coğrafya dersi 1.dönem 1.sınav soruları 10.sınıf 2014

advertisement
YENİCE Ç.P.LİSESİ 2014-2015 10 B COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
ADI-SOYADI:
NO:………………..ALDIĞI NOT:……………
1. Yandaki dünya haritası ile ilgili
olarak aşağıdaki tabloda istenilen
özellikleri tablo üzerinde verilen
boşluklara yapınız(25P)
NUMARALI
MERKEZLER
İKLİM TİPİ
ÇÖZÜLME TİPİ
TOPRAK TİPİ
TOPRAKTAKİ
TUZ VE KİREÇ
ORANI
DEPREM RİSKİ
1
2
3
4
5
2. Aşağıda bazı kayaç türleri verilmiştir. Bu kayaçların oluşumuna göre hangi gruba girdiğini
karşılarına yazınız.(10p)
Gnays : _______________________________________
Konglamera : ___________________________________
Jips : ________________________________________
Bazalt :
____________________________________
3.Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz ?(10p)
1-Gideğeni olmayan göllerin suları ……………….
2- Kurak ve yarıkurak iklim bölgelerindeki kayaçlarda ………………….. çözülme görülür.
3- Orojenez, epirojenez gibi yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan çukurluklarda suların
birikmesiyle …………………….. göller oluşmaktadır.
4- Akjarsuyun akın düzenindeki yıl içerisinde görülen değişikliklere akarsuyun…………………..
denir.
5- Topraktaki humus miktarını belirleyen temel faktör……………………….
4. Aşağıdaki verilenleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz?(10pp).
- Akarsu vadilerinin alüvyonlarla kapatılması sonucu oluşan göllere lagün gölleri denir.( )
- Uzaklaşan iki okyanusal levha okyanus sırtlarını oluşturur.(. )
- Peribacaları yumuşak tüf ve sert bazaltların farklı aşınması sonucu olşur..( )
- Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe buharlaşma azaldığı için denizlerin tuzluluk oranı
azalmaktadır.( )
- Endonezya, Japonya, İtalya volkanizma ve depremlerin az görüldüğü yerlerdendir. ( )
5. Yandaki şekilde verilen kaynak tipinin ismini ve dört
özelliğini yazınız?(15P)
………………………………………….. KAYNAĞI
-
6.Aşağıdaki kısa cevaplı soruları cevaplayınız?(10P)
A) Deprem alanları ile volkanik alanların görüldüğü yerlerin genellikle parelel olması
……………….. ……………………… ……………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………açıklanır.
B) Ülkemizde buzul göllerine azda olsa rastlanılmaktadır bu durumun nedeni
……………………………..………………………………………………………………………………………………………… …………………….
……………………………………………………………………………………………….açıklanır.
7. 7.Aşağıda verilen alanların
hangisinde deprem görülme sıklığı
daha azdır.
A) Şili B) Türkiye C) İngiltere
D) Endonezya E) İtalya
8. - I.Toprağın en üst katı organik madde
bakımından fakirdir.
II.Toprak oluşumuna etki eden en önemli faktör
iklimdir.
III.Laterit soğuk nemli iklim bölgelerinin iğne
yapraklı ormanlarında oluşur.
IV.1cm.toprak oluşabilmesi için en az 100-150
yıl geçmesi gerekir.
Yukarıdaki toprakla ilgili verilen bilgilerden
hangileri yanlıştır?
A.Yalnız I
B.Yalnız II
C.Yalnız III
D.I
ve
III
E
.II
ve
IV
9.
11I. Volkanik bölgelerde gazların basıncıyla zaman zaman
fışkırmak suretiyle,
II. Su geçirmez iki tabaka arasından, üst tabakanın
delinmesiyle yeryüzüne çıkarak,
III. Bir karstik mağaradan yeryüzüne çıkarak,
oluşan kaynakların isimlerinin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
I
II
III
A) Gayzer
Artezyen
Karstik
B) Yamaç
Fay
Karstik
C) Artezyen
Fay
Yamaç
D) Kaplıca
Ilıca
Artezyen
E) Fay
Yamaç
Karstik
9.. Aşağıdaki tabloda beş merkezin gece-gündüz sıcaklık
ortalamaları ile yıllık yağış miktarları verilmiştir.
Merkez Gece(°C) Gündüz(°C)
Yağış mkt. (
mm)
I
-4
32
300
II
21
24
1300
III
20
30
600
IV
12
21
600
V
25
35
520
Diğer koşullar eşit olduğuna göre hangisinde
kayaçların fkimyasal yolla çözülmesi daha çoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10.
NOT: Soruların puan. değerleri yanlarına
yazılı olup sınav süresi 40 dakikadır
Download