Uploaded by ermanca

Hidrolik

advertisement
18/08/2020
ADI ve SOYADI:
NUMARASI :
İMZA
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HİDROLİK DERSİ YAZ OKULU QUİZ SINAVI
SORU 1: Bir dikdörtgen kesitli kanalda Q=12 m3/sn, B=4m, su derinliği 2 m’dir. Bu kanalın taban
genişliği değiştirilmeden, tabanda e=40 cm yüksekliğinde bir eşik yapılıyor.
a) Eşik üzerindeki akım derinliğini, eşikten önceki ve sonraki akım rejimlerini belirleyiniz
b) Eşiğe verilebilecek (kabarma olmadan) maksimum yüksekliği ve bu halde eşik üzerindeki
akım derinliğini ve rejimini belirleyiniz
BAŞARLAR…..
Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU
Download