Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Uluslararası İktisat Bölüm

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Uluslararası İktisat
Kredi
5
Yıl-Dönem
2012-2013/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Kamu Yönetimi
Ders Kodu
Ders Düzeyi
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AVCI ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, sunum.
Ders Amaçları: Uluslararası iktisat teorisine ilişkin temel kavramlar, araçlar ve politikaların neler olduğu, bunlarına
tartışma ortamında kullanımlarını sağlamaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi, Gelişimi Ve İktisadi Düşünce Tarihine Etkisi
II. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Mutlak Üstünlükler Teorisi
III. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
IV. Hafta
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz Ve Talep Modelleri
V. Hafta
Faktör Donatımı (Hecksher-Ohlin) Teorisi
VI. Hafta
Yeni Dış Ticaret Teorileri
VII. Hafta
Dış Ticaret Teorisi Ve Ekonomik Büyüme Analizleri
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Dış Ticaret Politikası, Amaçları, Araçları Ve Dış Ticarette Korumacılık
X. Hafta
Gümrük Tarifeleri
XI. Hafta
Tarife Dışı Araçlar
XII. Hafta
Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi Ve Küresel Ticaret
XIII. Hafta
İktisadi Birleşmeler Teorisi
XIV. Hafta
Döviz Piyasası Analizleri
XV. Hafta
Dış Ödemeler Bilançosu Analizleri
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Uluslararası iktisadın tarihsel gelişimini, merkantilizm, fizyokrasi ve liberal ekonomi anlayışı ile tarihi süreç
içerisinde iktisadi olayların ilişkisini analiz eder.
2. Uluslararası İktisat Teorisi konularında bilgi sahibi olur.
3. Eski ve yeni uluslararası ticaret kuramlarını karşılaştırır.
4. Dış ticaret politikalarını ve sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar.
5. Devlet politikaları ve ticaret politikalarının sonuçları arasındaki karşılıklı ilişkiyi ifade eder.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınevi, İstanbul, 2004.
Önerilen Kaynaklar:
Erdal ÜNSAL, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2007.
Rıdvan KARLUK, Uluslararası İktisat, Beta Yayını, Ankara, 2003.
Erol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2004.
Ön/Yan Koşulları:
Download