Radyasyon Tarayıcıları - E

advertisement
Radyasyon Tarayıcıları
SHMYO
Tıbbi Görüntüleme
Yrd Doç Dr Zehra Pınar Koç
Radyasyon Tarayıcılarının Kısımları

Fotomultipliyer Tüpler
◦ Zayıf bir ışık sinyali alınca elektrik akımı
oluşturan elektronik tüplerdir.

Önyükselticiler (Preamplifiyerler)
◦ Gelen sinyali büyütür,
◦ Gelen sinyali amplifiyer tarafından en iyi
şekilde algılanır hale getirmek
Radyasyon Tarayıcılarının Kısımları

Yükselticiler (Amplifiyerler)
◦ Kazanç faktörünü arttırır.
◦ Gelen pulsu şekillendirir çakışmaları azaltır
sinyal gürültü oranını arttırır.

Puls Yüksekliği Ayırıcıları (Analizörler)
◦ Gelen pulsları boylarına göre sınıflandırır ve
frekans dağılımlarını ölçer
Radyasyon Tarayıcılarının Kısımları

Sayaç ve Hız Ölçerler
◦ Bu aletlerle belli bir sürede toplanan sinyalleri
ölçmek mümkün olur.
◦ Kuyu sayacı: Kan, idrar gibi örneklerdeki tüp
içindeki radyasyonun ölçüldüğü sistemlerdir.
◦ İnvivo uptake sayaçları: örneğin cilt üstünden
troidin sayımını ölçmek için kullanılan
sayaçlardır.
Görüntüleme Sistemleri

Rektilineer Tarayıcılar
◦ Gama kameralar kullanılmadan önce kullanılan
basit radyasyon tarayıcı sistemlerdir.

Floresan Tarayıcılar
◦ Tiroid bezindeki iyot miktarını ve dağılımını
belirlemede kullanılır ve yapısında Amerisyum241 gibi bir radyoaktif kaynak içerir.

Gama Kameralar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards