MESLEK ETİĞİ Dersin Kredisi : 2 Ders Akts : 2 Dersin Yarıyılı : 1

advertisement
MESLEK ETİĞİ
Dersin Kredisi : 2
Ders Akts : 2
Dersin Yarıyılı : 1
Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
Dersin Dili: Türkçe
Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Sinem Utanır
Öğretim Elemanı Web Sitesi: www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr
Öğretim Elemanı E-Postası: [email protected]
Öğrenme Çıktıları:
1)Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, meslek etiği üzerine bilgi ve beceriye sahip olur
2) Etik yaklaşımda iletişimin önemini kavrar,
3) Tıp etiğini öğrenir ve ekip çalışmasının önemini algılar,
4) Demokrasiye, insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik
ilkelere uygun davranır,
5) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi: Yüzyüze eğitim.
Dersin Önkoşulları: Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Önerilen Dersler: Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
Ders İçeriği:
1. Hafta Ahlak ve etik kavramı
2. Hafta Etiğin tarihsel gelişimi
3. Hafta Etik prensipler
4. Hafta Etik değerler ve etik değerler kapsamında örnek olay incelemesi
5. Hafta Meslek etiği (örnek olay tartışmaları çerçevesinde)
6. Hafta Meslek mensuplarının davranışlarını biçimlendiren faktörler ve etiğin kaynağı
(din, hukuk, örf, adet)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İş yerinde etik olmayan davranışları önleme ve çözümleme yöntemleri
9. Hafta Hasta-Hekim Hasta-Tekniker İlişkileri
10. Hafta İnsan Hakları
11. Hafta Hasta Hakları
12. Hafta Tıbbi Etik ve Bioyetik
13. Hafta Etik değerler, etik konular (ötanazi,organ nakli)
14. Hafta Final
Zorunlu Ya Da Önerilen Kaynaklar:
Sayım,F., (2011) Sağlık Piyasası Ve Etik, Ankara
Özden, M., (2013) Tıbbi Etik Ve Meslek Tarihi, Ankara
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri: Öğretim elemanı ders sunumları, soru-cevap, örnek
olaylar, tartışma ve yorumlama.
Staj/Uygulama: Yoktur.
Download