1332337973_ - Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

advertisement
Temel EKG
Prof.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD, Sivas
Cumhuriyet Tıp Günleri 2012
EKG: Elektrokardiyografi
Kalbin elektriksel aktivitesinin yüzeyde
zamana karşı kaydıdır.
PS aralığı
Atriyum
depolarizasyonu &
repolarizasyonu
QT aralığı
Ventrikül
depolarizasyonu &
repolarizasyonu
_
+
Toplam
elektriksel
vektör
EKG Kaydı
I. Bipolar kayıt
iki aktif (different) elektrod
II. Ünipolar kayıt
bir different, bir indifferent elektrod

potansiyeli sıfır
Bipolar Derivasyonlar
Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin
merkezinde bulunduğu kabul edilir
= EINTHOVEN ÜÇGENİ
Bu elektrodlar ortak bir terminale bağlanırsa
indifferent bir elektrod elde edilir.
Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod
I
Sağ kol
Sol kol
II
Sağ kol
Sol bacak
III
Sol kol
Sol bacak
Sağ bacak: toprak elektrodu
Ünipolar Derivasyonlar
I. Şiddetlendirilmiş Ekstremite Derivasyonları
aVL : Pozitif elektrod sol kolda, referans sağ kolla sol bacağın toplamı
aVF : Pozitif elektrod sol bacakta, referans sol kolla sağ kolun toplamı
aVR : Pozitif elektrod sağ kolda, referans sol kolla sol bacağın toplamı
Einthoven üçgeninin köşelerindeki gerilimin toplamı sıfır olduğundan
aktif elektrodun bulunduğu ekstremitedeki potansiyel, diğer iki
ekstremitenin toplam potansiyeline eşit ama zıt polarite olduğundan
ölçülen potansiyeller yaklaşık iki kat yükseltilmiş olur.
Temel EKG:Nasıl Değerlendirelim?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Temel kriterler
Kalp hızı
Majör QRS aksı
NSR mi değil mi?
P-QRS ilişkisi
QRS morfolojisi (süresi-amplitüdü)
ST segmenti-T dalgası (primer-sekonder)
Temel Kriterler
EKG, kağıt üzerine 25 mm/s
hızda kaydedilir.
Genlik kalibrasyonu ise 1 cm/mV
olarak yapılır. Dolayısıyla her
bir küçük kare yükseklik (1
mm), 0.1 mV demektir.
R-R arası 15 mm
Periyot= 15 x 0.04 = 0.6 sn.
Dakikada atım sayısı = 60 / 0.6 = 100
P dalgası :
atriyum depolarizasyonu
QRS kompleksi :
ventrikül depolarizasyonu
T dalgası :
ventrikül repolarizasyonu
Dalgalar, kalbin elektriksel
aktivitesindeki
değişiklikleri yansıtır.
0.06-0.09
Kalp Hızı
Majör QRS Aksı
Majör QRS Aksı
Normal sinüs ritmi
1. P – QRS ilişkisi düzenli olmalı
2. R-R düzenli* (sinüs aritmisi<120 msn)
3. Hız = 60 – 100 /dak
4. P-R aralığı = 120 – 200 msn düzenli olmalı
5. D2’de P pozitif (morfolojisi normal olmalı, sinüzal p)
P mitrale
P-QRS ilişkisi
QRS Morfolojisi:Amplitüd
Ekstremite derivasyonlarında en az 0.5 mV, prekordiyal derivasyonlarda
en az 1.0 mV amplitüd olmalı
Patolojik Q dalgası olmamalı (en önemli kriter süre>40 msn)
Prekordiyal R progresyonu normal olmalı
QRS’te amplitüd artışı takip eden ST segmentinin yönünü değiştirir
• Sol ventrikül hipertrofisi-Bir çok kriter var
Voltaj kriterleri
R aVL > 11 mm
R aVF > 20 mm
SV1,2 S + RV5,6 > 35 mm
Modifiye Cornell (en duyarlı): V3S+aVLR≥28-20 (E-K)
Romhilt-Estes Kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Right axis deviation (>+90)
RV1 >7 mm
RV1 + SV5 or V6 >10 mm
R/S ratio in V1 >1
S/R ratio in V6 >1
Late intrinsicoid deflection in
V1.
Incomplete right bundle
branch block
ST-T wave abnormalities
("strain") in inferior leads
Right atrial
hypertrophy/overload (“P
pulmonale”)
S1S2S3 pattern (particularly
in children)
QRS morfolojisi: Süre
• <120 msn olmalı
• Anormal QRS süresi takip eden ST
segmentinin yönünü değiştirir
İletim Kusurları
• Sağ dal bloğu
– QRS süresi >= 120 msn (komplet sağ dal
bloğu)
– V1 veya V2de rsr’, rsR’ veya rSR’.
– I ve V6 da R dalgasından yahut 40 ms den
geniş S dalgaları
• İnkomplet
– QRS 110-119
• Sol Dal bloğu
– QRS süresi >= 120 msn (komplet sol dal
bloğu)
– I,aVL,V5,V6 da geniş çentikli veya slurred R
dalgaları, V5,V6 da nadiren RS patterni
görülebilir.
– I,V5,V6 da q dalgaları yok, aVL de q dalgası
olabilir.
– V1 – V3 derin S dalgaları, R dalga kaybı
ST segmenti
• Normalde izoelektrik hattadır. İzoelektrik hatta
defleksiyonları anormaldir.
• İzoelektrik hatta defleksiyonları primer ya da sekonder
(önündeki QRS anormal) olabilir.
T dalgası
• Ventrikül repolarizasyonunu gösterir.
• Önündeki QRS kompleksi ile aynı
yöndedir. Önündeki QRS anormalse tersi
yöndedir.
• Ekstremite derivasyonlarında 5 mm,
prekordiyal derivasyonlarda 15 mm’den
(>10 mm?) büyük değildir.
• V1-2-3 kuralı
Download