SWAP İŞLEMLERİ

advertisement
SWAP İŞLEMLERİ
SWAP
İŞLEMLERİ,
FARKLI
KURULUŞLARIN,
FARKLI
PİYASALARDAKİ, FARKLI KREDİ DEĞERLİLİKLERİNE BAĞLI
OLARAK, FARKLI KREDİ ŞARTLARI İLE KARŞI KARŞIYA
KALMALARI VE BU FARKLILIKLARDAN SWAP İŞLEMİNE TARAF
OLANLARDAN HER BİRİNİN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE
YARARLANMALARIDIR.
BU FARKLILIKLAR NELER OLABİLİR ?
 BELİRLİ DÖVİZ
FARKLILIKLAR.
FONLARINA
ERİŞEBİLME
YETENEĞİNDEKİ
 DEĞİŞKEN FAİZLİ FON SAĞLAYABİLME YETENEĞİNE KARŞIN,
SABİT FAİZLİ FON SAĞLAMADA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR.
 KREDİBİLİTE FARKLILIKLARI
İŞLEVLERİ
 SWAP YÜKÜMLÜLÜKLERİN
KILMAKTADIR.
DEĞİŞ
–
TOKUŞUNU
MÜMKÜN
 SWAP İŞLEMLERİ, GENELLİKLE ORTA VADELİ (3 - 10 YIL)
İŞLEMLERDİR.
 SWAP, SERMAYA MALİYETİNİ DÜŞÜRMEKTEDİR.
 DÖVİZ KURLARI VE FAİZ ORANLARINDAKİ DALGALANMALARIN
YARATTIĞI RİSKİ EN AZA İNDİRMEKTEDİR.
 ÜLKENİN ULUSAL PARASININ DEĞER KAYBETTİĞİ DÖNEMLERDE
YATIRIMCILAR,
SAĞLAM
DÖVİZLERE
YÖNELİRLER.
BU
DURUMDA MERKEZ BANKASI SWAP ARACILIĞIYLA DÖVİZ ELDE
EDER VE BU DÖVİZLER MÜDEHALEDE KULLANILIR. SPEKÜLATİF
HAREKETLER DURDURULDUĞU ZAMAN, ALINAN BU DÖVİZLER
İADE EDİLİR VE KARŞI TARAFA VERİLEN ULUSAL PARA FONLARI
GERİ ALINIR.
FAİZ SWAPLARI
FAİZ ORANI SWAPI’NDA TARAFLARDAN BİRİ SABİT FAİZLE,
DİĞERİ DEĞİŞKEN FAİZLE BORÇLANIR VE DAHA SONRA FAİZ
ÖDEMELERİNİ BİRBİRLERİYLE DEĞİŞTİRİRLER. FAİZ SWAPI
İŞLEMİNDE ANA PARA HİÇBİR ŞEKİLDE EL DEĞİŞTİRMEZ.
SABİT ORAN PİYAS.
DEĞİŞKEN ORAN P.
A
B
KREDİ SPREAD
10.8
12
1.2
LİBOR+0.25 LİBOR+0.75
0.5
LİBOR
A
%X
LİBOR
SWAP
BANK
%Y
LİBOR+0.75
% 10.8
BORÇ
VEREN
(SABİT)
B
ABRAKADABRA
HERKES
KAZANSIN!!!!!
BORÇ
VEREN
(DEĞİŞKEN)
PARA SWAPLARI
PARA SWAPI’NDA FAİZ SWAPI’NDAN FARKLI OLARAK
TARAFLAR ARASINDA PARALARDA DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR.
ÜÇ TEMEL EVRE SÖZKONUSUDUR.
1. FARKLI PARALARA İHTİYAÇ DUYAN İKİ BORÇLU ANA PARA
TUTARLARINI DEĞİŞTİRİRLER.
2. SWAP
SÖZLEŞMESİ
DEĞİŞTİRİLİR.
SÜRESİNCE
FAİZ
ÖDEMELERİ
3. SÖZLEŞME SONUNDA ANA PARALAR İADE EDİLİR.
PARA
SWAPI
GERİ
SATIN
ALMA
ANLAŞMASIDIR.
TARAFLARDAN BİRİ BELİRLENEN TUTARDA BİR YABANCI
PARAYI BELİRLENEN BİR DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN SATAR.
ANCAK BU SATIŞ, SATICININ SÖZ KONUSU YABANCI PARAYI,
ÖNCEDEN BELİRLENEN BİR KUR ÜZERİNDEN GELECEKTE
BELİRLİ BİR TARİHTE GERİ SATIN ALMAYI KABUL ETMESİ
KOŞULUYLA GERÇEKLEŞİR.
SWAP’IN YARARLARI
1. BORÇLANMA
MALİYETİNİ
MALİYETİNİ DÜŞÜRMEKTE.
AZALTMAKTA.
SERMAYE
2. DEĞİŞKEN ORANLI FAİZİ, SABİT ORANLI FAİZE ÇEVİREREK
RİSKİ AZALTMAKTA. YİNE PARA SWAPI’NDA TARAFLAR
ANLAŞMA SONUNDA GEÇERLİ KURU BİLDİKLERİNDEN
DÖVİZ RİSKİNE KARŞI KORUNMA SÖZKONUSU.
3. DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLER, ULUSAL PARA BİRİMİ
ÜZERİNDEN BORÇLARI OLAN ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN
BEKLENEN KAZANÇLARINI AZALTABİLMEKTEDİR. BU
İŞLETMELER PARA SWAPI’NI KULLANARAK BORÇLARINI
VE ALACAKLARINI DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI
KORUYABİLİRLER.
DM BORÇ
$ BORÇ
%9 DM
%8 $
%9 DM
ALMAN
FİRMA
%8.1 $
%9 DM
SWAP
BANK
%8 $
AMERİKAN
FİRMA
DM BORÇ
$ BORÇ
DM ANAPARA
$ ANAPARA
DM
ALMAN
FİRMA
$
DM
SWAP
BANK
$
AMERİKAN
FİRMA
DÖVİZ OPSİYONLARI (CURRENCY OPTIONS)
Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan nasıl korunabiliriz?
Bir Call (alım) döviz opsiyonunun alıcısı, belirli tutardaki
dövizi, belirli bir süre sonunda veya öncesinde, önceden
belirlenmiş bir kurdan, satın alma hakkını elde etmektedir.
Dış ticaret ile uğraşan (ithalatçı) bir firmanın dövizle borcu
olduğunu (ileriki bir tarihte dövizle ödemesi olduğunu)
düşünelim. Sözkonusu firma call opsiyonu satın alarak
dövizin borcun vade tarihine kadar değer kazanması riskine
karşı kendini güvence altına alabilir.
Bu şekilde opsiyon alıcısı, vade bitiminde dövizin kendisine
maliyetinin belirli bir miktardan fazla olmayacağını garanti
altına almakla beraber döviz kurundaki değişmelerden
dolayı kazanç da sağlayabilir.
Bir Put (satım) döviz opsiyonunun alıcısı ise, belirli tutardaki
dövizi, belirli bir süre sonunda veya öncesinde, önceden
belirlenmiş bir kurdan, satma hakkını elde etmektedir.
Dış ticaret ile uğraşan (ihracatçı) bir firmanın dövizle alacağı
olduğunu düşünelim. Sözkonusu firma put opsiyonu satın
alarak (yalnızca prim ödeyerek başka bir yükümlülüğe
girmeden) dövizin borcun vade tarihine kadar değer
kaybetmesi riskine karşı kendini güvence altına alabilir.
Bu şekilde opsiyon alıcısı, vade bitiminde dövizin değerinin
işlem kurundan daha düşük düzeyde olmayacağını garanti
altına almakla beraber döviz kurundaki değişmelerden
dolayı kazanç da sağlayabilir.
RİSKTEN KORUNMA (HEDGİNG) STRATEJİLERİ
İşlem değeri = Piyasa Fiyatı – Uygulama Fiyatı
Bir call (alım) opsiyonu için, alım opsiyonunun değeri ile
opsiyona konu olan varlığın değeri aynı yönde değişmektedir.
Örneğin hisse senetlerinin piyasa fiyatı arttıkça alım opsiyonun
da değeri artar. Bu yüzden ters yönlü stratejiler izlenir.
OPSİYON PİYASASINDA KISA – SPOT PİYASADA UZUN POZİSYON
OPSİYON PİYASASINDA UZUN – SPOT PİYASADA KISA POZİSYON
DM BORÇ
$ BORÇ
DM ANAPARA
$ ANAPARA
DM
ALMAN
FİRMA
$
DM
SWAP
BANK
$
AMERİKAN
FİRMA
Download