Kadirli Devlet Hastanesinde hastaların beraberinde getirdiği

advertisement
HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLSÇLARIN YÖNETİMİ
TALİMATI
KODU:İY.TL.08
YAYIN TARİHİ:15.10.2011
REV. NO:02
REV. TARİHİ:ŞUBAT
2016
Sayfa No/Sayısı 1 / 1
1.AMAÇ: Kadirli Devlet Hastanesinde hastaların beraberinde getirdiği ilaçların kontrolü ile ilaç
güvenliğinin sağlanması, tüm hastalar için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam
sağlanmasıdır.
2.KAPSAM: Hekimler ve klinik hemşireleri
3.KISALTMALAR:
4.TANIMLAR:
5.SORUMLULAR:
Hekimler ve klinik hemşireleri
6.FAALİYET AKIŞI:
6.1. Yatışına karar verilen hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol
edilir.
6.2. Hasta yatış dosyasında kayıt altına alınır.
6.3. İlaçlar hemşire tarafından teslim alınır. Teslim alınan ilaçların miadve fiziksel durum
açısından kontrolü yapılır. HASTANIN BEREBERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLAR KAYIT FORMUNA
hemşire tarafından kayıt edilir. Miadı geçmiş ilaçlar Farmasötik Atık Kutusuna atılarak imha
edilir.
6.4.Hekim kullanılacak ilaçları, tedavi planına(hekim istem formu), ilacın tam adını, uygulama
zamanını ve dozu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içerecek şekilde, okunaklı olarak yazar,
kaşeler ve imzalar.
6.5. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınır. İlaçlar kapalı
kaplarda ve kişiye özel hazırlanır. Tedaviler ilaç hazırlama ünitesinde hazırlanır ve ilaç
uygulamalarında 8 doğru kuralına uyulur. Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem
formuna kaydeder. Tedavi sürecindeki tüm ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanır.
Stajyerlerin ilaç uygulamaları hemşire gözetiminde yapılır. Hastanın yatış öncesi aldığı ilaçlar,
bakım sürecinde kullandığı ilaçlar ve taburcu edildikten sonra kullanacağı ilaçlar dosyada
kayıt altına alınır.
7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
Hekim Order Tabelası
Hemşire Gözlem Formu
Hasta Yatış Dosyası
Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar Kayıt Formu
Hastanın Taburcu Sonrası Bilgilendirme Formu
1
Download