Fumaria officinalis L

advertisement
Fumaria officinalis L.
Sinonimi: Familyası: Fumariaceae
Diğer İsimleri:
Türkçe: Hakiki şahtere
İngilizce: Common fumitary
Çevre İstekleri: Tüm Avrupa’da
yayılmış
olup,
anavatanı
Batı
Sibirya ve Avrupa’dır. Bahçe ve
tarla kültürlerinde çok rastlanır, bitki
besin maddesince zengin tınlı ve
yeteri derecede nemli toprakları
sever, soğuk ve sıcak iklimlere
adapte olmuşsa da yazları kurak
bölgelere
gösterememiştir.
aynı
uyumu
Çukurova
bölgesinde buğdayda saptanmıştır.
İyi bakımlı tarlaların tipik bitkisidir.
Morfolojisi: Bitki tek yıllık olup, 10 - 50 cm boyundadır. Sap bol dallı, yarı dik görünümlü
yayılıcı ya da tırmanıcıdır. Yapraklar iki parçalı ve parçalar ince uzundur. Çiçekler basit salkım
şeklinde dizilmiş olup, taç yapraklar açık erguvan renginde, uçları siyah-kırmızı renktedir.
Çiçek en az 8 mm boyunda, çanak yapraklar 2 - 5 mm uzunluğundadır. Çiçek demetinde
çiçeklerin diplerinden çıktığı yapraklar çiçek sapı kadar uzundur. Tohum 2-2,3 mm
büyüklüğünde, kırmızı-kahverengidir. İlkbaharda çimlenirler. Tohumları 11 -60 yıl kadar
çimlenmeden kalabilir, optimum çimlenme sıcaklığı 7°C’dir (min. 2-5°C, max. 20°C). Bitki
başına 300-1.000 adet tohum oluşturabilir. Mide ve böbrek hastalıklarına iyi gelir. Fumarin
alkoloidini içerir (Uygur ve ark.,1986).
Kaynaklar
UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim
Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.
Download