ziraat bankası

advertisement
ZİRAAT BANKASI
2012
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
SINAVI İÇİN
GÜNCEL EKONOMİ
ÇALIŞMA SORULARI
1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur?
A ) FED
B ) IMF
C ) World Bank
D ) Moody's
E ) Bank of America
2 ) Türkiye ekonomisinin 2011 yılında büyümesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A ) İhracat
B ) Dış ticaret
C ) Özel tüketim
D ) Stok değişimi
E ) Özel sektör yatırımları
3 ) Finansal yatırım araçları değerlendirildiğinde 2011 yılında reel anlamda en fazla getiriyi
aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
A ) Külçe altın
B ) Dolar
C ) Euro
D ) Mevduat faizi
E ) İMKB 100 Endeksi
4 ) Türkiye’de en fazla istihdamın olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Tarım
B ) Sanayi
C ) Madencilik
D ) Hizmetler
E ) İnşaat
5 ) Dünyanın en büyük ekonomiye sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Çin
B ) Almanya
C ) Japonya
D ) Hindistan
E ) ABD
6 ) Türkiye’de en çok şubesi olan banka türü aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kamu Sermayeli Bankalar
B ) Özel Sermayeli Bankalar
C ) Kalkınma Bankaları
D ) Yatırım Bankaları
E ) Yabancı Sermayeli Bankalar
7 ) “2011 Yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en
büyük şirketi aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Tüpraş
B ) Petrol Ofisi
C ) Oyak-Renault
D ) Türk Telekom
E ) Türk Hava Yolları
8 ) Dokuzuncu Kalkınma Planı hangi yılları kapsamaktadır?
A ) 1990 – 1994
B ) 1995 – 2001
C ) 1996 – 2000
D ) 2001 – 2005
E ) 2007 – 2013
9 ) Ülkemizin 2011 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Uzakdoğu ülkeleri
B ) OECD ülkeleri
C ) Avrupa Birliği ülkeleri
D ) Ortadoğu ülkeleri
E ) Avrasya Birliği ülkeleri
10 ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre ülkemizin 2011 yılı büyüme
hızı yüzde kaçtır? ( www.bankasinavlarivekpss.blogspot.com )
A ) % 3,2
B ) % 5,5
C ) % 7,4
D ) % 8,5
E)%9
11 ) Türkiye 2011 yılında en fazla ithalatı (mal ve hizmet alımı) hangi ülkeden gerçekleştirmiştir?
A ) Çin
B ) İran
C ) Almanya
D ) ABD
E ) Rusya
12 ) Türkiye dünyanın kaçıncı büyük ekonomiye sahip ülkesidir?
A ) 15
B ) 16
C ) 17
D ) 18
E ) 19
13 ) 2011 yılı en son açıklanan büyüme rakamlarına göre Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Fransa
B ) Almanya
C ) Hollanda
D ) Türkiye
E ) Yunanistan
14 ) Türkiye Avrupa’nın kaçıncı büyük ekonomiye sahip ülkesidir?
A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
15 ) G-8’e son katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Rusya
B ) Çin
C ) Japonya
D ) Kanada
E ) İtalya
16 ) Türkiye 2011 yılında aşağıdaki ihracat kalemlerinden hangisinde en fazla ihracatı
gerçekleştirmiştir?
A ) Hazırgiyim ve konfeksiyon
B ) Makine ve aksamları
C ) Otomotiv
D ) Elektrik-Elektronik Bilişim
E ) Demir ve metaller
17 ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde 2011 yılı işsizlik
oranı yüzde kaçtır?
A ) 8,4
B ) 9,8
C ) 10,8
D ) 11,6
E ) 12,5
18 ) 2011 yılında kamu alanında en fazla yatırımı alan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Enerji
B ) Tarım
C ) Ulaştırma
D ) Sağlık
E ) Eğitim
19 ) Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ekonomileri tarif etmek için oluşturulan MIST
ülkelerinden biri değildir?
A ) Türkiye
B ) Meksika
C ) Güney Kore
D ) Endonezya
E ) İran
20 ) IMF ile ülkemiz en son kaçıncı stand-by anlaşmasını imzalamıştır?
A ) 13
B ) 14
C ) 17
D ) 19
E ) 21
BANKA SINAV SORULARI, GÜNCEL EKONOMİ TEST SORULARI İÇİN ;
BLOG ADRESİMİZ
: BANKA SINAVLARI VE KPSS ( www.bankasinavlarivekpss.blogspot.com )
FACEBOOK SAYFAMIZ : BANKA SINAVLARI VE KPSS ( www.facebook.com/BSveKPSS )
21 ) Avrupa’nın en büyük ekonomiye sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Hollanda
B ) Almanya
C ) Fransa
D ) İtalya
E ) İngiltere
22 ) 2011 yılı için en son açıklanan GSYİH rakamlarına göre 2011 yılı içinde en fazla gelişme
gösteren iktisadi faaliyet kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Tarım
B ) Ulaştırma
C ) İmalat sanayi
D ) Madencilik
E ) İnşaat
23 ) 2011 yılında merkezi bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan kalem aşağıdakilerden
hangisidir?
A ) Sermaye gelirleri
B ) Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
C ) Alınan bağış ve yardımlar
D ) Vergi gelirleri
E ) Para cezaları
24 ) Türkiye 2011 yılında en fazla ihracatı (mal ve hizmet satımı) hangi ülkeye yapmıştır?
A ) İngiltere
B ) Irak
C ) Almanya
D ) İtalya
E ) Rusya
25 ) Aşağıdakilerden hangisi 2012’yi resesyon ile geçiren ülkelerden birisi değildir?
A ) Almanya
B ) Yunanistan
C ) Portekiz
D ) İspanya
E ) Danimarka
26 ) Dünyada en fazla döviz rezervine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Çin
B ) ABD
C ) Hindistan
D ) Japonya
E ) Almanya
27 ) İçinde bulunduğumuz ay içinde altının ons fiyatı hangi düzeyde seyretmiştir?
A ) 1350 – 1550 ABD Doları arasında
B ) 1650 – 1850 ABD Doları arasında
C ) 1950 – 2150 ABD Doları arasında
D ) 2250 – 2450 ABD Doları arasında
E ) 2550 – 2750 ABD Doları arasında
28 ) Aşağıdakilerden hangisi kredi derecelendirme kuruluşlarından birisi değildir?
A ) Standard & Poor’s
B ) Fitch
C ) Moody’s
D ) Credit Agricole
E ) Japan Credit Rating Agency
29 ) Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi en fazla paya
sahiptir?
A ) Hollanda
B ) İtalya
C ) Fransa
D ) ABD
E ) Almanya
30 ) TÜİK tarafından Türkiye’nin 2011 yılı enflasyon rakamı (son üç yılın en yüksek enflasyon
rakamı) yüzde kaç olarak açıklanmıştır? ( www.bankasinavlarivekpss.blogspot.com )
A ) 6,15
B ) 7,17
C ) 8,66
D ) 9,73
E ) 10,45
31 ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre ülkemizde kişi başına
düşen milli gelir kaç ABD Dolarıdır?
A ) 9.876 ABD Doları
B ) 10.469 ABD Doları
C ) 11.621 ABD Doları
D ) 12.634 ABD Doları
E ) 14.021 ABD Doları
32 ) Ziraat Bankası’nın 2011 yılı net karı ne kadardır?
A ) 828 milyon lira
B ) 965 milyon lira
C ) 1 milyar 665 milyon lira
D ) 2 milyar 101 milyon lira
E ) 2 milyar 589 milyon lira
33 ) Hangisi dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer almamaktadır?
A ) Fransa
B ) ABD
C ) Japonya
D ) Hindistan
E ) Çin
34 ) Ülkemizde 2011 yılının tamamında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde kaç olarak
gerçekleşmiştir?
A ) % 45
B ) % 56
C ) % 67
D ) % 78
E ) % 86
35 ) Aşağıdaki ülkelerden hangisi BRICS ülkesi değildir?
A ) Brezilya
B ) Rusya
C ) Güney Afrika
D ) Hindistan
E ) İran
36 ) Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı 2011 ihracat rakamı kaç milyar dolar
olarak açıklanmıştır?
A ) 125.3 milyar dolar
B ) 128.0 milyar dolar
C ) 130.2 milyar dolar
D ) 132.4 milyar dolar
E ) 135.0 milyar dolar
37 ) Resmi gazetede yayımlanan Orta Vadeli Programa göre Türkiye’nin 2012 için öngördüğü
büyüme hedefi yüzde kaçtır?
A)3
B)4
C)5
D)6
E)7
38 ) 2011 yılının tamamında ülkemiz cumhuriyet tarihinin rekor ihracatına imza atmıştır. Aynı
zamanda rekor dış ticaret açığı da meydana gelmiştir. 2011 yılı dış ticaret açığımız kaç milyar
dolar olarak açıklanmıştır?
A ) 90.3 milyar dolar
B ) 95.2 milyar dolar
C ) 105.9 milyar dolar
D ) 118.7 milyar dolar
E ) 123.5 milyar dolar
39 ) Hangi yıl küresel krizin etkisiyle yüzde 14,7 küçülmeyle Cumhuriyet tarihinin en büyük
daralmalarından birini yaşayan Türkiye ekonomisi o dönemde 4 çeyrek üst üste yaşanan kesintisiz
daralmayla birlikte Avrupa'daki kabul edildiği biçimiyle teknik anlamda resesyona girmişti?
A ) 2007
B ) 2008
C ) 2009
D ) 2010
E ) 2011
40 ) Merkez Bankası’nın 2011 Ödemeler Dengesi İstatistiklerine göre Türkiye’nin 2011 yılı
cari açığı ne kadardır?
A ) 43.8 milyar dolar
B ) 55.6 milyar dolar
C ) 68.3 milyar dolar
D ) 77.1 milyar dolar
E ) 84.9 milyar dolar
BANKA SINAV SORULARI, GÜNCEL EKONOMİ TEST SORULARI İÇİN ;
BLOG ADRESİMİZ
: BANKA SINAVLARI VE KPSS ( www.bankasinavlarivekpss.blogspot.com )
FACEBOOK SAYFAMIZ : BANKA SINAVLARI VE KPSS ( www.facebook.com/BSveKPSS )
ÇALIŞMA SORULARI - CEVAP ANAHTARI
1)D
2)C
3)A
4)D
5)E
6)B
7)A
8)E
9)C
10 ) D
11 ) E
12 ) B
13 ) D
14 ) E
15 ) A
16 ) C
17 ) B
18 ) C
19 ) E
20 ) D
21 ) B
22 ) E
23 ) D
24 ) C
25 ) A
26 ) A
27 ) B
28 ) D
29 ) C
30 ) E
31 ) B
32 ) D
33 ) A
34 ) B
35 ) E
36 ) E
37 ) B
38 ) C
39 ) C
40 ) D
Download