transfüzyon komitesi görev tanımı

advertisement
TRANSFÜZYON KOMİTESİ GÖREV TANIMI
T.C.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
TRF.YD.08
Yayın Tarihi
01.02.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
Personel: Transfüzyon Komitesi
Görev Tanımı:
1.Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım
güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak,
2.Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek,
3.Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek,
4.Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek,
5.Hastane yönetimi kan merkezi ve kan ürünleri kullanılan tüm bölümler ve kan merkezi transfüzyon
komitesinde temsil edilmelidir.
ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ
Hastane transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,
politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.
1.Komite kuruluşunu takiben hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve
mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.
2.Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
3.Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip, analiz edilmelidir.
4.Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
5.Kan ve kan ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini arttıracak şekilde
düzenlenmelidir.
6.Kan merkezinin kan temini, kan alma, kan hazırlama, kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını
sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksikliklerin giderilmesine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır.
7. Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli
aralıklarla denetlenmelidir.
8.Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir.
9.Hastane personelinin Transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimim sürekliliği
takip edilmelidir.
10.Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına
tavsiyelerde bulunmalıdır.Komite yılda en az 4 kez gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane
personeli haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane
personeline sunulmalıdır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards