2016-2017 ÖĞRETİM YILI NEVŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ KUR`AN

advertisement
2016-2017 ÖĞRETİM YILI NEVŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ KUR’AN KURSLARI
DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI
SÜRE
(SAAT)
HAFTA
4.KUR (SİYER)
ÜNİTE
KONULAR
KAZANIMLAR
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre
1.1. Sosyal Hayat
1.2. Kültürel Hayat
1.3. Dini Hayat
2. Hz. Peygamber ve Ailesi
Hz. Muhammed’in ailesini,
2.1. Doğumu
çocukluk ve gençlik yıllarını
PEYGAMBERLİK
2.2. Çocukluk Yılları
bilir
ÖNCESİ
3. Gençlik Çağı ve Sosyal İlişkileri
1
6
Ders Kitabı,
HZ.MUHAMMED
3.1. Hz. Muhammet’in Sosyal İtibarı
Hz. Muhammed’in vahiy
(SAV)
3.2. Seyahatleri
gelmeden önceki hayatını, Yazı Tahtası,
3.2. Erdemliler Birliğine Katılım
K.Kerimin tespitlerini esas
3.4. Kabe Hakemliği
3.5. Ticaretle Uğraşması
alarak yorumlar.
Kur’an-ı Kerim
4. Hz. Peygamberin Evliliği ve Çocukları
Meali,
5. Kur’an-ı Kerime Göre Vahiy Öncesinde Hz. Peygamber
Hz. Muhammed’in vahiy
1. Peygamberliğin İlk Yılları
gelmeden önceki bilgi, kültür İslam İlmihali,
1.2. İlk Vahiy
ve ahlak düzeyini K.Kerimin
1.1. Vahyin Kesintiye Uğraması
tespitleri
açısından Diyanet Dergisi
1.2. Vahyin Yakın Çevreye Ulaştırılması ve İlk Müslümanlar
2
6
değerlendirir.
1.3. Vahyin Yaygınlaştırılması
1.4.1. Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu
Görsel Materyaller,
2. İlk İslâm Topluluğunun Dayanışması ve İlişkileri
Hz. Muhammed’in vahiy
3.
Hz. Muhammet’e Yönelik Tepkiler ve Kur’an-ı Kerim’in Cevabı
gelmeden önce de toplumda
Bilgisayar
HZ. MUHAMMED’İN
1.1. Mecnun, Kâhin, Sihirbaz ve Şair Olduğu İddiaları
saygın bir insan olduğunun
1.2. Söylediklerinin İnsan Ürünü Olduğu İddiası
PEYGAMBERLİĞİ:
farkında olur.
Projeksiyon
1.3. Vahiy Alacak Özelliklerde Görülmemesi
MEKKE DÖNEMİ
1.4. Mucize Göstermesi İsteği
Medine’ye hicreti hazırlayan İlgili CD’ler
2. Müslümanlara Uygulanan İşkenceler, Sosyal Baskılar
3
6
sebepleri
ve
göçün
2.1.
Baskı Uygulamaları ve Habeşistan’a Göç
2.2.
Mekke Halkının İnananları Boykotu
mahiyetini yorumlar.
Kasetçalar
2.3.
Boykotun Sonu ve Hüzün Yılı
2.4.
Taif’e Yolculuk
3. Gece Yolculuğu (İsra)
4. Medinelilerle Görüşme ve Akabe Antlaşmaları
1. Medine’ye Hicret
1.1.
Medine Yolculuğu
1.2.
İlk Mescid
1.3.
İlk Cuma ve İlk Hutbe
1.4.
Hicretin Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yansımaları
2.
Hz. Muhammed’in Medine’deki İlk Etkinlikleri
2.1.Hicretten Önce Medine’deki Durum ve Hz. Muhammed’in
4
6
Coşku ile Karşılanışı
2.2. Peygamber Mescidinin İnşası ve Sosyal Fonksiyonu
HZ. MUHAMMED’İN
2.3. Müslümanların Kardeş İlân Edilmesi
PEYGAMBERLİĞİ:
2.4. Toplumsal Düzenlemeler ve Barışın Tesis Edilmesi
MEDİNE DÖNEMİ
3.
Müşriklerle İlişkiler
3.1.Müşriklerle Yapılan Savaşlar
3.2.Barış Dönemi: Hudeybiye Antlaşması
4.
Yahudilerle İlişkiler
Hz. Muhammedîn Medine’deki ilk
faaliyetlerinden biri olan” Medine
5.
Hıristiyanlarla İlişkiler
Sözleşmesinin” barış ve huzur
6.
Mekke’nin Fethi
5
6
ortamı
sağlamadaki
önemini
7.
Evrensel Çağrının Elçileri
yorumlar.
8.
Veda Haccı, Veda Hutbesi ve Evrensel Mesajlar
9.
Hz. Muhammed’in Vefatı
Hz. Muhammedîn yaptığı savaşların
1. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed
sebep ve mahiyetini yorumlar.
1.1.
İnsani Yönü
1.2.
Peygamberlik Yönü
İslamiyet’in
yayılmasında
Hz.
2. İslam’ı Anlamada Hz. Muhammed’in Örnekliği
6
6
Muhammed’e gelen elçilerin ve
 İbadetlerin Yapılmasında Örnekliği
O’nun gönderdiği elçilerin önemini
 İnsan Davranışlarında Örnekliği
açıklar.
 Eş Olarak Hz. Muhammed
Veda hutbesinin insan hakları

Baba Olarak Hz. Muhammed
bakımından değerini kavrar.

Dede Olarak Hz. Muhammed

Komşu Olarak Hz. Muhammed

Akraba Olarak Hz. Muhammed
7
6
HZ. MUHAMMED’İN

Arkadaş Olarak Hz. Muhammed
KİŞİLİĞİ VE

Hz. Muhammed’i Nasıl Örnek Almalıyız
ÖRNEKLİLİĞİ

(Taklit Etme mi? Modelleme mi?)

Kadınların Eğitilmesine Verdiği Önem

Hz. Muhammed’in Örnek Ahlakı

Güvenilir Olması

Sabırlı Olması

Zamanı İyi Kullanması
8
6

İstişare Yapması

Davasına Bağlılığı

İnsan Ayrımı Yapmaması

Adaletli Oluşu

Hoşgörüsü
Bu Yıllık Plan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 02.09.2010 Tarihli 201081 nolu kararıyla uygun görülen Kur’an Kursları Öğretim Programları (Pilot Uygulama) Kitapçığından Faydalanılarak
1.
Hazırlanmıştır.
20/09/2016
Download