ANAYASADAN MALİ VE VERGİSEL BEKLENTİLER

advertisement
Editörler
Prof. Dr.
Feridun YENİSEY
Prof. Dr.
Gülsen GÜNEŞ
Y. Doç. Dr.
Z. Ertunç ŞİRİN
ANAYASADAN
MALİ VE VERGİSEL
BEKLENTİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..................................................................................................................... V
İÇİNDEKİLER..................................................................................................... IX
Prof. Dr. Gülsen Güneş’in Açılış Konuşması.....................................................1
I. OTURUM
Ekonomik, Mali ve Vergisel
Tercihlerin Anayasadaki Yeri
Ekonomik, Mali ve Vergisel Tercihlerin Anayasadaki Yeri
Prof. Dr. İzzettin Önder...................................................................................7
Anayasada Ekonomik ve Mali Tercihler Sorunu
Prof. Dr. A. Ülkü Azrak..................................................................................21
Anayasa ve Ekonomi
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu........................................................................33
Vergilendirme, Politika ve Hukuk
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan..................................................................59
X
II. OTURUM
Temel Hak ve Özgürlükler ile
Normlar Hiyerarşisi Karşısında
Vergi İdaresinin Eylem ve
İşlemleri
Anayasanın Vergi Ödevine İlişkin Hükmünün Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Yusuf Karakoç................................................................................ 83
Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Aziz Taşdelen.................................................................................. 99
Temel Hak ve Özgürlükler ile Normlar Hiyerarşisi
Karşısında Vergi İdaresinin Eylem ve İşlemleri
Dr. Nedim Türkmen.................................................................................... 125
Temel Hak ve Özgürlüklerin Vergilendirme
Yetkisinin Kullanımına Etkisi
Dr. Funda Töralp.......................................................................................... 163
III. OTURUM
Kamu Maliyesi Hukukunda
Anayasal Beklentiler
Ses kaydı
Akif Hamzaçebi............................................................................................ 185
Ses kaydı
Prof. Dr. Dilek Yılmazcan........................................................................... 187
Kamu Maliyesi Hukukunun Bazı Anayasal İlkeleri
ve Anayasanın Mali Hükümlerine İlişkin Düşünceler
Prof. Dr. S. Ateş Oktar................................................................................. 189
XI
III. Oturumun Bant Çözümü........................................................................... 201
IV. OTURUM
Vergi Hukukunda Anayasal
Beklentiler
Ses kaydı
Dr. Bumin Doğrusöz................................................................................... 235
Mükellef Hakları ve Anayasal Beklentiler: Gelecek İçin Birkaç Not
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk............................................................................ 237
Anayasadan Sistematik, Kavramsal ve İlkesel Bazı Vergisel Beklentiler
Prof. Dr. Gülsen Güneş............................................................................... 267
Vergi Hukukunun Anayasal Temellerinin
Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Z. Ertunç Şirin....................................................................................... 285
IV. Oturumun Bant Çözümü........................................................................... 307
V. OTURUM
Yerel Yönetimler ve
Vergilendirmede Anayasal
Beklentiler
Ses kaydı
Dr. Veysi Seviğ............................................................................................... 343
Anayasa Mimarisinde Yeni Bir Yapıtaşı: Mahalli
İdarelerin Tali Vergilendirme Yetkisi Üzerine Değerlendirmeler
Prof. Dr. Billur Yaltı..................................................................................... 345
XII
Ses kaydı
Prof. Dr. Ayşe Güner.................................................................................... 365
V. Oturumun Bant Çözümü............................................................................. 367
VI. OTURUM
Vergisel Düzenin ve Vergi
Adaletinin Sağlanmasında
Donanımlı Anayasa Dışında
Gerekenler (Panel)
Ses kaydı
Prof. Dr. Mehmet Palamut......................................................................... 393
Ses kaydı
Prof. Dr. Metin Taş...................................................................................... 395
Vergisel Düzenin ve Vergi Adaletinin Sağlanmasında
Donanımlı Anayasa Dışında Gerekenler
Doç. Dr. Funda Başaran Yavaşlar............................................................. 397
Vergisel Düzenin Sağlanmasında Anayasa Dışı Etkenler
Dr. Hasan Baş................................................................................................407
Anayasal Düzen ve Vergi Adaleti
Dr. Ahmet Kavak.......................................................................................... 431
Yaşayan Vergi Hukuku: Tespit, Öneriler ve Temenni
Av. Tayfun Aktaş........................................................................................... 437
VI. Oturumun Bant Çözümü........................................................................... 445
Download