türkiye`de hastanelerde görev yapan hemşirelerin

advertisement
TÜRKİYE’DE HASTANELERDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN
AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK
BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
Sayın Hemşire;
Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durum değerlendirmesi amacıyla
yapılmaktadır. Sorulara vereceğiniz cevaplarla, akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılacak
çalışmalara ışık tutacak verilerin elde edilmesine yardımcı olacaksınız.
Anket 18 sorudan oluşmakta olup yaklaşık 10 dakikalık süre almaktadır.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
T.C. Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü
Tarih: …/…/2012
Çalıştığınız İl/İlçe:
Çalıştığınız Kurum:  Devlet Hastanesi
 Eğitim Araştırma Hastanesi
 Tıp Fakültesi Hastanesi
 Özel Hastane
1. Yaşınız?





18-25
26-35
36-50
51-64
65 ve üzeri
2. Cinsiyetiniz?
 Kadın
 Erkek
3. Eğitim durumunuz?
 Lise
 Yüksekokul
 Fakülte
1
 Yüksek Lisans/Doktora
4. Mesleki tecrübeniz kaç yıldır?





1-3
4-10
11-15
16-19
20 ve üstü
5. Hemşire olarak ünvanınız nedir?
 Başhemşire
 Sorumlu Hemşire
 Hemşire
6. Hangi birimde görev yapmaktasınız?
 Servis
 Poliklinik  Acil
 Yoğun Bakım
 Diğer……..
7. Meslek içi eğitimlere katılır mısınız?





Evet
Hayır; vakit bulamıyorum.
Hayır; bulunduğum bölgede hiç meslek içi eğitim düzenlenmiyor.
Hayır; eğitime ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
Hayır; yapılan eğitimlerin konu başlıkları ilgimi çekmiyor.
8. Sizce, en sık hangi ilaç uygulama hataları ile karşılaşılmaktadır? (Birden fazla seçenek
işaretleyebilirsiniz.)






İlacın, yanlış hastaya uygulanması
İlacın, yanlış zamanda uygulanması
İlacın atlanması, uygulanmaması
İlacın, yanlış dozda uygulanması
İlacın, yanlış uygulama yolundan uygulanması
Yanlış ilacın uygulanması
9. Hasta için yapılan ilaç istemlerinde hatalı veya etkileşimde olabileceğini
düşündüğünüz durumlarda hekim/eczacı ile iletişime geçer misiniz?





Evet
Hayır; yetkimin olmadığını düşünüyorum.
Hayır; iletişim kurmakta sorun yaşıyorum.
Hayır; sonucun değişmeyeceğini düşünüyorum.
Hayır; …………………………………………………..(Lütfen belirtiniz)
2
10. Uygulamasını yapacağınız ilaçlar hakkında bilgilere, en çok hangi kaynaklardan
ulaşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
 Hekim/eczacı
 Hemşire arkadaşlarım
 İlaç kaynak kitapları (Vademecum, Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu, farmakoloji
kitapları, vb.)
 İlaç bilgi yazılım programları (Rx MediaPharma, TEBRP, vb.)
 İnternet
 Gerek duymam.
11. Uygulamasını yaptığınız ilaçlar hakkında ne düzeyde bilgi sahibi olduğunuzu
düşünüyorsunuz? (Lütfen her bir maddeye cevap veriniz. Cevap verilmeyen maddeler
“çok kötü” olarak değerlendirilecektir.)
Çok İyi İyi








Kullanım Amacı
Uygulama Şekli
Etki Süresi
Yan Etkiler
Kontrendikasyonlar
İlaçların Etkileşimleri (ilaç/besin)
Uyarılar, Önlemler
Özel Durumlar (Gebelik, pediatri vb.)








Orta








Kötü Çok Kötü
















12. Uygulama öncesinde hastanın ilaç ve besin alerjisi öyküsü olup olmadığını sorgular
mısınız?





Her zaman; hayati önemi olan bir durum olduğunu düşünüyorum.
Sadece ilaç alerjisini sorgularım.
Hayır; hekimin sorguladığını düşünürüm.
Hayır; alerjisi olsaydı hasta zaten söylerdi.
Hayır; bu öykünün bir önemi olduğunu düşünmüyorum.
13. Serviste yatan hastanın yaşamını yitirmesi, taburcu olması veya tedavi değişikliğine
gidilmesi durumunda kullanılamayan ilaçlar ne yapılıyor?




Eczaneye teslim ediliyor.
Diğer hastalara kullanılmak üzere depolanıyor.
İmha edilmek üzere toplanıyor.
Fikrim yok.
3
14. Serviste gerektiğinde kullanılmak üzere bulundurulan ilaçlar saklama koşullarına
uygun saklanıyor mu?
 Evet; saklama koşulları standartlara uygun ve tüm personel bu konuda bilinçli
davranır.
 Sadece özel saklama koşulu gerektiren ilaçlara dikkat ediliyor.
 Hayır; uygun ortam bulunmuyor.
15. Serviste gerektiğinde kullanılmak üzere bulundurulan ilaçların son kullanım tarihi
(SKT) takibi yapılıyor mu?
 Evet, her zaman
 Bazen; SKT birim bazında ilaçların (ampul, blister vb. ) üzerinde yer alıyorsa
 Hayır; kontrollü şekilde servise teslim edildiğini düşünüyorum.
16. Hastanın kullanacağı ilaçların; kullanım önerileri, uygulama şekli, doz aralıkları vb.
hakkında hastaya eğitim verir misiniz?




Evet; hasta kullandığı ilaçlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Sadece hekim isterse ve yönlendirmesi olursa bilgi veririm.
Hayır; bu konuda bilgi vermek sorumluluklarım arasında değildir.
Hayır; vakit bulamam.
17. Sağlık mesleği mensubu olarak beşeri tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan ve ürüne
bağlı olabileceği düşünülen beklenmeyen advers etkilerin bildirimini yapıyor
musunuz?
 Evet (Lütfen 18. soruya geçiniz.)
 Hayır
18. Şimdiye kadar kaç bildirim yaptınız?
 1-2
 3-5
 6-10
 10’dan fazla
4
Download