ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

advertisement
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Termodinamik
ÖDEV 3
Ödev yapılırken uyulması gereken kurallar
Ödev elle yazılacaktır. Hesaplama kademeleri anlaşılır şekilde çözüme yansıtılmalıdır. Çizim yoluyla çözüm
gerektiren sorularda milimetrik kağıda elle çizim ve bu çizimin üzerinde gösterim şeklinde çözüm yapılmalıdır.
Kapak sayfası mutlaka eklenmelidir. Kapak sayfası tamamen bilgisayarda hazırlanmalı ve öğrenci tarafından daha
sonra elle bir ekleme yapılmamalıdır. Soruların çözümünden önce elle yazılmış olan soruların da çözüme eklenmiş
olması gerekmektedir. Teslim tarihi 18/8/2016 Perşembe saat 16:45’tir. Geç teslim edilen ödevler 30 puan eksik
değerlendirilecektir.
1) Isıl verimi %40 olan bir ısı makinasının dış ortama 1000 kJ/kg ısı atmaktadır. Isı makinasına giren ısı
miktarını belirleyiniz.
2) 1,4 COP değerine sahip bir bilgisayar soğutucusu 3 kW elektriksel güç tüketmektedir. Soğutucunun
soğutma etkisini kW cinsinden belirleyiniz.
3) Elektrik fiyatının 0,10 $/kWh olduğu bir bölgede bulunan binanın yıllık iklimlendirme yükü 120000 kWh
olarak tahmin edilmektedir. Bina için iki tip iklimlendirici düşünülmektedir. A iklimlendiricisinin yıllık
ortalama COP değeri 3,2 ve satın alma ve kurulum bedeli 5500 $’dır. B iklimlendiricisinin ise yıllık
ortalama COP değeri 5,0 ve satın alma ve kurulum bedeli 7000 $’dır. Diğer tüm koşullar aynı olduğuna
göre, hangi iklimlendiricinin satın alınmasının uygun olduğunu belirleyiniz.
4) Carnot çevrimine göre çalışan bir ısı makinası yüzde 75 ısıl verime sahiptir. Makinadan çevreden 15 °C
sıcaklıktaki bir göle atık enerji olarak 800 kJ/min ısı atılmaktadır. a) Makinanın ürettiği gücü ve, b)
Kaynağın sıcaklığını belirleyiniz.
5) Kışın bir evin ısıtılması için bir ısı pompası kullanılmaktadır. Evin sürekli 26 °C sıcaklıkta kalması
istenmektedir. Dış sıcaklık -4 °C olduğunda evden 55000 kJ/h ısı kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Isı
pompasının çalışabilmesi için gerekli en az gücü, a) Isının -4 °C sıcaklıktaki dış ortamdan, b) Isının 10 °C
sıcaklıktaki kuyu suyundan çekilmesi durumunda hesaplayınız.
1/1
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards