senkop - Prof. Dr. Özgür Aslan

advertisement
SENKOP
Prof.Dr. Özgür Aslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji A.D.
•
Tanım, sınıflama, epidemiyoloji
ESC 2009
Bilinç kaybı ?
Hayır
Evet
Düşme
Geçici?
Aniden ortaya çıkan?
Kısa süreli?
Kendiliğinden düzelen?
Evet
Geçici
Bilinç Kaybı
Bilinç değişikliği
Hayır
Koma
Ani ölümden
dönüş
Diğer
Travmatik
Non-Travmatik
SENKOP
Epileptik nöbet
Psikojenik
Diğer…
Senkop
“global beyin hipoperfüzyonuna bağlı,
kendiliğinden ve aniden ortaya çıkan,
kısa sürede kendi kendine tam bir
toparlanmayla sonlanan,
geçici bilinç kaybı”
Senkop
Ek Tanımlar:
•
“Pre-senkopal” (sıfat) (yakınma-durum)
–
–
•
Bilinç kaybından önce ortaya çıkan yakınma ve bulgular
“Uyarıcı” – “prodrom”
“Pre-senkop” (isim) / (“near-syncope”) (tablo)
–
Senkopun prodromuna benzeyen ancak bilinç kaybıyla
sonlanmayan tablo
“Senkop” olmayan durumlar
•
“Global beyin hipoperfüzyonuna
bağlı” olmayan tablolar
–
Epilepsi
–
Metabolik hastalıklar
•
•
•
–
–
Hipoglisemi
Hipoksi
Vb
İntoksikasyon
Vertebrobasiler GİA
•
“Bilinç kaybı” olmayan durumlar
–
Katapleksi
–
“Drop” ataklar
–
Düşmeler
–
Psikojenik “pseudosenkop”
–
Karotis kaynaklı GİA
•
“Global beyin hipoperfüzyonu”
–
–
Beyin kan akımının 6-8 sn kesilmesi
Sistemik kan basıncının < 60 mmHg düşmesi (eğik
masa testi gözlemleri)
•
Kalp debisini – periferik damar direncini
düşüren durumlar
ESC 2009
Senkop •
Refleks (Nöro-Kardiyojenik) Senkoplar
–
–
–
–
•
Vazovagal
Durumsal
Hassas Karotis sendromu
Atipik formlar
Ortostatik Hipotansiyona bağlı Senkoplar
–
–
–
–
•
Sınıflama
Birincil otonom yetmezlikler
İkincil otonom yetmezlikler
İlaca bağlı ortostatik hipotansiyon
Sıvı kaybı
Kardiyak (Kardiyo-vasküler) Senkoplar
–
–
Aritmiler
Yapısal hastalıklar
Senkop
•
Epidemiyoloji
–
–
İlk 2 yaş grubunda %1 VVS
İlk senkop sıklıkla 10-30 yaş arası
•
•
•
–
Erişkinlerin %5 inde ilk senkop yaşı > 40
•
–
–
15 yaşında kadınların %47’ si, erkeklerin
%31’ i
En sık senkop nedeni refleks senkoplar
Aritmik senkoplar < %1
Çoğunluğu refleks senkoplar
70 yaş üstünde belirgin sıklık artışı
Acil servis başvurularının %1 i
•
Kalp dışı nedenler
Refleks senkoplar
(“neurally mediated syncope”-“nörokardiyojenik senkop”)
•
Vazovagal senkop
–
–
•
Ortostatik stres - Emosyon
Otonom aktivasyonu yansıtan prodrom semptomlar (terleme,
solukluk, bulantı) sık
Durumsal senkop
–
–
Miksiyon , defekasyon, öksürme, vb…
Efor sonrası senkop – istisna !
•
•
•
“Hassas karotis” senkopu
–
–
•
Genç sporcular
(yaşlılarda tipik ortostatik hipotansiyon gelişmeden önce otonom
yetmezliğin erken bulgusu ??)
Karotid sinüsün mekanik manupilasyonu ile kendiliğinden (nadir)
Karotis masajı ile tanı (sıklıkla)
“Atipik formlar”
–
–
Tetikleyici olmadan ya da tetikleyicisi kesin olmayan tablolar
Diğer nedenlerin dışlanmasıyla ve eğik masa testiyle tanı
Ortostatik Hipotansiyon ve
Ortostatik İntolerans sendromları
•
Otonom disfonksiyon
–
–
•
Sempatetik efferent aktivite sorunlu
Vazokonstriksiyon yetersiz
Ortostatik hipotansiyon
–
“Ayağa kalkmakla sistolik kan basıncında anormal düşme ”
•
•
3. dakikada sistolik KB 20 mmHg, diyastolik KB 10 mmHg
Ortostatik intolerans
–
“Ayakta dururken dolaşımsal nedenlerle ortaya çıkan belirti ve
bulgular”
•
•
•
•
•
•
•
Senkop
Sersemlik hali - Presenkop
Yorgunluk – Letarji – Güçsüzlük
Çarpıntı ve terleme
Görsel bozukluklar (bulanıklık, parlaklık artışı, vb..)
İşitsel bozukluklar (çınlama, çıtırtı, işitme kaybı, vb)
Ensede ağrı (oksipital – paraservikal bölge , omuz) , sırt ağrısı, göğüs
ağrısı
Ortostatik Hipotansiyon ve
Ortostatik İntolerans sendromları
•
Klasik OH
–
–
•
“Başlangı甑OH
–
–
•
Otonom disfonksiyon
Hipovolemi
Ayağa kalkar kalkmaz sistolik KB 40 mmHg düşmesi
30 saniye içinde kendiliğinden ve hızla normale döner
“Gecikmiş – ilerleyici” OH
–
–
–
Ayağa kakmakla sistolik kan basıncında yavaş ve ilerleyici düşme
Yaşlılar
Preload azalması
•
–
•
Kompanse edici reflekslerin yaşa bağlı bozulması – Diyastolik disfonks (“stiff
heart”)
Bradikardi genelde gözlenmez
“Postural ortostatik taşikardi sendromu”
–
Ortostatik intolerans (senkop olmadan) ve belirgin kalp hızı artışı
•
–
–
Dakikada 30 vuru / 120/dk
Genç kadınlar
Kronik yorgunluk sendromu ile birliktelik
Ortostatik Hipotansiyon ve
Ortostatik İntolerans sendromları
ESC 2009
•
Kardiyak nedenler
Kardiyo-vasküler senkop
•
Aritmiler
•
•
–
Hasta sinüs sendromu
•
•
•
•
–
•
•
2. derece tip 2
Yüksek dereceli
3. derece (tam)
Paroksismal taşikardiler /WPW sendromu
•
•
–
Belirgin sinüs bradikardisi
Uzun “pause”ler (SA blok – sinüs durması)
Taşikardi-bradikardi sendromu
Kronotropik yetersizlik
AV bloklar
•
–
En sık kardiyak neden
Kalp debisinin düşmesi ve beyin kan akımının azalması
VT
SVT
İlaç etkileri
•
•
Bradikardiler
Taşikardiler
–
Uzun QT sendromu
Kardiyo-vasküler senkop
•
Yapısal Kalp Hastalıkları
–
Kalp debisinin gereksinimi karşılayamadığı durumlar
•
•
•
–
–
–
Uygunsuz refleksler
Ortostatik hipotansiyon
Sol ventriklül çıkışında sabit ya da işlevsel tıkanma
•
•
–
Ciddi Aort darlığı (+ uygunsuz refleks vazodilatasyon + aritmiler)
HOKM
Kalp içinde tıkayıcı trombüsler veya tümörler
•
–
Aort diseksiyonu
Pulmoner emboli
Perikardiyal tamponad
Atriyal miksoma
Ejeksiyon fraksiyonu !
•
Tanı yöntemleri (öykü, karotis masajı,
tilt testi, EKG ilişkili yöntemler, Holter,
Elektrofizyoloji)
Senkop – ilk değerlendirme
•
Temel değerlendirme
–
•
Öykü + FM + Ortostatik KB ölçümü + EKG
Ek değerlendirmeler
–
Karotis masajı – 40 yaş üzeri
–
EKO – bilinen ya da kuşkulanılan yapısal kalp hastalığı
–
EKG monitörizasyonu – aritmik neden kuşkusu
–
Ortostatik zorlama testleri – refleks mekanizmalar
•
•
–
Uzanama ve ayağa kalkma
Eğik masa testi
Diğer kan testleri ve nörolojik değ. – senkop-olmayan geçici
Senkop – ilk değerlendirme
•
3 temel soru:
–
–
–
Tablo bir senkop mu ?
Etiyoloji belirlenebildi mi ?
Veriler kalp-damar olayları veya ölüm için
yüksek risk ifade ediyor mu ?
•
Risk tabakalandırması !
Senkop – ilk değerlendirme
•
Tanı (“tablo bir senkop mu ?”)
–
–
–
–
–
Öykü !
Bilinç kaybı tam mı ?
Bilinç kaybı ani, geçici ve kısa süreli mi ?
Toparlanma tam , kendiliğinden ve sekelsiz
mi ?
Olgunun postüral tonusu kaybolmuş mu ?
Senkop – ilk değerlendirme
Tanı – Öykü özellikleri
•
Epilepsi:
–
–
Prodromal semptomlar:
•
“déjà vu” hissi
•
Abdominal huzursuzluk
•
Kötü tad veya koku
Bilinç kaybı anı:
•
–
•
Senkop
–
Prodromal semptomlar:
•
–
Hipertonik kas tonusuyla katılaşmış
görünüm
Vagal symptomlar
–
terleme, bulantı,
–
baş dönmesi, sersemlik hali
Bilinç kaybı anı:
•
Hipotonik kaslar ile pelte gibi görünüm
•
Klonik hareketler
–
Ciddi hipoksinin sonucu
–
Bilinç kaybından sonra
–
Asimetrik, asenkron
–
Sadece birkaç saniye
•
Klonik hareketler
–
Bilinç kaybı öncesinde veya anında
–
Simetrik, senkron
–
Birkaç dk
•
Siyanotik, solunum duraklamaları
•
Soluk görünüm, normal solunum
•
Dil yanında ısırıklar
•
Dil uzunda ısırık (belki ?)
Uyanma anı
–
Uyanma anı
•
«post-iktal periyod»
•
Canlı
•
5 dk dan daha uzun
•
Yönlenim tam
•
Konfüzyon
•
Zayıflık, güçsüzlük hissi
•
Geçici fokal nörolojik belirtiler
Senkop – ilk değerlendirme
Tanı – Öykü özellikleri
•
Senkop – «Psikojenik Pseudo-Senkop»
ayrımı
–
Genç kadın
–
Çok semptomatik
–
Travma yok !
–
Bayılma epizodlarının tanığı var
–
–
Baygın kalma süresi diğer senkop
tablolarından çok daha uzun
Presenkopal bulgular çoğunlukla var !
–
Tanı videoensefalografi ile !
•
–
Tablo var – Bulgu
yok !!
Diğer testler
•
Hiperventilasyon testi
–
•
Eğik masa testi
–
•
Bilinç kaybı tetiklenir %50
Tablo var – Bulgu yok !
Holter EkG
Senkop – ilk değerlendirme
•
Etiyoloji ?
–
İlk değerlendirmeyle %23-50’de
belirlenebilir
•
•
•
•
Atak öncesi ?
Atak anı ?
Atağın bitişi ?
Arka-plan ?
İlk değerlendirme bulguları
•
Refleks senkoplar
–
–
–
–
–
–
–
–
Kalp hast yok
Tekrarlayan senkoplar
İstenmeyen koku, görüntü, ses, ağrı
Uzun süre ayakta kalma, kalabalık, sıcak
ortamlar
Birlikte bulantı, kusma
Yemek sırası ya da sonrası
Baş hareketleri ya da boyuna bası öyküsü
Efor sonrası
İlk değerlendirme bulguları
•
‘Ortostatik Hipotansiyon’a bağlı senkoplar
–
–
–
–
–
Ayağa kalkmakla
Hipotansiyona neden olan ilaç öyküsü
Kalabalık ve havasız ortamda uzun süre ayakta
kalma
Otonom nöropati / Parkinsonizm öyküsü
Efor sonrası ayakta dikilme
İlk değerlendirme bulguları
•
Kardiyo-vasküler senkop
–
–
–
–
–
Belirlenmiş yapısal kalp hastalığı
Ailede ani beklenmeyen ölüm öyküsü
Sırtüstü yatarken ya da efor sırasında senkop
Anormal EKG bulguları
Ani başlangıçlı çarpıntı ve ardından senkop
İlk değerlendirme bulguları
•
Kardiyo-vasküler senkop
–
Aritmik senkop düşündüren EKG bulguları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bifasiküler blok
Geniş QRS süresi
2. derece AV blok
Hasta sinüs sendromu bulguları
VT
Preeksitasyon bulguları (WPW)
Uzun ya da kısa QT aralığı
Erken repolarizasyon
Brugada görüntüsü
ARVD bulguları (sağ göğüs derivasyonlarında T
negatiflikleri)
Eski infarktüs bulguları
Senkop - Tanısal testler
•
Karotis masajı
–
Karotis aşırı duyarlılığı
•
–
Hassas karotis sendromu (senkop ile !)
•
–
%30 da sadece ayakta pozitiflik
Yaşlı erkeklerde karotis duyarlılığı sık
•
–
Tanısal öngördürücülüğü yüksek !
Test yatarken ve dik durumdayken tekrarlanmalı (10 sn bası !)
•
–
> 3 sn. uzun asistoli ve/veya SKB’da 50 mmHg  azalma
< 40 yaşta hassas karotis sendromu beklenmez
Nörolojik komplikasyon oranı %0.29
•
Kaçınılması gereken grup
–
–
–
Karotis üfürüm olanlar
3 ay içinde inme olanlar
önceden GİA öyküsü olanlar
Senkop - Tanısal testler
•
Ortostatik zorlama
–
Aktif dikilme
•
•
–
Ortostatik intolerans tabloları için
Sfigmomanometre ile dakikada 4 ölçüm
Eğik masa testi
•
•
•
Yöntem
Endikasyonlar
Tanısal ölçütler
ESC 2009
Senkop - Tanısal testler
Eğik masa testi
–
–
–
–
Tilt testi öncesi sırtüstü
5 - 20 dk
Tilt açısı 60-80°
Pasif dönem 20 - 45 dk
Provokasyon 15-20 dk
•
•
–
İV.isoprotrenol/isoprenaline
SL Nitrogliserin / ISDN
Sonlanma noktası
•
•
•
senkop
planlanmış tilt süresinin
tamamlanması
Klinik tabloya benzerlik !!!
xxx -- Tanısal gücü %50-70 !
Senkop - Tanısal testler
•
EKG monitörizasyonu
–
Seçilecek yöntem atak sıklığı ve süresine bağlı !
–
Holter EKG
•
–
–
Tanısal güç %16-19
“Trans-telefonik” kayıtlar
“Olay kaydedici” cihazlar
•
Tanısal güç %12-25
ESC 2009
Senkop - Tanısal testler
•
EKG monitörizasyonu
–
“Kapalı devre kaydedici” sistemler (ILR)
•
•
Semptomları sık, aritmik senkop düşünülen ancak yüksek
riskli olmayan olgular için erken evrede
İlk değerlendirme sürecinin en sonunda !
–
•
•
Yüksek riskli olduğu halde diğer testlerle sonuç alınamadıysa !
Gerçek yaşama ilişkin bilgi
Bulguların anlamı ??
ESC 2009
Senkop - Tanısal testler -İLR
ESC 2009
Senkop - Tanısal testler
•
Elektrofizyolojik test
–
–
–
Normal EKO ve EKG si olanlarda tanısal gücü %2-3
Sadece aritmik senkop kuşkusu olup kanıtlanamayanlarda !
•
«KAH + klasik ICD end YOK ! + aritmi kuşkusu var»
•
Dal bloğu + başka kanıt yok
•
Kanalopatiler, HKMP, senkop öncesi çarpıntı hissedenler
•
Yüksek riskli meslek + açıklanamayan tekrarlayan senkop
Tanısal ölçütler:
•
•
•
•
•
•
•
Sinüs Bradikardisi ve CSNRT >525 ms
Dal bloğu + HV 100 ms
Atriyal uyarımla 2. ve 3. derece AV blok
Eski MI + Sust MM VT
Semptomatik SVT
HV > 70-100 ms (IIa)
Polimorfik VT / VF (IIb)
–
Kanalopatiler ve ani ölümden döndürülenler !
ESC 2009
Senkop - Tanısal testler
•
Ekokardiyografi
–
Yapısal kalp hastalığı olasılığında ….
–
Tanısal ölçütler:
•
EF ! (rsk tabakalandırması için….)
Ciddi aort darlığı
•
HOKM
•
–
•
Tıkayıcı trombüs ve tümörler
–
•
•
•
İVS - Gradiyent
Hareketli Miksoma, vb..
Perikardiyal tamponad
Aort diseksiyonu
Doğumsal koroner anomaliler
ESC 2009
•
Senkop öyküsü olan hastaya yaklaşım ve
ayırıcı tanı Geçici Bilinç Kaybı
İlk değerlendirme
Senkop
Olası/kesin olmayan
tanı
Kesin
tanı
Yüksek risk
Erken
değerlendirme
ve Tedavi
Tedavi
Non-senkopal
geçici bilinç kaybı
Düşük risk +
Düşük risk +
Tekrarlayan senkoplar
Tek / Nadir atak
Ek değerlendirme
(kardiyak – NK
refleks testler)
EKG ile belgelenmesi için
tedavi ertelenebilir
(ILR)
Özgül testler
veya uzman
konsültasyonu
Ek değerlendirme
yok
Tedavi
ESC 2009
Senkop -
Risk tabakalandırması
(İlk değerlendirmede tanı belirsiz olunca !)
Senkop
•
Prognoz
–
2 önemli belirleyici
•
“Ölüm” ve “yaşamı tehdit edecek olay” riski
–
–
–
•
Yapısal kalp hastalığı
Primer elektriksel hastalık
OH --- 2 kat ölüm riski
“Senkop” ve “fiziksel hasar”ın tekrarlama riski
–
–
–
–
3 yıl içinde 1/3’ünde tekrar
Senkop sayısı en iyi belirleyici
Fraktürler ve motorlu araç kazaları %6
Minör hasarlanma %29
Senkop -
Risk tabakalandırması
(İlk değerlendirmede tanı belirsiz olunca !)
•
•
•
Çok sayıda öneri
Uzlaşma yok
En önemli belirleyiciler
–
–
–
İleri yaş !
Anormal EKG !
Kalp hastalığı öyküsü !
Senkop •
Risk tabakalandırması
Hastaneye yatış ve yoğun değerlendirme gerektiren,
kısa dönem yüksek risk ölçütleri
–
Ciddi yapısal kalp veya koroner arter hastalığı
–
Aritmik senkop düşündüren klinik veya EKG özellikleri
–
Eşlik eden önemli sorunlar
ESC 2009
SENKOP •
Risk tabakalandırması
Hastaneye yatış ve yoğun değerlendirme gerektiren,
kısa dönem yüksek risk ölçütleri
–
Ciddi yapısal kalp veya koroner arter hastalığı
•
–
Aritmik senkop düşündüren klinik veya EKG özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
Kalp yeters., düşük EF, eski Mİ
Efor sırasında ya da yatarken senkop
Senkop zamanında çarpıntı
Ailede ani kardiyak ölüm öyküsü
“Nonsustained” VT
Bifasiküler blok (LBBB veya RBBB + sol ön veya arka fasikül bloğu) ya da
QRS>120 ms yapan başka intraventriküler iletim bloğu
Sinüs bradikardisi veya sino-atriyal blok (ilaç ya da sporcu olma durumu
dışında )
Preeksitasyonlu QRS
Uzun ya da kısa QT aralığı
Brugada görüntüsü (RBBB + V1-3’de ST yüksekliği)
ARVD düşündüren bulgular (sağ göğüs derivasyonlarında T neg, epsilon
dalgası, geç potansiyeller)
Eşlik eden önemli sorunlar
•
•
Ciddi anemi
ESC 2009
•
Tedavi
Senkop - Tedavi
•
Temel hedefler
–
–
–
•
Yaşam süresinin uzatılması
Fiziksel hasarlanmanın azaltılması –
önlenmesi
Tekrarların önlenmesi
Belirleyici olan senkopun nedeni ve
mekanizması !
Senkop - Tedavi
Tanısal değerlendirme
Refleks S. ve
Ortostatik intolerans
Çok sık /
öngörülemeyen
Sp.
Tedavi /
Ted.
Ertelenmesi
(EKG
kılavuzluğu
- ILR?)
Sıklığı az /
öngörülebilir
Eğitim, ikna,
tetikleyicilerden
kaçınma genelde
yeterli
????
Kardiyak S.
Kardiyak
aritmiler
Suçlu
aritminin
spesifik
tedavisi
Yapısal
(kardiyak /
kardiyopulm.)
Altta yatan
hastalığın
tedavisi
Açıklanamayan S.
ve AKÖ için
yüksek risk
Örn. KAH,
DM, HOKM,
ARVD,
Kanalopatiler
Güncel ICD
kılavuzuna göre
ICD
implantasyonu
ESC 2009
•
Bacak çaprazlama yöntemi
Krediet CTP, ve ark. Circulation 2002;106:1684-89
•
Yumruk sıkma yöntemi
Kolda izometrik ters basınç manevraları
Brignole M, ve ark. J Am Coll Cardiol 2002;40:2053-9
Croci F, ve ark. Europace 2004;6:287-291
•
Kol germe yöntemi
•
the use of therapeutic intervention to prevent recurrent VVS to date and
•
yet it uncovers substantial weaknesses of our knowledge regarding the
•
therapeutic benefit of any specific intervention. For patients with recurrent
•
VVS, therapy is often considered but none has been proven
•
definitively.
•
This meta-analysis suggests that based on the totality of the data,
•
alpha-agonists (in particular, midodrine) and SSRIs may be effective
•
to treat VVS, while beta-blockers, tilt training, and pacemakers are
•
less effective. This conclusion is limited by a large heterogeneity in
•
the population studied, the studies not all being randomized, the
•
follow-up not necessarily long enough, and inadequate placebo control.
•
Also, publication bias analysis with funnel plot showed possible
•
publication bias for all our interventions of interest except SSRIs. Furthermore,
•
the totality of the data may be underpowered to draw definitive
•
conclusions. While a placebo effect may be present for any of the
•
therapies utilized for VVS, there are some data to support each one of
•
these interventions and carefully controlled, randomized, prospective
•
clinical trials simply have not been definitive for any therapy.
•
Regarding beta-blocker use, tilt training and pacemaker implantation,
•
all have shown some efficacy but this appears to be lost when
•
considering prospective randomized studies only (tilt training) or
•
significant benefit. Nevertheless, for patients with asystolic pauses, in
•
clinical practice, elimination of syncope is possible. It is likely we have
•
much to learn about the role of pacemaker implantation in patients
•
with VVS. Ongoing trials, including the ISSUE 3 trial, continue. The
•
mechanisms, triggers, clinical manifestations and heart rhythm during
•
the VVS episodes may help determine who may or may not benefit
•
from a pacemaker.
•
While some of these studies are individually small, and not all of
•
the modalities can be compared directly to each other, it is useful to
•
keep in mind that the population affected is heterogeneous. Even if
•
a large randomized controlled clinical trial could be undertaken, it is
•
likely that the complexities of patient presentations and other such
•
challenges would lead to a study that includes patients that are not
•
representative and have failed standard medications in clinical
•
practice.
•
As it stands, many medications have appeared and disappeared
•
from the clinical arena with strong advocates and little supportive
•
data including disopyramide, transdermal scopolamine and others.
•
An ongoing clinical trial of fludrocortisone continues. While almost
•
no controlled clinical trial demonstrates benefit of this intervention
•
(the POST II trial is underway), it is likely to be considered a firstline
•
treatment in many clinical practices. It is hard to know if
ESC 2009
Senkop
- Tedavi
Aritmiler
ESC 2009
Senkop – Tedavi - Aritmiler
ESC 2009
Senkop – Tedavi - Aritmiler
ESC 2009
Senkop – Tedavi
Açıklanamayan ve Yüksek riskli olgular
ESC 2009
Teşekkür ederim!
ESC 2009
Download