Çalışma Yaşamında Ayrımcılık Bölüm/Program/ABD Çalışma

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
Kredi:
Yıl-Dönem:
5
2012-2013/Güz
Bölüm/Program/ABD
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Kodu
Ders Düzeyi Seçmeli/Zorunlu
ÇEİ
Lisans
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Doç.Dr.Birgül ÇİFTCİ ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma ve örnek olay incelemesi.
Ders Amaçları: Dersin amacı, çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili temel teorik bilgileri vermek, ayrımcılığın
ulusal ve uluslararası boyutlarını incelemek ve farklı gruplara karşı ayrımcılığı analiz etmektir.
Ders İçeriği:
Temel Kavramsal Boyut
I. Hafta
II. Hafta
Ayrımcılık, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
III. Hafta
Birleşmiş Milletler Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı
IV. Hafta
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı I
V. Hafta
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ayrımcılık Yasağı II
VI. Hafta
Avrupa Konseyi ve Ayrımcılık Yasağı
VII. Hafta
Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılık Yasağı
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Türk Çalışma Hukukunda Ayrımcılık Yasağı
X. Hafta
Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
XI. Hafta
Çalışma Yaşamında Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık
XII. Hafta
Çalışma Yaşamında Dini ve Siyasi Görüşe Dayalı Ayrımcılık
XIII.Hafta
Çalışma Yaşamında Yaşa ve Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık
XIV.Hafta
Çalışma Yaşamında Genetik Ayrımcılık ve Diğer Ayrımcılık Türleri
XV. Hafta
Ayrımcılıkla İlgili Örnek Olaylar ve Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci,
1. Ayrımcılık ve ilgili kavramları tanımlar.
2. Ayrımcılık ile ilgili mevzuatı ulusal ve uluslararası alanda açıklar.
3. Çalışma yaşamında ayrımcılık türlerini sıralar.
4. Ayrımcılık sorununu sosyal, hukuki, ekonomik ve kültürel açılardan analiz eder.
5. Çalışma yaşamında ayrımcılık sorununu çözüm yollarıyla tartışır.
Ölçe ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Pir Ali KAYA Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi, Dora Yay., Bursa, 2009.
Önerilen Kaynaklar:
Mesut GÜLMEZ İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye, Belediye-İş
Yay, 2008. Ankara.
Beliz DERELİ İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi, Beta Yay, 2008.
Türkçe ve İngilizce seçilmiş makaleler.
Ön/Yan Koşulları:
Download