KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü MHN

advertisement
KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
MHN 116 Statik Dersi – Dönem Sonu Sınavı
Süre: 110 dakika ,
Ders Sorumlusu : Yrd. Doç.Dr. Ömer Necati CORA
26.05.2014
Adı, Soyadı:
Öğrenci No:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTLAR: 1) Her bir soru en fazla bir sayfa yer kullanılarak çözülmelidir; en fazla 2 kağıt
kullanılabilir. 2) Çözüm aşamalarınızı açıklayarak okunaklı biçimde ifade ediniz.
3) Sonuçlarınızda birimleri mutlaka belirtiniz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.1 Şekildeki kafes sistemde DE, AE, AC çubuk
kuvvetlerini kesim yöntemini kullanarak hesaplayınız;
karakteristiklerini (çeki/bası) belirtiniz. (20 P)
S.2 Şekilde görülen taşıyıcı sistem A’da bir pim
bağlantısı, B’de bir halat ile desteklenmektedir. D
silindirinin kütlesi 300 kg ise A’daki reaksiyonları
ve BC halat kuvvetini hesaplayınız. (30 P)
S.3 Yandaki şekilde verilen kesit alanının
a) geometrik merkezinin koordinatlarını;
b) x ve y eksenlerine göre atalet momentlerini;
c)
kesidin
y-ekseni
etrafında
360°
döndürülmesiyle elde edilecek cismin şeklini
çizerek
ağırlığını
hesaplayınız.
Kesit
3
malzemesinin özgül ağırlığı 24 kN/m dür. (30 P)
S.4 Baraj kesidine su tarafından uygulanan
bileşke
kuvveti
ve
bu
kuvvetin
uygulama
noktasını bulunuz. Suyun yoğunluğu 1000 kg/m3,
barajın sayfa düzleminin içine doğru genişliği 30
m dir. Not: Baraj, su tarafından uygulanan
kuvvetler ile zeminden baraja uygulanan 3 kuvvet
etkisi altında dengededir. (20 P)
Download
Study collections