risk yönetimi ve vadeli işlem piyasaları

advertisement
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı T+U
Kredisi AKTS
Risk Yönetimi ve Vadeli İşlem
1004609 6
2+0
2
2
Piyasaları
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Risk türlerini ve vadeli işlem piyasalarının temel özelliklerini
açıklayabilecektir.
2.Spot, Forward ve Future piyasaları karşılaştırabilecektir.
3.Döviz vadeli işlem sözleşmelerini açıklayabilecektir.
4.Opsiyon piyasaları ve swap sözleşmelerini açıklayabilecektir.
5.Türkiye’deki vadeli piyasaları değerlendirebilecektir.
Dersin İçeriği
Finansal Piyasalar, Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalara Giriş, Vadeli
İşlem Piyasalarının İşleyişi, Forward Piyasalar, Opsiyon Piyasaları,
Swap Sözleşmeleri, Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
Bu dersin amacı, öğrencilere vadeli işlem piyasalarının temel
özelliklerini tanıtarak işletmelerin minimum düzeyde riske maruz
kalacak şekilde riskten korunma tekniklerini kullanabilmelerini
sağlamaktır.
Konular
Giriş
Finansal Piyasalar
Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalara Giriş
Döviz nakit piyasasının gelişimi ve işleyişi
Vadeli İşlem Piyasalarının İşleyişi
Forward Piyasalar
Arasınav
Döviz vadeli işlem sözleşmeleri
Döviz vadeli işlem sözleşmeleri
Opsiyon Piyasaları
Swap Sözleşmeleri
Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi, İşleyişi ve İzmir vadeli işlem borsası
(VOB)
Vadeli İşlem Borsaları (VOB)
Uygulama
Genel Yeterlilikler
Temel risk – getiri tercihlerine göre piyasalarda meydana gelen volatiliteyi değerlendirebilme
İşletmelerin risk durumuna göre vadeli işlem piyasalarında pozisyon alabilme
Vadeli işlem piyasalarında çeşitli enstrümanlardan yararlanabilme
Kaynaklar
Mustafa Kemal Yılmaz ,M.K.( 2002 ), Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Currency Futures),
İstanbul: Der Yayınları,
Prof. Dr. İhsan Ersan, E. (1996 ), Finansal Türevler: Futures, Options and Swaps, İstanbul:
Litaratür Yayıncılık
Brealey, R.A ., Myers, S.C., Marcus, A.J. ( 2007 ), İşletme Finansının Temelleri, Çevirenler:
Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı,Birinci Basım, İstanbul: Litaratür
Yayıncılık
İMKB (2002), Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, İstanbul : İMKB Yayınları
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
%40
%60
Ders No
Ders Adı
Öğretim Üyesi
Teori / Pratik / Kredi
: 1004609
: RİSK YÖNETİMİ VE VADELİ İŞLEMLER PİYASASI
: Y.Doç.Dr. Ramazan AKBULUT
:2/0/2
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre (saat)
Teorik ders (14 Hafta)
2 x 14 = 28
Rehberli problem çözme
Bireysel çalışma
0.5 x 14 = 7
Haftalık ödev problemlerinin
çözülmesi
Dönem Projesi
Yok
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Quiz (4 adet)
Araştırma (internet/küt.)
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Toplam Ders Yükü (Saat)
60/24.6=2.43
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav (Ders saati dışında ise)
Bireysel çalışma
Bireysel çalışma
60
:2
:4
:3
:5
:
:
: 11
Değerlendirme
Derse Katılım
Aktif Katılım
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor
teslimi
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Farklı kaynaklardan tarama
Download