FELSEFE YGS`YE HAZIRLIK DENEME SINAVI SORULARI 1

advertisement
FELSEFE YGS’YE HAZIRLIK DENEME SINAVI SORULARI
1.Felsefeye kendini adamak isteyen kişi tüm düşüncelerinden şüphe ederek işe
başlamalıdır. Çünkü felsefede en emin yol önce kendi fikirlerinden şüphe etmek ve onları
sorgulamaktır. Çünkü filozofun soruları önce kendi cevap aradığı sorulardır. Ve filozofun
tüm düşünce sistemi kendinden başka bir şey değildir.
Parçadan hareketle felsefenin hangi özelliğine ulaşılamaz?
A)Öznelliğine
B)Eleştirel olmasına
C)Kuşkucu olmasına D)Evrensel olmasına E)Sistemli olmasına
2.Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar
cahil sayılır. Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini
beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.
Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma
B)Evrensel değerlere yönelme
C)Bir amaç ve ideal sahibi olma
D)Değişik fikirlere açık olma
E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama
3.Her filozofun kişiliğine, düşüncelerine bürünebilirim, yine de kendi felsefi görüş
noktalarımdan ayrılmam.
Ernot Von Aster’in bu sözleri felsefenin hangi özelliğine bir örnektir?
A)Bütüncül olma
B)Subjektif olma
C)Eleştirel olma
D)Akla dayanma
E)Refleksif olma
4.Felsefenin özü, herhangi bir bilgiye sahip olmaktan çok, o bilginin amaç edinilmesidir.
Bu düşünce, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle paralellik gösterir?
A)Varlığı tümel olarak ele almasıyla
B)Öznel bir bilgi türü olmasıyla
C)Olması gerekeni incelemesiyle
D)Toplumsal yaşamı etkilemesiyle
E)Cevaplardan çok soruların önemli olmasıyla
5.İnsan; evrenin yapı ve düzenini, yaşamın değer ve amacını, bilgilerin güvenirlik
derecesini, iyi, güzel ve doğrunun niteliklerini bilmek ister. İşte felsefe, bu bilme isteğini
karşılama çabasıdır.
Parçaya göre, felsefenin işlevi nedir?
A)Yaşamla ilgili görüşleri öğrenme
B)Toplumsal yaşamı sorgulama ve düzenleme
C)Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderme
D)İnsanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlama
E)İnsanın toplumla uyumlu olmasını sağlama
6.Felsefe tarihinde felsefi sistemler birbirlerini takip etmiş, her filozof kendisinden önce
gelen filozofları çürütmeye çalışırken, kendisinden sonra gelen filozoflar tarafından da
reddedildiğini görme kaderiyle karşılaşmıştır. Bu anlamda her filozofun, felsefesinin
kendisine kadar olan gelişimini veya iddialarını sorgulayarak kendi payına yeniden bir
felsefi sistem inşa etme çabasında olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
A)Felsefe birçok sistemden oluşur
B)Felsefeye her filozof sıfırdan başlar
C)Felsefe tutarsızdır
D)Felsefede filozoflar birbirini hep inkar etmişlerdir
E)Felsefe eleştireldir
7.Aristoteles ‘Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz o halde felsefe yapmak lazımdır.
Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak
lazımdır.’ Sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A)Felsefe akıl ve mantığa dayalıdır.
B)Felsefe belli bir birikimin ürünüdür.
C)Felsefe, bilimin çalışmalarına yabancı kalamaz.
D)Felsefe herkesin yapabileceği bir uğraş değildir.
E)Felsefe yapmak insanın doğası gereğidir.
8.Kant felsefeyi ‘kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak
iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimi’ olarak tanımlamıştır. Bu tavır felsefeyi felsefe
yapan ve bütün felsefi düşünme örneklerinde ortak olan bir noktayı gayet güzel bir
biçimde ortaya koymaktadır.
Bu yaklaşımı ile Kant felsefenin hangi özelliğini ortaya koymuştur?
A)Akla ve mantığa dayalı olma
B)Evrensel olma
C)Olması gerekeni ortaya koyma
D)Bütüncü bir yaklaşım sergileme
E)Öznel nitelikli bir çaba olma
Download