istanbul medipol üniversitesi meslek etiği ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK ETİĞİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ADS112460; AHM112460; ANT112460; DPT112460; DYL112460; ECH112460; EFZ112460;
İAY112460; İSG112460; ODY112460; OPT112460; RAD112460; TDS112460; TGT112460;
TLT112460; YBK112460 - MESLEK ETİĞİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu /Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diş Protez
Teknolojisi, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odyometri,
Optisyenlik, Radyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri, Yaşlı Bakımı Programları
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Tokaç
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı, 13.45-15.30
Dersin Amacı
Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Etiğin temel kavramlarını özetleyebilecektir.
1.1.Etiğin temel kavramlarını tanımlar.
1.2. Etiğin temel kavramlarını açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Etik sorunları özetleyebilecektir.
2.1. Etik sorunları tanımlar.
2.2. Etik sorunları açıklar.
2.3. Etik sorunları sıralar.
3. Hukuki sorumlulukları özetleyebilecektir.
3.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar.
3.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar.
3.3. Hukuki sorumlulukları sıralar.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar
2. Etiğin tanımı ve alanları
3. Etik ilkeler
4. Felsefe ve etik, Basın ve etik
5. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler
6. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları
7. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler
8. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi
9. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği
10. Kriz yönetimi
11. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri
12. Sağlık politikaları
13. Sağlık kültürü
14. İletişim becerileri
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu Öğretim üyesinin notları.
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp
Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul.
Kaynaklar Önerilen 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji
Konuları, İstanbul 2000)
Kaynaklar 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara.
4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards