Özet

advertisement
İŞÇİ DÖVİZLERİNİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
BİLANÇOSUNA ETKİSİ
Doç. Dr. Hakan SARITAŞ
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
[email protected]
ÖZET
Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndan önemli ölçüde zarar gören ve nüfusu gittikçe yaşlanan Avrupa
ülkelerine 1970'li yıllardan itibaren genç işgücü sağlamaya başlamıştır. Yurt dışına giden Türk
işçileri birikimlerini gittikleri yabancı ülkelerde değerlendirmek yerine Türkiye’de değerlendirmeyi
tercih etmişlerdir. Bu durumun ana nedeni yurt dışına giden işçilerin, ailelerini Türkiye'de bırakmış
olmalarıdır. 1976 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde kurulan işçi
dövizleri hesapları ile çalışmak için yurt dışına giden Türk işçilerine ait mevduat tek bir kalemde
toplanmaya çalışılmıştır. Dünya'da hiçbir merkez bankasında örneği olmayan işçi dövizleri hesapları
zamanla TCMB bilançosunda ciddi boyutta bir yükümlülük haline gelmiş ve mevduat kalemi içinde
önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmada işçi dövizleri kaleminin toplam mevduat ve brüt döviz
rezervi içindeki yeri incelenmiş, TCMB bilançosunda işçi dövizleri ile ilgili temel analizler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşçi Dövizleri, İşçi Gelirleri, TCMB Bilançosu
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards