Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

advertisement
Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler
28 Şubat 2017
Faaliyet ortamı
Uluslararası ve bölgesel
•
ABD’de faizler yükseliyor
•
GOÜ sermaye girişi daha düşük
•
Para piyasaları dalgalı
•
Petrol fiyatlarında düşüş durdu
•
Korumacılık yüksek
•
Bölgesel riskler yüksek
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
Yerel
1
•
Yatırım yapılabilir kredi notunun
düşmesi
•
Belirsizlik daha düşük
•
Son dönemde sermaye girişinde
yavaşlama var
•
İç kaynak kısıtlı
•
Milli gelir potansiyelin altında büyüyor
•
Enflasyonda yükselme
•
Uluslararası kurallara uyum
Dolar endeksi
Kaynak:macrotrends.net
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
2
ABD Hazine tahvili-10 yıllık
Kaynak:macrotrends.net
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
3
LIBOR, son 3 yıl
Kaynak:macrotrends.net
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
4
Ham petrol fiyatları-5 yıl
Kaynak:macrotrends.net
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
5
GOÜ’lere sermaye girişi yavaşladı
GOÜ'lere sermaye hareketi
(Net, milyar dolar)
800
600
400
200
0
-200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-400
-600
Türkiye'ye net sermaye hareketi
(Net-hata noksan dahil, milyar dolar)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
Kaynak:IIF, TCMB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
6
2012
2013
2014
2015
2016
Büyüme benziyor, cari denge farklı
Gsyh (% değişme)
10
8
6
4
2
0
-2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-4
Gelişmekte olan ülkeler
-6
Türkiye
Cari denge/Gsyh (%)
6
4
2
0
-2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-4
-6
-8
-10
Kaynak: IIF,
TUİK
-12
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
Gelişmekte olan ülkeler
7
Türkiye
2016
2017
Fonlama maliyeti yükseldi
TCMB, net fonlama miktarı
(Aylık ortalama, milyar TL)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
2015
2016
2017
TCMB, fonlama maliyeti
(Ay sonu, %)
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
Kaynak: TCMB
2015
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
2016
8
2017
MB fonlama maliyeti ve faiz oranları
Faiz oranları (%)
Ortalama
2016 Mart
Haziran
Eylül
2017 Ocak
TCMB
fonlama
maliyeti
Konut
Ticari
Mevduat
3 ay TL
8.9
8.2
7.8
10.3
14.4
13.7
12.1
11.5
16.6
15.3
14.7
13.3
12.1
11.2
10.9
10.4
-0.6
1.4
-3.0
-3.0
-2.1
-3.4
-1.5
-1.7
Aralık 2016-Mart 2016 (değişme)
Ocak 2017-Mart 2016 (değişme)
Kaynak: TCMB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
9
Faiz maliyetini etkileyen ana faktörler
Kredilerde aracılık maliyeti
(Aralık 2016, %)
Ticari
Bireysel
Maliyete
Pay
etki
Maliyete
etki
Pay
Mevduat paçal maliyet
7.8
49.5
7.8
49.7
Kamusal yükler
2.7
17.1
5.1
28.0
Risk primi
1.4
8.7
1.4
8.7
Operasyon maliyeti
2.1
13.3
2.1
13.3
Özkaynak maliyeti
1.8
11.4
1.8
9.9
15.8
100.0
18.2
100.0
Toplam
Özkaynak maliyeti hesaplanırken, sermaye maliyeti yüzde 15 olarak hesaplanmıştır.
Kaynak: TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
10
Bankacılıkta kaynak-kullanım
Bankacılık sektöründe
Kaynaklar ve kullanımlar, 2016
Kullanımlar
Milyar TL
Likit değer
407
Krediler
1,747
Kaynaklar
Milyar TL
Mevduat
1,454
Mevduat dışı kaynak
790
Menkul değerler
369
Özkaynaklar
300
Diğer aktifler
208
Diğer pasifler
187
Aktif toplamı
2,731
Pasif toplamı
2,731
Kaynak: BDDK, TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
11
Son çeyrekte kredi büyümesi hızlandı
Kredi
(2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ)
30
25
20
15
10
5
0
2013
2014
Toplam
2015
Kurumsal
Kaynak: TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
12
2016
2017 Şubat
Bireysel
Kredi riski makul düzeyde
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kredilerin yüzdesi
2016
Kurumsal
2.9
KOBİ
5.1
Bireysel
4.3
Toplam
3.3
Alacak kalitesi
7
6
5
4
3
2
1
0
Kaynak: BDDK, TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
13
(Kredinin yüzdesi olarak, 2016)
Yapılandırma
(Eylül 2016)
3.2
TGA
3.0
Sermaye yeterliliği güçlü
Sermaye yeterliliği (%)
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
2012
2013
2014
2015
2016
Çekirdek sermaye oranı (%)
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
2012
2013
2014
Kaynak: BDDK, TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
14
2015
2016
Karlılık maliyetin gerisinde
Ortalama özkaynak karlılığı ve sermaye
maliyeti (yıllık %)
16
15
14
13
12
11
10
2012
2013
2014
Kaynak: BDDK, TBB
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
15
2015
2016
2017’de beklentiler; büyüme sürecek
•
Para piyasalarında istikrar
•
Hükümetin kredi kanallarını açık tutma
ve ekonomik faaliyeti destekleme
kararları
•
Beklentiler
% değişme
2017
Krediler
Toplam aktif
15
13
Mevduat
Özkaynaklar
13
12
Tasarrufları özendiren uygulamalar
•
Düzenlemelerdeki esneklikler
•
Aracılık yüklerinin düşürülmesi
•
Bankacılığın sağlıklı bünyesi
•
Küresel toparlanma
Bankacılık sektörü,
finansal istikrarın sürdürülmesine
ve
büyümeye destek
olmaya tüm çabasıyla
devam edecektir.
büyümenin olumlu etkilenmesi
beklenmektedir.
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
16
Teşekkür ederiz.
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü
17
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards