Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) ABD TİCARET HEYETİ PROGRAMI
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda;
Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM) organizasyonunda, Genel Sekreterlikleri iş birliğiyle 01-05
Nisan 2013 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (Houston-Dallas) yönelik bir Ticaret
Heyeti Programının düzenleneceği ve anılan heyete gıda, tarım ve hayvancılık, kablo, havacılık ve
uzay, savunma sanayi, enerji, demir-çelik, petrol ve Petro kimya ürünleri, makina, boru ve bağlantı
parçaları (vana, pompa,dahil), bilişim ve yazılım, gemicilik, inşaat ve sinema sektörleri başta olmak
üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların iştirak edebileceği
ayrıca, söz konusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında Türkiye ve ABD’den üst düzey yetkililerin
katılımıyla Houston ve Dallas şehirlerinde düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra her iki ülke
girişimcileri ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Söz konusu yazıda, ABD Ticaret Heyeti Programı’na katılmak isteyen firmaların
www.immib.org.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu (http://goo.glP469S eksiksiz
doldurarak, elektronik ortamda en geç 08 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru
yapmalarının gerektiği organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı
ve transfer giderlerinin karşılanmasını temimen firmaların İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Vakıfbank – Güneşli Şubesi (Şube Kodu:383) (Hesap No:
00158048013092689) (Iban No: TR83 0001 5001 5804 8013 0926 89; Swift Kodu: TVBATR2A)
USD Hesabı’na, 6.000 USD avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iade edilmez) ödeme
yapmaları ve ilgili banka dekontunu Birliklerinin 212 454 00 93 numaralı faksına veya
[email protected] e-mail adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.
Başvuru İçin İlgili Kişiler :
(İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi)
Fatih SARICAOĞLU
Tel: 212-45409 36 E-posta : [email protected]
Abdullah KESKİN
Tel: 212-454 09 70 Web : www.immib.org.tr
**************************************************
2) ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ SEMİNERİ
YAPILACAKTIR
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yazına istinaden İstanbul Maden Metaller İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (İMMİB) alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
tarafından uygulanmakta olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS/GSP) kapsamında 2012 yılı
itibariyle, 4.975 ürünlük bir liste çerçevesinde aralarında ülkemizin de yer aldığı 128 ülkeye ABD
pazarına gümrüksüz giriş imkanı tanındığı ve 2011 yılı itibariyle ABD pazarına yönelik
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ihracatımızın %17'lik
belirtilmektedir.
kısmının
GTS
kapsamında
gümrüksüz
olarak
gerçekleştirildiği
Yazıda devamla, ilgili ABD Ticaret Temsilciliği'nden Bayan Marin Weaver'in katılımıyla
söz konusu sistemden firmalarımızın nasıl yararlanabileceklerine dair eğitim seminerleri
düzenleneceği, bu seminerin 2012-2013 dönemi hedef ülkelerimiz arasında yer alan ve dünyanın en
büyük ithalatçısı konumunda ABD'ye yönelik ihracatımızın artmasına da önemli katkı sağlayacağı
bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, anılan GTS seminerinin, 07 Mart 2013 Perşembe günü 14.30-17.00
saatleri arasında İMMİB Konferans Salonu'nda düzenleneceği ve seminere katılmak isteyen
firmaların (İlgili Kişi: Müge ATAÇKARAPINAR, E-posta: [email protected] ) en
geç 06 Mart Çarşamba saat 17:30'kadar teyit vermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
Seminer Adresi:
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi
Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul
(Kuyumcukent karşısı)
Seminer Tarihi: 07.03.2013
Seminer Saati: 14.30-17.0
**************************************************
3) "DEVLET DESTEKLERİ KONUSUNDA DIŞ TİCARET
BİLGİLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ” DÜZENLENİYOR
Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nden (AİB) alınan yazıda; 14 Mart 2013
tarihinde Genel Sekreterlikleri merkezinde "Devlet Destekleri Konusunda Dış Ticaret
Bilgilendirme Eğitim Semineri”nin gerçekleştirileceği, Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili
yetkililer tarafından verilecek eğitimlerin, ihracata yönelik devlet destekleri konusunda firmaları
bilgilendirmeyi amaçladığı, ücretsiz olan eğitime katılımın 100 kişi ile sınırlı olacağı ve
http://www.aib.org.tr/tr/aktuel-sirkuler-2013074-sirkuler-04032013.html adresinde programı ve
başvuru formu yer alan söz konusu eğitim seminerine katılmak isteyen firmaların en geç 12 Mart
2013 Salı günü mesai bitimine kadar AİB’ne (E-Posta: [email protected] - Faks: 0242 311 79
00) müracaat etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
4) REACH VE CLP BÜLTENİ HAKKINDA
Bilindiği üzere; REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması) 1 Haziran 2007’de
yürürlüğe girmiş ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
önem arz etmektedir. Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatının yarısına yakın bir
kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH Tüzüğü ülkemiz kimya sektörünü
ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirmektedir.
Konu hakkında İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri’nden (İMMİB) aldığımız bir
yazıda; 1272/2008 Sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü’nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu
Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden
firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma,
etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü olduğu, ayrıca, AB’de kimyasal madde üretici ve
ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim
yükümlülüğünün bulunduğu ifade edilmektedir.
Yazıda ayrıca, sanayicilerin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli
gelişmelerin
derlendiği
İMMİB
REACH
ve
CLP
Yardım
Masası
bülteninin
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten52.pdf
adresinde
yer
aldığı
hususları
bildirilmektedir.
**************************************************
5) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK / Türk-Gambiya İş Konseyi
tarafından 11 Mart 2013 tarihinde İstanbul, TOBB Plaza’da 09.30-15.00 saatleri arasında
Gambiya Ticaret, Sanayi, İstihdam ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sayın Kebba Satou
Touray’ın katılımlarıyla bir toplantı düzenleneceği ve ülkedeki liman renovasyonu, lojistik ve
paketleme sektörlerindeki fırsatlara ilişkin Sayın Bakan ve Gambiya Yatırımları ve İhracatı
Destekleme Ajansı yetkilileri ile ikili görüşme imkanı sunacak söz konusu toplantıya katılmak
isteyen firmaların 8 Mart 2013 Cuma gününe kadar DEİK ile (İlgili Kişi: Özge Karagöz,
Tel:0212 339 50 70,E-mail:[email protected]) iletişime geçmeleri gerektiği
belirtilmektedir.
***************************

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın 12 Şubat 2013 tarihinde
Libya’ya düzenlediği ziyaret ve Libya Başbakanı Sn. Ali ZAYDAN’ın 19-20 Şubat 2013
tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Libya’daki son duruma ilişkin
görüş alışverişinde bulunmak ve Libya’da işi olan ve projeleri askıda bulunan firmaların
sorunlarına ilişkin ikili görüşmelerde kaydedilen gelişmeler hakkında Ekonomi Bakanlığı
yetkililerinin de katılımıyla 7 Mart 2013 tarihinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında İstanbul
TOBB Plaza’da Libya 7. Değerlendirme Toplantısı’nın yapılacağı ve anılan toplantıya
katılmak isteyen firmaların 6 Mart 2013 tarihi mesai bitimine kadar DEİK’e ( E-posta:
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
[email protected], Faks: 0.212.270 35 92) müracaat etmeleri gerektiği ifade
edilmektedir.
***************************

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; Tunus ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nde açılan ihaleler ve fuarlarla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden
ulaşılabileceği belirtilmektedir.
İhale Duyuruları
- Tunus
Fuar Duyuruları
- Çin
***************************
5
Download