Dosya Yüklenmiş, TIKLAYINIZ (IDSART_S161_183, 69120 Bayt )

advertisement
TASNİF DIŞI
EK-A
MEBS:73695959-6420-
-16/BSD Pl.Prog.ve Koor.Ş.
Ekim 2016
EĞİTİM İSTEKLERİ
1.
GENEL İSTEKLER
1.1.
Oracle eğitimleri (2.1,2.7,2.8) için eğitim merkezi “Oracle Eğitimleri Yetkili Eğitim
Merkezine” ve görevlendirilecek olan eğitmen ve/veya eğitmenler ise "Oracle
Eğitmeni" sertifikasına sahip olacaktır.
1.2.
Eğitimleri vermek üzere görevlendirilecek olan eğitmen ve/veya eğitmenler,
vereceği eğitimle ilgili en az 2 (iki) yıllık eğiticilik tecrübesine sahip ve konusunda
uzman olacaktır. Bu husus, eğitim öncesinde Yüklenici tarafından taahhüt
edilecektir.
1.3.
Eğitime katılan her bir katılımcıya “Eğitim Sertifikası” verilecektir.
1.4.
Konu anlatımları teorik ve kullanıcı uygulamalı olarak yapılacaktır.
1.5.
Eğitimler için gerekli uygulama ortamı (yönlendiriciler, anahtarlar, ağ erişim kontrol
cihazları, sunucular, istemciler, yazılımlar ve diğer donanımlar) Yüklenici
tarafından eğitim öncesinde oluşturulacaktır. Söz konusu uygulama ortamı
oluşturulmadan eğitim başlamayacaktır.
1.6.
Eğitimler İdare ve yüklenicinin birlikte belirleyeceği tarihlerde icra edilecek ve 16
Aralık 2016 tarihine kadar bitirilmiş olacaktır.
1.7.
Eğitimlerin verileceği dershane/ laboratuar ortamı yüklenici sorumluluğundadır.
1.8.
Orijinal eğitim dokümanları eğitime konu olan yazılım veya donanım veya sistemin
üreticisi tarafından söz konusu eğitimin verilmesi esnasında kullanılması tavsiye
edilen dokümantasyon ve materyallerden oluşacaktır. Söz konusu
dokümantasyon ve materyaller varsa öncelikle basılı orijinal kitap (Türkçe veya
İngilizce) olarak verilecek, eğitime ilişkin kitap bulunmaması durumunda elektronik
kitap olarak da verilebilecektir.
1.9.
Orijinal eğitim dokümanları ve materyalleri eğitim başlamadan önce katılımcılara
verilmiş olacaktır. Orijinal eğitim dokümanı ve materyalleri verilmeden ilgili eğitim
başlamayacaktır.
1.10.
Teknik bir arıza ve/veya herhangi bir sebeple alınan eğitimin 1 (bir) saatten fazla
kesintiye uğraması halinde Yüklenici bu zamanı mümkün olduğu takdirde eğitim
süresi içinde, mümkün olmazsa eğitimi takip eden ilk çalışma günü/günleri
içerisinde telafi edecektir.
1.11.
Eğitimler Pazartesi – Cuma günleri (dâhil) arasında verilecek, gerektiğinde
İdare/Kullanıcının talebi üzerine eğitimler hafta sonu da verilebilecektir.
1.12.
Her bir eğitim tek seferde verilecek şekilde icra edilecek, personel sayıları
bölünmeyecektir.
1.13.
Eğitimler, Ankara’da verilecektir.
1.14.
Eğitim süreleri ve eğitim alacak personel sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
1.15.
Eğitim başlangıç tarihinden 1 hafta önce yüklenici, eğitmen ve idare arasında
eğitim planlama toplantısı, idarenin belirleyeceği şekilde icra edilecektir.
TASNİF DIŞI
A-1
TASNİF DIŞI
EK-A
MEBS:73695959-6420-
-16/BSD Pl.Prog.ve Koor.Ş.
MD.NO. EĞİTİMİN ADI
Ekim 2016
GÜN
SAYISI
PERSONEL
SAYISI
5
2
5
2
5
2
2
2
2.2.
2.3.
2.4.
ORACLE DATABASE 12C
ADMINISTRATION
JAVA SE7 PROGRAMMING
JAVA SECURITY
JSF&PRIMEFACES
2.5.
SERVİS ODAKLI MİMARİ (SOA)
2
2
2.6.
2.7.
PROJE YÖNETİMİ VE PMP
ORACLE INTRODUCTION TO SQL
ORACLE DATABASE
PROGRAMMING WITH PL/SQL
5
5
2
2
5
2
2.1.
2.8.
2.
TEKNİK İSTEKLER
2.1.
ORACLE DATABASE 12C ADMINISTRATION
2.1.1.
Oracle Veri tabanı izleme
2.1.2.
Oracle Veri tabanı performans yönetimi
2.1.3.
Oracle Veri tabanı kayıtlarının (Auiditing) ayarlaması
2.1.4.
Oracle Veri tabanı konfigürasyonu
2.1.5.
Oracle Veri tabanı zamanlanmış görevlerin tanımlanması
2.1.6.
Oracle Ağ hizmetlerinin yapılandırılması
2.1.7.
Oracle Veri tabanı yedeklemesi ve konfigurasyonu
2.1.8.
Oracle Veri tabanı mimarisinin tanımlanması
2.1.9.
Oracle Veri tabanı yönetimi
2.1.10.
Oracle Veri tabanı depolama mimarisi
2.1.11.
Oracle Veri tabanı hesap yönetimi
2.2.
JAVA SE7 PROGRAMMING
2.2.1.
Netbeans IDE ile en son JDK 7 teknolojisi kullanarak java uygulaması geliştirme
2.2.2.
İleri seviye nesneye dayalı programalama becerileri
2.2.3.
Hızlı java uygulamaları geliştirme
2.2.4.
JDBC aracılığı ile standart sql sorguları kullanarak veri tabanı uygulamaları
geliştirme
2.2.5.
Yüksek performanslı, çoklu işlemli uygulama geliştirme
2.2.6.
Sınıflar ve alt sınıflar yaratma ve kullanma
2.2.7.
Dosya, dizinler ve dosya sistemlerini kurgulayan uygulamalar geliştirme
2.3.
JAVA SECURITY
2.3.1.
Güvenlik konsepti
TASNİF DIŞI
A-2
TASNİF DIŞI
EK-A
MEBS:73695959-6420-
-16/BSD Pl.Prog.ve Koor.Ş.
2.3.2.
Kimlik doğrulama
2.3.3.
Yetkilendirme
2.3.4.
Veri bütünlüğü
2.3.5.
Gizlilik ve kişisel veri gizliliği
2.3.6.
Kayıt yönetimi (Auiditing)
2.3.7.
Web sayfası atakları
2.3.8.
İstemci tarafı kontrolleri
2.3.9.
Hibernate’te sql injection kontrolleri
2.3.10.
Java kimlik doğrulama ve yetkilendirme hizmetleri
2.3.11.
Http basic kimlik doğrulama
2.3.12.
Http digest kimlik doğrulama
2.3.13.
Https istemci kimlik doğrulama
2.3.14.
Form tabanlı kimlik doğrulama
2.4.
JSF&PRIMEFACES
2.4.1.
Java server faces tanıtımı
2.4.2.
Web uygulamalarında jsf kullanımı
2.4.3.
Managed beans
2.4.4.
Binding
2.4.5.
JSF Expression Language
2.4.6.
Beans Life Cycle
2.4.7.
JSF olay incelemesi
2.4.8.
Scope kavramı ve JSF’te geçerlilik bölgeleri
2.4.9.
Sayfa yönlendirme ve iletme
2.4.10.
I18N Internationalization
2.4.11.
Resource Bundles
2.4.12.
Mesajlaşma
2.4.13.
JSF Navigation
2.4.14.
PrimeFaces kütüphanesi
2.4.15.
Örnek Uygulamalar
2.5.
SERVİS ODAKLI MİMARİ (SOA) EĞİTİMİ
2.5.1.
SOA Nedir?
2.5.2.
EAI – Enterprise Application Integration
2.5.3.
Neden servis odaklı mimari?
2.5.4.
Servis nedir?
2.5.5.
Servislerin özellikleri?
TASNİF DIŞI
A-3
Ekim 2016
TASNİF DIŞI
EK-A
MEBS:73695959-6420-
-16/BSD Pl.Prog.ve Koor.Ş.
2.5.6.
SOA yaklaşımında web servis kullanımının avantajı
2.5.7.
Birlikte kullanılabilirlik
2.5.8.
Ölçeklenebilirlik
2.5.9.
Esneklik
2.5.10.
Maliyet verimliliği.
2.5.11.
Tekrar kullnılabilirlik
2.5.12.
Modülerlik
2.5.13.
Web servisleri kullanmadan servis tabanlı yaklaşımlar
2.5.14.
SOA’dan önce SOA’dan sonra
2.5.15.
Nesneye yönelik servis tabanlı iletişimler
2.5.16.
Enterprise Service Bus (ESB)
2.5.17.
ESB-EAI Karşılaştırması
2.5.18.
Mimari Değişim
2.5.19.
Açık kaynak ESB’ler
2.5.20.
İş süreçleri akışı
2.5.21.
Business Process Management
2.5.22.
Ana ilkeler
2.5.23.
Business Process Execution Language (BPEL)
2.5.24.
ESB-BPEL Karşılaştırması
2.6.
PROJE YÖNETİM VE PMP
2.6.1.
Proje Yönetimi Çerçevesi
2.6.2.
Proje Entegrasyon Yönetimi
2.6.3.
Proje Alan Yönetimi
2.6.4.
Proje Zaman Yönetimi
2.6.5.
Proje Maliyet Yönetimi
2.6.6.
Proje Kalite Yönetimi
2.6.7.
Proje İnsan Kaynağı Yönetimi
2.6.8.
Proje İletişim Yönetimi
2.6.9.
Proje Risk Yönetimi
2.6.10.
Proje Tedarik Yönetimi
2.6.11.
Profesyonel Sorumluluk ve Etik
2.7.
ORACLE INTRODUCTION TO SQL
2.7.1.
Oracle Veri tabanının tanıtımı
TASNİF DIŞI
A-4
Ekim 2016
TASNİF DIŞI
EK-A
MEBS:73695959-6420-
-16/BSD Pl.Prog.ve Koor.Ş.
2.7.2.
SQL SELECT koşulu ile bilgi çekme
2.7.3.
Veri sıralaması
2.7.4.
Tek satır fonksiyon kullanarak özel sonuç üretme
2.7.5.
Dönüşüm fonksiyonları ve koşullu ifadeler kullanma
2.7.6.
Toplulaştırılmış veri grubu işlevlerini kullanarak raporlama
2.7.7.
Birden çok tablodan veri gösterilmesi
2.7.8.
Alt sorgular kullanarak çözüm üretme
2.7.9.
SET operatörlerinin kullanımı
2.7.10.
Veri bozma/kurgulama
2.7.11.
Tablo oluşturma ve yönetmek için DDL ifadeleri kullanma
2.7.12.
Diğer şema nesnelerini oluşturma
2.7.13.
Kullanıcı erişimlerini kontrol etme
2.7.14.
Şema nesnelerini yönetme
2.7.15.
Veri sözlüğü görünümleri ile nesneleri yönetme
2.7.16.
Büyük veri kümeleri kurgulama
2.7.17.
Farklı zaman dilimindeki verileri yönetme
2.7.18.
Alt sorgular kullanarak veri çekme
2.7.19.
Düzenli ifade desteği
2.8.
ORACLE DATABASE PROGRAMMING WITH PL/SQL
2.8.1.
PL/SQL’e giriş
2.8.2.
Çalıştırılabilir sql cümleciği (betik) yazma
2.8.3.
Kompozit veri türleri
2.8.4.
Açık imleçler
2.8.5.
İstisna işleme
2.8.6.
Saklanan prosedürler
2.8.7.
Saklanan fonksiyonlar ve hata ayıklama alt programları
2.8.8.
Alt sorgular kullanarak çözüm üretme
2.8.9.
Paketler
2.8.10.
Paket yüklenmesi
2.8.11.
Dynamic Sqls
2.8.12.
Trigerlar
2.8.13.
PL/SQL compiler
2.8.14.
Yönetim bağımlılıkları
TASNİF DIŞI
A-5
Ekim 2016
Download