2. Küçük cisim dönen diskin yatay düzleminde durmaktadır. Sabit

advertisement
4. Ödev (Teslim tarihi: 27 Aralık 2010)
1. m kütleli küçük bir cisim dönen konik yüzey üzerinde şekilde
gösterilen yarıçapta bulunmaktadır. Eğer cisim ile yüzey arasındaki
statik sürtünme katsayısı 0.8 ise cismin kaymayacağı  maksimum
açısal hızını belirleyiniz.
2. Küçük cisim dönen diskin yatay düzleminde durmaktadır. Sabit   
açısal ivmesi ile disk duruştan harekete başlıyor ise cismin kaymaya
başlamadan önceki N devir sayısının ifadesini belirleyiniz. Cisim ile yüzey
arasındaki statik sürtünme katsayısını s olarak alınız.
3. 2 kg kütleli bilezik serbest uzunluğu 1.5 m olan yaya
bağlı olup A noktasında hareketsizdir. Halata
uygulanan sabit 150 N değerindeki kuvvet ile
sürtünmesiz düşey çubuk üzerinde hareket etmektedir.
a)
B noktasından geçerken hızı nedir?
b) Çubuktan bilezik üzerine etkiyen tepki kuvvetinin 150 N
değeri nedir?
c) Bileziğin B noktasında hızının şiddetindeki
değişimi hesaplayınız?
Yay sabiti k=30 N/m’ dir.
2m
B
1.5 m
k=30 N/m
A
2m
D
300 mm
4. Şekildeki sistem =0 iken dengededir. Başlangıçta
=90o’ de durmakta iken C bloğu hafifçe itiliyor. =37o
konumundan geçerken C bloğunun hızını hesaplayınız.
Çubuğun kütlesini ihmal ediniz.
k=8 kN/m
A

B
C
600 mm
100mm
mm
100
10 kg
5. Küçük kutuları bir taşıyıcı bant üzerinden
montaj hattına iletmek üzere kullanılan
mekanizmada, görülen anda OD kolu ile CB
krankı düşey konumdadır. Bu an için CB
krankının açısal hızı 4 rad/s (s.i.y) olup sabittir.
Mekanizmanın kutuları taşıyıcı banda aktardığı
ivmeyi belirleyiniz.

6. Yatay platform =5 rad/s sabit açısal hız ile dönmektedir.
Platformun içerisindeki sürtünmesiz kanalda her birinin kütlesi
2 kg olan birbirinin eşi iki blok, yay sabitleri k=250 N/m olan
bir çift yay ile kanal içinde tutulmaktadır. Yayların her birinin
uzamamış boyu lo= 0.18 m ise kararlı durum için  açısı ne
olmalıdır? Yaylar A noktasında platforma bağlıdır.
r

8. A noktasının hızı sağa doğru sabit 3 m/s ise
görülen konum için B noktasının ivmesinin
teğetsel bileşeni ile AB’ nin açısal ivmesini
belirleyiniz.
A
k
0.3 m
7. şekildeki testere mekanizmasının testeresi yatay
kılavuz boyunca kayan çerçeveye monte edilmiştir. Eğer
motor volanı sabit 60 dev/dak ile s.i.t.y’ de döndürüyorsa
=90o iken AB elemanının açısal ivmesi ile testerenin
ivmesini belirleyiniz.
k
Download