tüm ekonomik verileri iyi anlamak ve doğru yorumlamak içerik eğitim

advertisement
TÜM EKONOMİK VERİLERİ İYİ
ANLAMAK VE DOĞRU
YORUMLAMAK
AMAÇ
Seminer, Türkiye`de ve dünya piyasalarında
açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini
anlamak için kurgulanmıştır. Veriler açıklandığında
onların ne anlama geldiğini, ekonominin ve
piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl
etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini
kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik
bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.
ODAK NOKTALARI
#Ekonomi #Veriler #Doğru Yorum #İleriye Dönük
Tahmin
İÇERİK
❑ Büyüme ve İstihdam
▶ Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
▶ Büyüme Göstergeleri (sanayi üretimi, kredi büyümesi vb.)
▶ İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik
❑ Mali Durum ve Kamu Borcu
▶ Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (bütçe dengesi, faiz dışı denge vb.)
▶ Borç Dinamikleri
▶ Hazine’nin Borçlanma Politikası
❑ Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar
▶ TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon Göstergeleri
▶ Merkez Bankası Para Politikası
▶ Faiz, Döviz Gelişmeleri
▶ Finansal Büyüklükler (kredi, mevduat stoku vb.)
❑ Ödemeler Dengesi, Reel Döviz Kuru ve Dış Borç ▶ Cari Denge
▶ Sermaye Dengesi
▶ Reel Döviz Kuru Dinamikleri
▶ Dış Finansman
▶ Dış Borç EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Ekonomiye nasıl bakacağını bilir
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Anlar: Ekonomide kullanılan verileri anlar
Yapar: İş yerinde ve/veya özel hayatında ekonomi
ile ilgili yorumlar yapar
HEDEF KİTLE
Tüm banka çalışanları katılımda bulunabilir.
NOT
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme,
Analitik Düşünme
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Fiyatlama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Murat Sağman
Baş. Tarihi : 22 Eylül 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 23 Eylül 2016 , Cuma
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
530 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1401/5974 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
640
Download