Metafizik/Varlık Felsefesi

advertisement
TAR 1001 FELSEFEYE GİRİŞ –Z- (2+0) 2
Dışdünya, zihin dünyası ve dil dünyası arasındaki ilişkileri kurar. Bir düşünme ve
bilme biçimi olarak felsefenin ayırt edici niteliklerini betimler; aynı zamanda felsefenin
diğer düşünme ve bilme biçimleriyle olan ilişkisini sorgular.
Ders Kitabı
Thomas Nagel, Her şey ne anlama geliyor? Felsefeye küçük bir giriş, çev. Hakan
Gündoğdu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları
Nermi Uygur, Felsefenin Çağrısı, İstanbul: YKY.
Dersin İçeriği:
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1. Hafta
2. Hafta
Genel bir giriş
Bir düşünme biçimi olarak ve bir bilgi bağlamı olarak felsefe,
Söylem olarak felsefe: felsefi söylemin nesneleri ve felsefi
söylemin nesneleştirme biçimi
Metafizik/Varlık Felsefesi
Metafizik/Varlık Felsefesi
Zihin Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Arasınav
Etik
Etik
Estetik
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi
Genel Tekrar
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
TAR 1001 FELSEFEYE GİRİŞ –Z- (2+0) 2 (İ.Ö.)
Dışdünya, zihin dünyası ve dil dünyası arasındaki ilişkileri kurar. Bir düşünme ve
bilme biçimi olarak felsefenin ayırt edici niteliklerini betimler; aynı zamanda felsefenin
diğer düşünme ve bilme biçimleriyle olan ilişkisini sorgular.
Ders Kitabı
Thomas Nagel, Her şey ne anlama geliyor? Felsefeye küçük bir giriş, çev. Hakan
Gündoğdu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları
Nermi Uygur, Felsefenin Çağrısı, İstanbul: YKY.
Dersin İçeriği:
Haftalar
Tartışılacak/İşlenecek Konular
1. Hafta
2. Hafta
Genel bir giriş
Bir düşünme biçimi olarak ve bir bilgi bağlamı olarak felsefe,
Söylem olarak felsefe: felsefi söylemin nesneleri ve felsefi
söylemin nesneleştirme biçimi
Metafizik/Varlık Felsefesi
Metafizik/Varlık Felsefesi
Zihin Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Arasınav
Etik
Etik
Estetik
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi
Genel Tekrar
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Download