Uz.Dyt. Aylin AYDIN

advertisement
Uz.Dyt. Aylin AYDIN
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetk Anabilim Dalı
(2005 - 2007)
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik (1997-2003)
Lise : Bahçelievler Deneme Lisesi (1993-1996)
Ocak 2004 - Ankara Güven Hastanesi
Diyetisyen- Yiyecek İçecek ve Diyet Hizmetleri Müdürlüğü
•
•
•
•
Klinik , poliklinik ve nütrisyonel destek ve evde bakım alanlarında özel beslenme hizmetleri
süreçlerini yürütmektedir,
Erken Çocukluk çağı diş çürükleri ve beslenme ile ilikileri konularında çeşitli araştırma ve
çalışmaları olmakla birlikte bu konuya ilşkin bir de tez çalışması ve Belenme Vakfı seçici
kurul özel ödülünü almıştır,
Hastalar üzerinde planladığı 2 çalışmayı hayata geçirmiş ve bu çalışmalar sonuca ulaşmıştır.
Üniversite bünyesinde kokteyl ve yemek organizasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde
görev almıştır.
Katıldığı Eğitimler
1. LLL(Espen Life-Long Learning programme on Clinical Nutrition And Metabolism)
kursu(Oral enteral nütrisyona yaklaşım, Yoğun bakım hastalarında nütrisyonel destek
,Kanser hastalarınsa nütrisyonel destek ve yaşlılarda nütrisyonel destek planlanması ve
yürütülmesi -2009)
2. KEPAN(2009)
3. II.Mezuniyet sonrası eğitim günleri( Beslenme ve Diyet günleri- 2009)
4. Temel Nütrisyon kursu(2008GATA)
5. ESPEN(2006)
6. Beslenme ve Diyet Kongreleri( Ankara- Antalya)
7. Kanser hastaları ve yaşlı hastalarda nütrisyonel destek kursları(yurt dışı destekli)
8. Yönetim Becerilerini Geliştirme ( Kasım 2008 /1 gün)
9. Temel Yaşam Desteği Eğitimi ( Ocak 2008 / 3 saat)
10. JCI Akreditasyon Standartları ( Ocak 2008 / 2 gün)
11. Acil Eylem Planı ( Ocak 2008 / 1 gün)
12. Sağlıklı İletişim Becerileri ( Arallık 2007 / 1gün)
13. Temel Nütrisyon Kursu (Şubat 2007 / 1 gün)
Yer Aldığı Projeler Ve Çalışmalar
ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
•
•
•
Türkiye Diyetisyenler Derneği
KEPAN( Klinik En teral Parenteral Derneği)
ASPEN( Amerikan Enteral Parenteral Beslenme Derneği)
1. Ankara Güven Hastanesi kapsamında malnürtisyon tarama çalışması olan ‘’Nutrition
Day’’’in planlanıp yürütülmesinde aktif rol almıştır.(2009)
2. Ankara Güven Hastanesi kapsamında NRS 2002 çalışmasın planlanıp yürütülmesinin
sağlanması.(2009)
3. Torokotomi sonrası gelişen şilotoraksın konservatif tedavisinde nütrisyonel yaklaşım ile
ilgili çalışma ve bu konuda sözlü poster sunusu.(2009)
4. Malrotasyon sonucunda opere olan çocuk hastada beslenme destek tedavisi konusunda
poster sunusu ve en iyi sunulan ve dizayn edilen poster ödülü.(2009)
5. Hastane diyet polikliniğine başvuran hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesi
konusunda çalışmanın planlanması ve yürütülmesi.(2007)
6. Ankara Güven Hastanesi yoğunbakımlarında nütrisyonel desteği alan hastalarda
glutamin desteği alan ve almayan hastalardaki tedaviye verdiklei yanıtların kapsmını içeren
çalışmanın yürütülmesi aşamasında aktif görev almıştır.
7. Nütrüsyonda güncel yaklaşılar kursuna konuşmacı olarak katılmıştır.(2009)
8. Ankara Güven Hastanesi JCI Akreditasyon kalite belgelendirme çalışmalarında komite
üyesi olarak aktif görev almıştır.
9. Hastanesi Evde Bakım hizmetleri kapsamında diyet alan hastaların evlerine özel diyet ve
nütrisyonel destek hizmetlerin yürütülmesi.
10. Ankara Güven Hastanesi bünyesinde, bir çok tanıtıcı broşür ve eğitim kitapçığı
hazırlanması aşamasında aktif görev almıştır.
11. Sağlıklı beslenme ve yaşam koçluğuna ilşkin eğitim ve seminerler vermiştir .
12. Sokak çocukları ve kimsesiz çocuklara beslenme konusunda eğitimler planlanmış hayata
geçirme çalışmaları başlatılmıştır.
İLGİ ALANLARI
•
•
•
•
•
Yeme davranış bozuklukları
Obezite-zayıflıkta beslenme
Yaşlılarda beslenme
Sporcularda beslenme
Enteral ve parenteral beslenme
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards