PSİKOLOG GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KODU: KU.GÖR

advertisement
PSİKOLOG GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KODU: KU.GÖR.92
YAYIN TARİHİ: OCAK 2016
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1/1
GÖREV TANIMI
Tabibin teşhisine yardımcı olmak amacıyla mesleki usül ve teknikleri uygulayarak hastalığın tedavisine
iştirak etmek.
BAĞLI OLDUĞU BİRİM
İdari Olarak
: Başhekim
İşleyiş Olarak
: Psikiyatri Sorumlu Hekimi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Sorumluluk : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin
yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
Görevleri :
1- Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak hastalığın tedavisine iştirak etmek.
2- Hasta ile lüzum görüldüğünde yakınları ile görüşme yapmak.
3- Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların muayene ve kontrollerine iştirak etmek
4- Tabibin teşhisine yardımcı olmak amacıyla zeka,kişilik gibi lüzumlu olan testler ile
mülakat,psikoanalitik gibi mesleki usül ve teknikleri uygulamak ,teşhis ve tedavide hastanın
tabip ile işbirliği kurmasına yardımcı olmak.
5- Uygulanan mesleki usül ve teknikler ile testlerin yorumunu yapmak.
6- Tabip tarafından yapılacak değerlendirmeler ışığında lazım gelen tedavi ve teknikleri tesbit
ederek tedaviyi hasta ile işbirliği içerisinde ve meslek etiğine uygun bir şekilde
gerçekleştirmek.
7- Psikolojik yardım,psikolojik danışmanlık psikolojik rehberlik ,şahsi ve grup terapisi
hizmetleri vermek,psikoteknik değerlendirmelerde bulunmak.
8- Hastane personeline ihtiyacı olan eğitimi ve psikolojik yardımı vermek.
9- Görevin mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın öngördüğü form veya rapor
doldurmak,yazışma yapmak,kayıt tutmak ve istatistiki bilgi toplamak gibi diğer çalışmaları
yapmak.
10- Görevini ,Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak
yürütür.
Hazırlayan
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Kontrol Eden
BAŞTABİP
Onaylayan
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download