fizyoloji anabilim dalı

advertisement
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ZERİN
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. A.Ziya KARAKILÇIK
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK
Fizyoloji
Yüksek Lisans Programı
(05)
S.No:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
Dersin Kodu
5305501
5305502
5305503
5305504
5305505
5305506
5305507
5305508
5305509
5305510
5305511
5305512
5305597
5305598
5305600
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
Genel Fizyoloji
Kan Fizyolojisi
Dolaşım Fizyolojisi
Solunum Fizyolojisi
Endokrin Fizyoloji
Boşaltım Fizyolojisi
Egzersiz Fizyolojisi
Çevre Fizyolojisi
Fizyolojide Laboratuar Hayvanları
Hücresel Haberleşme Sistemleri
Temel Nörofizyoloji
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
SEÇMELİ DERSLER
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Biyokimya
Biyoistatistik
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
T
U
K
3
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
0
4
2
0
0
4
Fizyoloji
Yüksek Lisans Programı
S.No:
Dersin Kodu
Dersin Adı ve İçeriği
T
U
K
ZORUNLU DERSLER
1.
5305 0501
Genel Fizyoloji
3
0
3
Fizyolojinin tanımı, homeostazis, homeostazisin korunmasında feed-back mekanizmalar, vücut
fonksiyonlarının regulasyonu ve fizyolojik kontrol sistemleri.
2.
53050502
Kan Fizyolojisi
2
0
2
Kan hücrelerinin fonksiyonları, demir metabolizması, kan grupları, hemostaz ve kanın pıhtılaşma
mekanizmaları ve ilgili bazı pratikler.
3.
5305 0503
Dolaşım Fizyolojisi
2
0
2
Arter basıncının regülasyonu, hemodinamik, dolaşımın regulasyonu, dolaşım organları, kalp debisi
ve venöz dönüş, lenfatik sistem arter ve venöz sistemlerde basınç ve kan akımları.
4.
5305 0504
Solunum Fizyolojisi
2
0
2
Akciğer solunumu, oksijen ve karbondioksitin kanda taşınmaları, solunumun sinirsel ve humoral
kontrolü ve spirometrenin uygulaması.
5.
5305 0505
Endokrin Fizyoloji
2
0
2
Adeno ve nörohipofiz hormonları, tiroid ve pankreas bezi hormonlarının fizyolojisi ile diğer endokrin
bezler ve aktiviteleri
6.
5305 0506
Boşaltım Fizyolojisi
2
0
2
Renal, glomerüler ve tübüler fonksiyonlar, filtrasyon, geriemilim ve salgı işlevleri, asit-baz ve sıvıelektrolit dengesinde böbreğin rolü
7.
53050507
Egzersiz Fizyolojisi
3
0
3
Egzersizin solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkileri, kas kasılmasın ve enerji kaynakları,
solunum sisteminin egzersize uyumu, egzersizde, asit-baz dengesi, kan gazları, spor ve beslenme,
yorgunluk mekanizmaları
8.
53050508
Çevre Fizyolojisi
2
0
2
Çevresel kirlenme ve diğer değişimler, hipo- ve hiperbarik ortamın organizma üzerindeki etkileri,
yükseklik ve su altı fizyolojisi, dekomprasyon sendromu. Hava kirliliğinin özellikle solunum sistemi
ve tüm organizma üzerindeki etkileri ile sera gazları hakkında genel bilgiler sunulması.
9.
53050509
Fizyolojide Laboratuar Hayvanları
1
2
2
Laboratuar hayvanlarının bakım, besleme ve tutulması, enjeksiyon yapılması, kan alınması, ilaç
uygulamaları, anastezi uygulaması..
10.
53050510
Hücresel Haberleşme Sistemleri
2
0
2
Reseptörler, kavşaklar, tipleri ve kavşak iletimi, hücrelerin uyarılması, uyarıların hücre zarından
geçişi, hücresel iletimin ionotropik ve metabotrpik etkileri, intrasitoplazmik etki mekanizmaları, iyon
kanalları, kapıları ve taşınma proteinleri, hücrelerarası iletim mekanizmaları hakkında genel bilgiler
11.
53050511
Temel Nörofizyoloji
2
0
2
Periferik ve merkezi sinir sistemi genel organizasyonu, refleks ve refleks arkı, sinir lifi tipleri, duyu
tipleri, kas iğcikleri ve işlevleri, duysal ve motor eksen.
12.
53050512
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
1
2
2
Bilimsel proje ve araştırmaların planlanması, hazırlanması, yazımı, sunulması; bilimsel makale yazımı
hakkında bilgiler, kaynak erişimi, çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi, ayrıca en az bir proje
taslağı hazırlama ve sunumunu yaptırma.
SEÇMELİ DERSLER
13.
Anatomi
14.
Histoloji ve Embriyoloji
15.
Biyokimya
16.
Biyoistatistik
17.
5301597
Seminer
0
2
0
18.
5301598
Uzmanlık Alanı Dersi
3
0
0
19.
5301600
Yüksek Lisans Tezi
Download