İndir /

advertisement
GAZALBOYNUZU (Lotus L.) CİNSİ:
Bir veya çok yıllık, otsu, nadiren çalımsı
bitkilerdir.
Yapraklar, 5 yaprakçıklıdır. Yaprakçıkların
kenarları düzdür.
İki yaprakçık yaprak sapının gövdeye
bağlandığı yerde bulunur.
Kulakçıklar çok küçülmüştür veya hiç
yoktur. Çiçek topluluğu şemsiye şeklindedir,
çiçekler koltukta bulunur.
Bir şemsiyede bir veya birden fazla çiçek
vardır. Taç yapraklar sarı, pembe, kırmızı,
mor veya beyaz olabilir.
Erkek organlar, diadelphous’tur. Meyve, ince
uzun fasulye şeklindedir.
İçerisinde birden fazla tohum bulunur.
I- SARI ÇİÇEKLİ GAZALBOYNUZU
(Lotus corniculatus L.)
Uzun ömürlü çok yıllık, çeşitli
amaçlarla yetiştirilen bir
baklagil yembitkisidir. Kıraca
oldukça iyi dayanmasına
karşılık, hakiki kıracın bitkisi
değildir. Taban çayırlarında ve
sulanabilen yerlerde iyi bir
şekilde yetiştirilir. Drenajı zayıf,
tuzlu ve alkali, verimsiz
topraklarda yetiştirilebilir.
Baklagiller içerisinde tuzluluğa
en fazla dayanan bitkilerden
birisidir. Özellikle otlatma
amacı ile saf ve karışım halinde
tarımı yapılır.
Bitkisel Özellikleri
Kökler, oldukça iyi
gelişmiştir. Kalınlaşmış ve
dallanmış ana kök
derinlere kadar inebilir.
Ancak, köklerin büyük bir
bölümü toprağın 30-60
cm’lik tabakasına
yayılmıştır.
Gövde, 60-90 cm’ye kadar
boylanabilir. Dik olarak
gelişen bitkilerin yanında,
tamamen yere yatık tiplerde
görülebilir. Ancak, yatık olan
tipler sülüklü değildir ve
boğumlardan kök vermezler.
Bitki genellikle tüysüz ve
parlak renklidir.
Saplar, oldukça ince ve içleri
doludur.
Yapraklar beşlidir.
Yaprakçıklardan üçü yaprak
sapının uç kısmında, diğer
ikisi ise, kulakçıkların
bulunduğu yerlerdedir.
Hakiki kulakçıklar çok
küçülmüş veya tamamen
yok olmuştur. Yaprakçıklar
hafif köşelidir ve yaprak
sapına sapsız olarak
bağlanmışlardır.
Parlak, düz sarı veya hafif kırmızı noktalı olan
çiçekler, uzun bir sapın ucunda bir şemsiye
şeklinde bulunurlar. Her şemsiyeye 1-7 çiçek
çok kısa sapçıklarla bağlanmıştır.
Meyveler 1-4 cm boyunda
ve ince uzun fasulye
şeklindedir. İçerisinde 15-20
tohum bulunabilir.
Olgunlaşma evresinde
tohumlar kolaylıkla
çatlayarak tohumlarını
dökebilir. Tohumlar, kalp
veya eldiven şeklinde, hasat
zamanı zeytin yeşili
renktedir. Bayatlayan
tohumlar kahverengiye
döner.
Download