YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR

advertisement
YER ALTI SULARI VE
KAYNAKLAR-10.SINIF
AKİFER VE YER ALTI SU TABLASI
Yer altı sularının biriktiği ortama akifer, bu
katmanın üst seviyesine ise yer altı su
tablası denir.
SULARIN YER ALTINA SIZMASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
•
•
•
•
1- Yağış şiddeti ve biçimi
2- Arazinin eğimi
3- Kayaçların özelliği, zeminin yapısı
4- Bitki örtüsü
ARTEZYEN KAYNIĞI
Suyun bulunduğu katman iki geçirimsiz katman tarafından basınç altına alınmıştır.
Tabakaların yer altında tekne biçiminde uzandığı arazilerde ortaya çıkar.
Açılan kuyuda su yüzeye fışkırarak çıkar. Suları soğuktur.
ARTEZYEN KAYNAĞI
Suyun bulunduğu katman iki geçirimsiz katman tarafından basınç altına alınmıştır.
Tabakaların yer altında tekne biçiminde uzandığı arazilerde ortaya çıkar.
Açılan kuyuda su yüzeye fışkırarak çıkar. Suları soğuktur.
ARTEZYEN KAYNAĞI
YAMAÇ-VADİ KAYNAĞI
Vadi yamaçlarının yer altı su tablasını kestiği yerlerde ortaya çıkarlar.
YAMAÇ-VADİ KAYNAĞI
Vadi yamaçlarının yer altı su tablasını kestiği yerlerde ortaya çıkarlar.
FAY KAYNAKLARI(KAPLICALAR)
Yerin derinliklerinde
Isınmış sıcak sular, bir
fay kırığı boyunca yüzeye
çıkarlar.
Mineralce zengindirler,daha
sıcak olanlar kaplıca olarak
kullanılırken daha ılık olanlar
“içmeler” olarak ifade edilirler.
ülkemizde oldukça yaygındır,
fay hatlarının fazla olmasından
dolayı.
FAY KAYNAKLARIMIZ
KARSTİK KAYNAKLAR
Karstik yani kireç taşının yaygın
olduğu arazilerde yüzey suları yer
altına sızar ve orada kayaçların
erimesiyle oluşan boşluklarda biriken
sular daha sonra yeryüzüne çıkar.
1- Suları soğuktur.
2-İçlerinde bol kireç bulunur.
3-Gür kaynaklardır.
Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde
yaygındır.
KARSTİK KAYNAKLAR
GAYZER KAYNAKLARI
Aktif volkanik arazilerde yer altında ısınmış sıcak sular, magmadan ayrılan gazların
yaptığı basınç etkisiyle yeryüzüne fışkırarak çıkar.
Not: ülkemizde aktif volkanik araziler bulunmadığı için bu tür kaynaklara rastlanmaz.
GAYZER
Download