AD-SOYAD

advertisement
AD-SOYAD:……………………………………………………………………………. 11. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
4/E SINIFI FEN BİLİMLERİ
I. Mikroskobik canlılar gözle görülemezler.
2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
II. Mikroskobik canlıların tamamı insanlara zarar verir.
III. Açıkta bıraktığımız besin maddelerinin bir süre sonra
bozulması mikroskobik canlılar sayesinde olur.
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
12. Aşağıdaki olayların hangilerinde mikroskobik
canlıların etkisi vardır?
2. I. Işık
II. Ses
III. Isı
I. Peynirin küflenmesinde
Elektrik enerjisi ampulde yukarıdaki enerjilerden hangisi ya da
II. Sütün yoğurda dönüşmesinde
hangilerine dönüşür?
III. Buğdaydan un yapılmasında
a. Yalnız I
b. I, III c. II, III
d. I, II, III
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir devrenin
elemanlarından biri değildir?
a. iletken tel b. anahtar c. mıknatıs d. ampul
3.
I- Düzenli beslenmek
II- Temizlik kurallarına dikkat etmek
III- Sık sık ellerimizi sabunla yıkamak
IV- Öksürürken veya hapşırırken mendil kullanmak
Mikroskobik canlıların neden olabileceği hastalıklardan
korunmak için verilenlerden hangilerini yapmalıyız?
A) Yalnız I
B) III ve IV
C) II ve III
D) I, II, III ve IV
4. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?
A) Soba, kalorifer, fabrika bacalarından çıkan duman gazlar
B) Cam, plastik, metal gibi maddelerin çevreye atılması
C) Motorlu taşıtların çıkardığı egzoz gazları
D) Çeşitli maddelerin yakılmasıyla oluşan duman ve gazlar.
5. I)İletken tel II)Akü III)Dinamo IV)Güneş pili V)Duy
Yukarıdakilerden hangileri elektrik üretemez?
a. I – V
b. II – III c. II – IV d. III - IV-V
6. Elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisinde ses, ısı ve
hareket sağlar?
a. Ampul
b. Telefon
c. Saç kurutma makinesi d. Tost makinesi
7. Taşınabilir elektrikli aletlerin çalışması için
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a. Şehir elektriği b. Güneş pili c. Batarya d. Akü
8. Kutudaki kavramlarla
bir kavram haritası
oluşturulsa hangisi
dışarıda kalır?
a. Devre
b. Ampul
c. Su
d. Anahtar
• Devre
• Pil
• Ampul
• Su
• Anahtar
• Bağlantı kablosu
13. Aşağıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden
olur?
I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlar
II. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıkları
III. Doğal bitki örtüsünü korumak
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
14. En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enerji santrali
B) Ampul
C) Ay D) Güneş
15. İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ses azlığı
B) Ses kirliliği
C) Işık kirliliği
D) Su kirliliği
16. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) Hareket etmesi
B) Isınması
C) Soğuması
D)Titreşmesi
17. Ses hangi ortamda yayılmaz? (5 puan )
A) Havada B) Suda C) Boşlukta D) Katıda
18. Hangi konumda sesin şiddeti en çoktur?
A) 1
C) 3
B) 2
D) 4
19. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış miktarda ve
yanlış yönde yapılan aydınlatmaya ne ad verilir?
A) Işık yansıması
B) Işık tasarrufu
C) Işık kirliliği
D) Gerekli aydınlatma
9. Elektrikle çalışan matkap, ucunda dönen burgulu bir demir
20. Gök cisimlerini inceleyen gözlem evleri ve bilimsel
çubukla tahta ve duvarı deler. Elektrik enerjisinin,
teleskoplar şehir merkezlerinin dışında yüksek yerlere
matkaptaki asıl etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
kurulur. Bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru
a. ısı
b. hareket
c. ışık
d. ses
10. Mikroskobu aşağıdakilerden hangisini görmek için
kullanırız?
A) Peynirin küflenmesini sağlayan canlıları
B) Erik ağacının yapraklarını
C) Çiçeğe konan kelebeği
D) Suyun buharlaşmasını
verilmiştir?
A) Şehir dışlarında kurulan gözlem evlerinin maaliyetinin
daha düşük olması
B) Ses kirliliğinin etkilerinden uzaklaşılmış olması
C) Gözlem evi için seçilen yerin ekonomisinin canlandırılması
D) Işık kirliliğinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması
www.sinifetkinlikleri.net
Yener KUYUCU
Download