EKG

advertisement
Dr.Ahmet İşleyen
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kardiyoloji ABD
Aralık 2015


EKG nedir ??
Kalp nasıl çalışır??
Kalbin elektriksel
aktivitesinin kayıt
edilmesi

EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm’lik küçük ve
5X5 mm’lik büyük kareler vardır.


Kağıdın dönme hızı genellikle saniyede 25
mm’ye ayarlanmıştır.
Yatay planda her 1 mm 0.04 sn’ye, 5 mm ise
0.2 sn’ye işaret eder.


Dikey planda ise elektriksel potansiyelin
genliği mm olarak ifade edilir. Standart olarak
metal iğnenin hareketi 1 mV’luk uyarı 10
mm’lik defleksiyon oluşturacak şekilde
ayarlanmıştır.
Yine de her kayıt öncesinde bu ayarın doğru
olup olmadığı çok basit bir yöntemle
(kalibrasyon) kontrol edilir.


Kalpteki elektriksel aktivasyon pozitif
elektrodun yerleştirildiği bölgeye doğru ise
pozitif, pozitif elektroddan uzaklaşıyorsa
negatif bir defleksiyon oluşturur.
Bu defleksiyonların genliği mm, süresi sn
olarak hesaplanır.

•
•
•
•
•
Özelleşmiş ileti sistemleri:
SA veya sinus nodu
Atrioventriküler nod (AV)
His lifleri
Sol dal
Sağ dal


Kağıt hızı 25 mm/sn
Amplitüt 10 mm/mv olmalı
!

EKG de standardizasyona dikkat edilmemesi
ilk adımın yanlış atılmasıdır!!!

•
•
•
•
•
Özelleşmiş ileti sistemleri:
SA veya sinus nodu
Atrioventriküler nod (AV)
His lifleri
Sol dal
Sağ dal

?
1. Normal sinüs ritmi: kalp hızı 60-100 atım
/dk arası
P dalgası en iyi
DII
derivasyonunda
görülür
300/büyük
sayısı
kare



1. Normal sinüs ritmi: kalp hızı 60-100 atım
/dk arası
2. Sinüs taşikardisi : kalp hızı >100
3.sinüs bradikardisi: kalp hızı <60
Kalp hızı ??
R-R arası 2,5 büyük kare
var.
3 olsaydı 100
2 olsaydı 150 olacaktı
Yaklaşık 125 atım /dk

•
•
•
•
•
Özelleşmiş ileti sistemleri:
SA veya sinus nodu
Atrioventriküler nod (AV)
His lifleri
Sol dal
Sağ dal




Sinus nodu çalışmıyorsa ikinci sıradaki
pacemaker görevi AV noda aittir
Normalde dakikada 40-60 atım olacak
şekilde uyarı çıkarır
60-100 ise akselere nodal
>100 ise nodal (juntional ) taşikardi


SA ve AV nod dışında ventrikülün herhangi bir
yerinden uyarı çıkabilir.
Bu uyarılar geniş QRS li atıma neden olur


SA ve AV nod çalışmıyorsa hayatın devamı
için ventrikül içerisindeki sinir liflerinden
uyarı çıkar
Bu uyarı hızı dakikada 20-40 atım arasındadır
11 kare
300/11 :
yaklaşık 25
atım /dk

Ventriküler ritm hızı 60-100 olursa:
Akselere
idiyoventriküler
ritm
VT
(VENTRİKÜLER
TAŞİKARDİ)
Ne yaparsınız????
TA: 80/50
Bilinci konfü
A)İcapçı kardiyoloji dr ararım
B)Mavi kodu çalıştırırım
C)50 J ile şok veririm
D)200 J ile şok veririm
E) Önemli birşey değil, işlerimi yaparım
F)Entübe ederim
G) 1 ampul Beloc yaparım
H) 1 ampul Cordarone yaparım
...
...
Ne yaparsınız????
A)İcapçı dr ararım
B)Mavi kodu çalıştırırım
C)Tansiyon bakarım
C)50 J ile şok veririm
D)200 J ile şok veririm
E) Önemli birşey değil, işlerimi yaparım
F)Entübe ederim
G) 1 ampul Beloc yaparım
H) 1 ampul Cordarone yaparım
Ne yaparsınız????
A)İcapçı dr ararım
B)Mavi kodu çalıştırırım
C)Tansiyon bakarım
C)50 J ile şok veririm
D)200 J ile şok veririm
E) Önemli birşey değil, işlerimi yaparım
F)Entübe ederim
G) 1 ampul Beloc yaparım
H) 1 ampul Cordarone yaparım



1° AV blok: PR mesafesi uzar.
2° AV blok: PR mesafesi uzaması 1 QRS
kaybına kadar devam eder
3° AV blok : TAM BLOK. AV nod hiçbir iletiyi
iletmez. P dalgaları kendi arasında, QRS ler
kendi arasında düzenlidir.




AKUT KORONER SENDROM: benzer patofizyoloji
ile oluşan 3 klinik durumun ortak adıdır.
1. ST elevasyonlu MI: Damarda tam tıkanıklık var.
Acil tedavi (trombolitik veya anjio) gerekir.
Tıkanan damara göre ekg isimlendirilir: Anterior,
inferior, posterior....
2. Non ST MI: Damarda tıkanıklık var , ancak
%100 değil. EKG de ST elevasyonu yok. Troponin
+
3. USAP: Damarda tıkanıklık var , ancak %100
değil. EKG de ST elevasyonu yok. Troponin -
Ritm??
ÖZET



1. Hasta ismi doğru mu?
2. Standardizasyon ??
3. Ritm sinüs mü?






1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hasta ismi doğru mu?
Standardizasyon ??
Ritm sinüs mü?
Her QRS öncesinde p dalgası var mı?
Kalp hızı ?
ST elevasyonu –depresyonu var mı?
1. Hasta ismi doğru mu?
2. Standardizasyon ??
3. Ritm sinüs mü?
4. Her QRS öncesinde p dalgası var
mı?
5. Kalp hızı ?
6. ST elevasyonu –depresyonu var mı?
Download