genetik soruları - video.eba.gov.tr

advertisement
GENETİK SORULARI
1. Bazı köpek ırklarında havlama
davranışı dominant bir alel gen
tarafından kontrol edilmektedir.
Bu köpeklerde başka bağımsız bir alel
gen de dik kulakların oluşmasını
sağlamaktadır. Dik kulak da düşük tipe
dominanttır.
Bir köpek yetiştiricisi, elindeki
yavruların sessiz ve dik kulaklı
olduklarını bilmesine karşın,
elindekilerden de faydalanarak saf bir;
“sessiz-düşük kulak “ırkı yetiştirmek
istemektedir. Bu yetiştirici ne
yapmalıdır?
GENETİK SORULARI
2. Çiçekleri kırmızı ve monosimetrili
aslanağzı bitkisi ile çiçekleri beyaz ve
polisimetrili aslanağzı bitkisi
çaprazlandığında elde edilen F1
dölünde bütün bitkiler pembe çiçekli ve
monosimetrilidir.
Buna göre;
F1’deki bitkilerin, beyaz ve polisimetrili
bitkilerle çaprazlanması ile elde edilen
F2 dölünün genotip ve fenotipini
çaprazlama yaparak gösterin.
Çiçek rengi ve simetrisi karakterlerinin
nasıl kalıtıldığını belirtin.
GENETİK SORULARI
3. Drosophila’da (Sirke sineği) göz rengi
X kromozomuna bağlı kalıtılmaktadır.
Heterozigot kırmızı gözlü dişi ile beyaz
gözlü erkek Drosophila
çaprazlandığında oluşacak bireylerin
genotip ve fenotiplerini gösterin.
(Drosophila’da X-Y eşey belirlenmesi
vardır.)
GENETİK SORULARI
4. İnsanda 21.kromozom çiftinde bir
karakter bakımından Aa genotipinde
olan annenin Down sendromlu erkek
çocuğu olmuştur. Baba bu karakter
bakımından resesif fenotipte ise
çocuğun genotipi nasıl olur?
GENETİK SORULARI
5. Domates bitkisinde meyvelerin uzun
olması(D), yuvarlak olmasına(d);
yüzeyinin tüysüz olması(P), tüylü
olmasına(p) baskındır İki karakter
bakımından da heterozigot uzun
meyveli ve tüysüz bitki ile yuvarlak
meyveli ve tüylü bitki çaprazlanıyor.
Yuvarlak meyveli ve tüylü bitkilerin
oluşma olasılığı nedir? Çaprazlama
yaparak gösterin. (D ve p bağlı genlerdir
ve krosing over olma olasılığı %20’dir.)
GENETİK SORULARI
6.İnsanda kulak içi kıllılık Y
kromozomunda taşınan bir karakterdir.
Baba bu karakteri taşıyor ise Kleinfelter
sendromlu çocuğunun bu karakter
bakımından feneotip ve genotipi nasıl
olur?
GENETİK SORULARI
7. Babası B Rh-, annesi 0 Rh + olan B
Rh+ kan gruplu bir kadın ile babası AB
Rh +, annesi 0 Rh- olan A Rh - kan
gruplu bir adam evleniyor. Çocuklarının
kan grubu genotipleri ve fenotipleri
neler olabilir? (Punnet karesinde
gösterin.)
GENETİK SORULARI
8. İnsanda kırmızı-yeşil renk körlüğü ve
hemofili X kromozomuna bağlı çekinik
genlerdir; normal (sağlıklı olma)
durumları baskındır. Annesi sadece
kırmızı-yeşil renk körü, babası sadece
hemofili olan ve bu karakterler
bakımından normal fenotipte olan
kadın ile yine bu karakterler
bakımından normal fenotipli adamın
hemofili ve renk körü erkek
çocuklarının olma olasılığı nedir?
(Krosing over olasılığı %40
GENETİK SORULARI
9. 2n=6 kromozomlu bir canlıda 10
karakteri kontrol eden allel genler
bulunmaktadır. Buna göre herhangi bir
kromozom üzerinde bulunabilecek en
fazla gen sayısı kaçtır?
GENETİK SORULARI
10. Kedilerde post rengi X
kromozomunun homolog olmayan
kısmında taşınan iki genle kontrol
edilir. Bu genlerden a geni sarı post
rengini b geni siyah post rengini a ve b
genleri ise birlikte iken alacalı post
rengini oluşturur. Alacalı postlu bir
erkek kedi oluşması nasıl mümkün
olabilir?
Download