05-1-dunya-savasi-ve-osmanli-genel-durum

advertisement
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
05
Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum
Nİ
YE
Gerçek keşif yeni
topraklar bulmakla değil,
çocuklara
yeni gözlerle bakmakla ilgilidir. dersi sevdiren seri
(Marcel Proust)
Adı Soyadı :
Sınıfı-No :
Birinci Dünya Savaşı
Öncesinde Genel Durum
Sanayi İnkılabı ve
bunun sonucunda
ortaya çıkan
sömürgecilik yarışı.
Fransız İhtilali ile
birlikte ortaya
çıkan milliyetçilik
düşüncesi.
Dünya iki önemli
gelişmenin etkisi
altındaydı.
ında
mürgecilik yarış
sö
ve
e
şm
le
yi
Sana
ı. Bu iki
lya geride kald
Almanya ve İta
rşı karşıya
ve Fransa ile ka
devlet İngiltere
nsa, Alsas
Almanya ile Fra
ı.
ld
a
ze
ö
g
i
ey
e girdi.
gelm
en çatışma için
nd
zü
yü
i
es
lg
ö
Loren b
Rusya Panslavizm
politikası ile Balk
lardaki Slavları ke
anndi yönetimi altı
nd
a birleştirmek istiyordu.
Aynı zamanda
sıcak denizlere inmek için
Boğazları ve İsta
nbul’u ele
geçirme gibi pro
jeleri de vardı.
I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ
Almanya’nın
İngiltere ile
rekabete
girmesi
Sanayi İnkılâbı
ile ortaya çıkan
sömürgecilik
yarışı
Fransız İhtilâli
ile ortaya çıkan
milliyetçilik akımı
İngiltere
Almanya
İtalya
si
evre
ve ç i için
ir
m
rildiğ
a, İz
İtaly isine ve tirmiştir.
d
iş
ken af değ
tar
Karadeniz
ayi
Tunus
Tunus
Cez
Fas
AvusturyaMacaristan
ile Rusya’nın
Balkanlara
hakim olma
düşüncesi
r
İspanya
İtilaf Devletleri
MLİ
ÖNE
NOT
Rusya
Avusturya
Macaristan
Fransa
Fransa’nın
Alsas Loreni
Almanya’dan
geri almak
istemesi
Rusya’nın
sıcak denizlere inme
politikası
A k d e n i z
İttifak Devletleri
İngiltere
Almanya
Fransa
Avusturya-Macaristan
Rusya
Osmanlı Devleti
İtalya (Taraf Değiştirmiştir.)
İtalya
Almanya’nın Osmanlı’yı Yanınd
a Görme Nedenleri
aşa Girdi
Sav
a
ınd
Yan
ın
a’n
Yen
any
i cepheler açılmasını sağlayarak
Alm
en
Osmanlı Ned
savaşı
llikle Enver Paşa’nın,
daha geniş bir alana yaymak
İttihat ve Terakki yönetiminin, öze
ve
sav
aş
yükünü
ilen
bed
kay
ve
nması
hafifletmek, Halifelik makamınd
Almanya’nın kazanacağına ina
an faydalanarak
esi.
ünc
Müslümanları harekete geçirm
toprakların geri alınabileceği düş
ek.
Kenan İÇEN
TE
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5
ST T.C.Millî
0
Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
"Beynimiz yeni
tecrübeler keşfettiği sürece insan
genç sayılır."
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
(William GLADSTONE)
Kazanım Değerlendirme Testi
1)
I
Milliyetçilik
Sanayi İnkılabı
II
5)
Yukarıdaki şema neden-sonuç ilişkisi içerisinde
değerlendirildiğinde I ve II numaralı yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I
II
A) Trablusgarp Savaşı
B)
Sanayi İnkılabı
C)
Fransız İhtilali
D) Coğrafi Keşifler
Osmanlıcılık
Milliyetçilik
Sömürgecilik
İslamcılık
Rusya
Osmanlı
I
II
İtalya
İngiltere
III
IV
İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun Ege kıyılarını
kendisine bırakacakları yönünde söz vermeleri
üzerine saf değiştiren devlet hangisidir?
A) IV
B) III
C) II
D) I
6)
İtalya
İngiltere
Almanya
Rusya
Rusya
İtalya
I
II
III
IV
2)
I Dış borçlardan kurtulmak
II Kaybetmiş olduğu toprakları geri kazanmak
III Yeni sömürgeler elde etmek
IV Almanya’nın savaşı kazanacağına inanmak
I. Dünya Savaşı’nın bir nedeni olan Alsas-Loren
kömür havzası hangi iki ülke arasında sorun
olmuştur?
A) IV
B) III
C) II
D) I
3)
Kenan İÇEN
Fransa
Almanya
Hangileri Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın
Yanında Savaşa Girme Sebeplerinden biri
değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
7)
I Enver Paşa’nın savaşı Almanların kazanacağına
inanması
II Yeni cepheler açılmasını sağlayıp savaş yükünü
hafifletmek
III Halifenin çağrısı ile Müslümanları harekete
geçirmek
Yukarıdakilerden hangileri Almanya’nın Osmanlı
Devleti’ni I. Dünya Şavaşı’nda yanında görme
sebepleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve III
Goben
(Yavuz)
Breslav
(MİDİLLİ)
Yukarıda yer alan iki Alman savaş gemisi
Osmanlı kara sularına girip hangi ülkeyi
topa tutmuş ve Osmanlı’nın savaşa girmesine
neden olmuştur?
A)
B)
4)
İtilaf Devletleri
I İngiltere
III Avusturya-Macaristan
II .............
IV ......................................
Yukarıdaki tabloda yer alan boşluklara
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
II
IV
Rusya
Almanya
Bulgaristan
Fransa
Fransa
İtalya
Osmanlı
Almanya
İngiltere
Fransa
İttifak Devletleri
C)
D)
İtalya
Kenan İÇEN
Rusya
Download