Birçok şirkette olduğu gibi bizde oracle dan veri çekme olayını

advertisement
Birçok şirkette olduğu gibi bizde oracle dan veri çekme olayını yapabilmeniz için java ile
oracle ı bağlama mantığını göstereceğiz bu bakımdan bu yapılar üzerinde veri çekerken java
daki kodlarımızın doğru düzenlenmiş olması gerekmektedir.Veri yapıları bakımından veri
çekme belki biraz basit kaçabilir fakat herkese bir yada birkaç kez karşısına çıkmaktadır
hemde çoğu zaman bu kodlar ezberlenir yada dışarıdan alınır .
Aşağıda bulunan kısımda bu olayın baştan sona geçiş aşamaları gösterilmektedir.
1.Java geliştiricilerin kullandığı Eclipse yi açarız.
2.Eclipse de proje oluşturacağız.
3.Oluşturduğumuz projede klasımızı oluşturacağız.
4.Sonunda çalışma alanımız bu şekilde oluşacak.
5.Oluşturacağımız kod bölümünü 2 kısma ayıracağız .
1.Library(kütüphane) konulması.
2.Ana bölümün yerleştirilmesi.
1.Kütüphaneler:Eklenmesi gereken kütüphaneler oracle sistemini kod yapısına anlatılması için
oluşturulmuş bir sistemdir bu bakımdan veri yapıları sadece ana bölümdeki kod satıarlarından
ibaret olmağınıda görmekteyiz.
2.Ana Bölüm:Bu bölümde database deki verileri çekmek için kullanılan yapıları denetleme ve
oluşturması için gerekn kodların oluşturulduğu yerdir.
1.Kütüphane (library)
Kütüphane kısmında veri tabanına eklenmesi gerekmektedir.
Yazılması gereken kod satır aşağıdaki gibidir.
import java.sql.*;
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource;
Bu kısım eklenmediği sürece ana bölgedeki kodlar IDE(eclipse) tarafından görülmeyecekti o
bakımdan import yapısına dikkat edilmelidir.Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.
2.Anabölüm
Bu kısımda artık kod kısmına direk olarak geçebiliriz bu kısımda veri tabanına yön verilecek
kısım aşağıda olduğu gibidir.Burda yapılacak bir hata bulunabilinir fakat yanlış import edilen
yada import edilemeyen bir yapıda sistemin çalışması sırasında veri sistemini tamemen
kaybedebilirsinizi
Aşağıda bulunan kısımda java da örnek olan kısım verilmiştir.
public static void main(String[] args) {
int degisken, kayit_sayisi;
String connection_string = "jdbc:oracle:thin:(buraya oluşturulan database username)/(buraya
oluşturulan database password)@localhost ";
Connection conn;
execute exact;
try
{
OracleDataSource ods = new OracleDataSource();
ods.setURL(connection_string);
conn = ods.getConnection();
Statement stmt = conn.createStatement();
exact = stmt.executeQuery("SELECT * FROM NAMES");
degısken = 0;
while(exact.next()){
System.out.println(Integer.toString(degısken + 1) + "\t" +
rset.getString(1) + "\t" +
degısken++;}
}
}
}
Aşağı kısımda Elipse konumuş halini görmekteyiz.Aşağıda ki kodta import edemediğimden
yapıları aşağıda koda yanlışlıklar gözükmekte.
Not:Bu kısımda deneme amaçlı olduğu için değişkenler farklı olacağından bilgisayarınıza
kopyalayıp çalıştırdığınızda hata verecektir.
Kaynakça
Oracle database 11g SQL Jason Price (Oracle Press)
Oracle database 11g The Complete Referance Kevin Loney (Oracle Press)
Oracle database 11g DBA Handbook Kevin Loney-Bob Bryla (Oracle Press)
Oracle database 11g PL/SQL Programming Michael MacLaughlin (Oracle Press)
Mastering Oracle SQL Alan Beaulieu-Sanjay Mishra (O'Reilly)
Mastering Oracle8i Robert G. Freeman-Mark D. Blomberg (SYBEX)
Oracle SQL Jumpstart with Examples (2005) - Gavin Powell –Carol McCullogh-Dieter(ELSEVIER
DIGITAL PRESS)
Oracle PL/SQL Programming Steven Feuerstein- Bill Pribyl (O'Reilly)
Oracle SQL*Plus: The Definitive Guide Jonathan Gennick (O'Reilly)
OCA Oracle 10g Administration 1 Study Guide Chip Dawes – Bob Bryla- Joseph C. Johnson-Matthew
Weishan(SYBEX)
OCP: Oracle 10g Administration 2 Study Guide Bob Bryla-Doug Stuns-Tim Buterbaugh (SYBEX)
Oracle Essentials: Oracle Database 10g Rick Greenwald-Robert Stackowiak-Jonathan Stern (O'Reilly)
Oracle PL/SQL Language Pocket Reference Steven Feuerstein- Bill Pribyl,Cbip Dawes (O'Reilly)
Oracle Database 2day DBA 11g Release 1---b28301
Oracle SQL,SQL*Plus,PL/SQL ve Veritabanı Yönetimi Osman Nihat Şen.(Alfa Yayınları)
Murat Obalı Oracle 10g kitabı(pusula yayıncılık)
http://www.yitikkent.com/
http://www.cagataycebi.com/
http://www.gokalpkuscu.com/
Download