerrahi
değerlendirme ihtiyacınız olması durumunda sizi görebilirler. Daha fazla testler, bir ameliyat veya hastanede
kalmanız gerekiyorsa, bu doktorlar size gereken bakımı sağlayacaklardır.
Genel Sağlık (Allied Health) personeli çeşitli eğitilmiş sağlık görevlilerini kapsar ve bunların da bakımınızla
ilgilenmesi istenebilir. Fizik Tedavi Uzmanları (Physiotherapists) ve Meslek Terapistleri (Occupational Therapists)
hareket ve fonksiyon konusunda uzmandırlar. Bunlar, evinizde herşeyi normal bir şekilde yapabilmenizi sağlayacak
tüm doğru tavsiye ve ekipmanın elinizde bulunmasını güvenceye alırlar. Sosyal Görevliler (Social Workers), büyük
keder ve kayıp gibi zor zamanlarda size danışmanlık sağlamak amacıyla eğitilmişlerdir. Bunlar ayrıca, toplum ve
hükümet acentalarından da hizmet almanız konusunda yardımcı olabilir ve evinizde destek hizmeti almanızı
ayarlayabilirler. Eczacılar (Pharmacists) ilaç hazırlama ve sağlama konularında özel olarak eğitilmiş kimselerdir.
Bunlar ilaçların neye yaradığını ve nasıl alınması gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilirler.
Acil Ekip Yaşlı Bakım Servisleri (AgedCare Services in Emergency Team - ASET), yaşlı hastaların ihtiyaçlarına
odaklanan tecrübeli doktor, hemşire ve genel sağlık elemanlarını kapsar. Bu kimseler tedavinin Acil Serviste ve
taburcu olduktan sonra evde eşgüdümlü olması için bir ekip halinde çalışırlar.
Radyoloji (Radiology) servisleri, doktorların sizin incinme veya hastalığınızı teşhis etmelerine yardımcı olmak için
çeşitli röntgen veya tarama (scan) fimleri çekerler. Bunlar arasında X-ray, Ultrason ve CT (Bilgisayarlı Tomografi)
sayılabilir.
Zihin Sağlığı Görevlileri (Mental Health Workers), bir ekip olarak zihin sağlığı sorunları olan hastaların bakımını
planlayan ve yöneten doktor, psikiyatrist, zihin sağlığı hemşireleri ve genel sağlık personelinden oluşur. Bunlar
gerekli olduğunda hastaları en uygun zihin sağlığı kurumuna havale ederler.
Koğuş elemanları (Wards persons), hastaları bir yataktan diğerine veya bir koğuştan diğerine güvenli olarak taşırlar.
Bu kimseler hasta taşıma konusunda eğitilmişlerdir.
Güvenlik (Security), mümkün olan en iyi sağlık hizmetini alabilmeniz için Acil Servisteki tüm hastaların, onların
akrabalarının ve personelin güvenliğini sağlarlar.
Download