merkezı kan alma hemsıresı - Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

advertisement
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
MERKEZİ KAN ALMA HEMŞİRE GÖREV TANIMI
DÖKÜMAN NO
GT.158
YAYIN TARİHİ
01.05.2006
REVİZYON TARİHİ
21.12.2015
REVİZYON NO
SAYFA NO
03
1/2
1. BİRİMİ: Kan Alma Ünitesi
2. GÖREV ADI : Hemşire
3. AMİR VE ÜST AMİRLER : : Kan Alma Ünitesi Hemşiresi
4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen hemşire yerine servis
sorumlu hemşiresi görevlendirme yapar.
5. GÖREV AMACI:
Kan Merkezine gelen hastaların işlem sırasında güvenli, uygun bir şekilde kan vermelerini sağlar.
6.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR-YETKİLER

Üniteye kabul edilen hastaya kendini tanıtır, hastayı işleme hazırlar ve kan alma tekniği
ile ilgili hastaya bilgi verir

Kan alma bölümünde hasta için uygun ortamı ve güveni sağlar.

Daha önceden kurum tarafından oluşturulmuş bölüm politikalarını izler, amaç ve
düzenlemelerini uygular/sürdürür, hasta ve ailesine açıklar.

Tüm hemşirelik prosedürleri ve uygulamalarını etik kurallar ve hasta hakları çerçevesinde
sürdürür.

Bölümlerden yapılan istekler doğrultusunda hastadan kan örnekleri alır.

Tetkik kâğıtlarında belirtilen isteklere uygun tüpleri ve kan alımı için gerekli malzemeyi
venöz kan alma protokolüne uygun hazırlar.

Hasta doğrulamasını protokole uygun olarak yapar ve hastaya işlem ile ilgili bilgi verir.

Kan örneklerinin her birini etiketleyerek laboratuvara gönderilmesi için hazır hale getirir.

Kullanılan araç ve gerecin sürekliliğini ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

Kullandığı araç gereçlerin kullanım prensiplerini bilir, dezenfeksiyon, sterilizasyonunu
sağlar.

Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere ( asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. ) uyar
ve uyulmasını sağlar.

Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine
yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen toplantılara ve mesleki gelişimi için
kurum içi / kurum dışı eğitimlere katılır.

Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından istenen istatistik ve raporları sürdürür.

Akreditasyon ve kalite sistemlerinin kurulmasına yardımcı olur ve gerektiğinde
akreditasyon toplantılarına katılır.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
MERKEZİ KAN ALMA HEMŞİRE GÖREV TANIMI
DÖKÜMAN NO
GT.158
YAYIN TARİHİ
01.05.2006
REVİZYON TARİHİ
21.12.2015
REVİZYON NO
SAYFA NO
03
2/2
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS
18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
Download