1. Oracle Data Miner 11g Release 2 Kurulumu Aşamaları

advertisement
1. Oracle Data Miner 11g Release 2 Kurulumu Aşamaları
Uyarı 1: Kuruluma başlamadan önce Oracle 11g Release 2 veritabanı
kurulumunu eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmiş olmanız beklenmektedir. İlgili
kurulum detaylarına http://dilekylmzr.wordpress.com/2010/11/02/oracle11g-release-2-kurulumu/ bu linkten ulaşabilirsiniz.
Uyarı 2: SQL Developer http://www.oracle.com/technetwork/developertools/sql-developer/downloads/index.html bu siteden indirmelisiniz.
Oracle Data Miner kurulumuna başlamadan önce isterseniz biraz “veri
madenciliği” kavramından bahsedelim:
Günümüzde kullanılan veri tabanı yönetim sistemleri eldeki verilerden sınırlı
çıkarımlar yaparken geleneksel çevrimiçi işlem sistemleri (on-line transaction
processing systems) de bilgiye hızlı, güvenli erişimi sağlamaktadır. Fakat ikisi de
eldeki verilerden analizler yapıp anlamlı bilgiler elde etme imkanını sağlamakta
yetersiz kalmışlardır. Verilerin yığınla artması ve anlamlı çıkarımlar elde etme
ihtiyacı arttıkça uzmanlar Knowledge Discovery in Databases (KDD) adı altında
çalışmalarına hız kazandırmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda da veri madenciliği
(Data Mining) kavramı doğmuştur. Veri madenciliğinin temel amacı, çok büyük
veri tabanlarındaki ya da veri ambarlarındaki veriler arasında bulunan ilişkiler,
örüntüler, değişiklikler, sapma ve eğilimler, belirli yapılar gibi bilgilerin
matematiksel teoriler ve bilgisayar algoritmaları kombinasyonları ile ortaya
çıkartılması ve bunların yorumlanarak değerli bilgilerin elde edilmesidir.
Oracle Data Miner; SQL Developer’ın uzantısı olarak geliyor. Yani Data Miner ile
SQL Developer’ın içinden çalışıyoruz.
Öncelikle daha önceden indiğimiz SQL SERVER dosyasından “sqldeveloper.exe”
uygulmasını çalıştırıyoruz. Ardından gelen kutucuklarla Oracle kurulumuyla
gelen sürümüyle bağlantı kurmak için yönlendirecek. Oracle kurulumu sırasında
oluşturduğumuz gerekli sistem kullanıcı bilgileriyle (Password, Database port
number, Database SID value vs.) SQL Developer’a bağlanacağız. Devamında
Data Miner kullanıcı hesabı oluşturacağız. Oracle Data Miner ile çalışacağımız
zaman, veri tabanıyla bu kullanıcı hesabı aracılığıyla bağlantı kuracağız.
Şekil 1. Data Miner için kullanıcı oluşturma ekranı
Oluşturduğumuz “admin” veritabanından “Other Users” sekmesinden “Create
User” ile Data Miner için yeni bir kullanıcı oluştururuz.
Şekil 2. Kullanıcı oluşturma ekranı
Şekil 3. Bağlantı ayarları
Şekil 4. Bağlantı ayarları(devam)
Gerekli bilgileri girdikten ve standart işlemleri seçtikten sonra “Apply” ile işlemi
sonlandırırız.
Şekil 5. Kullanıcı oluşturuldu ekranı
Şimdi Data Miner kullanıcısı için bir SQL Developer bağlantısı oluşturacağız.
Şekil 6. Yeni bağlantı oluşturma
“Connection” kısmından “New Connection” diyoruz.
Ben, örnek olarak “dmercan” adında yeni bir veritabanı oluşturdum, siz bu alanı
kendiniz belirleyebilirsiniz.
Şekil 7. Veritabanı oluşturma
1.1 Data Miner Repository Kurulumu
Şimdi bir Data Miner Repository yani veri madenciliği uygulaması için bir
depo(ambar) oluşturacağız.
Şekil 8. DMR bağlantı giriş ekranı
“View” sekmesinden “Data Miner” ve daha sonra “Data Miner Connections”
yolu izlenerek Data Miner için ayrı “Connection” bölümü açılır.
Şekil 9. Data Miner Repository ekranı
Data Miner bağlantısından “dmercan” veritabanına çift tıklayarak “Data Miner
Repository” işlemini başlatırız.
Sistem(admin) parolasını girip devam ederiz.
Şekil 10. DMR kurulum ekranı
Şekil 11. DMR kurulum tamamlama ekranı
İşlemler tamamlanır ve “Data Miner Repository” ODMRSYS oluşturma işlemi
bitmiş olur.
Artık Oracle SQL Developer ile bu depo üzerinden örnek bir veri madenciliği
çalışması yapabiliriz.
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… 
Atıfta Bulunan Kaynaklar
http://dilekylmzr.wordpress.com/2010/11/02/oracle-11g-release-2-kurulumu/
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:28431945730185::NO:24:P24_CONTENT_ID%2CP24_
PREV_PAGE:5272%2C2
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/nav/portal_6.htm
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html
Download