İslâm iye t Y ah ud ilik H ristiya nlık H ind uizm B ud izm

advertisement
DİNLERİN BASLICA ÖZELLİKLERİNE TOPLUCA BİR BAKIŞ
dinders.tk
Budizm
Hinduizm
Hristiyanlık
Yahudilik
İslâmiyet
Dinin Adı
Tanrı
Din Kurucusu
Peygamberi
Allah
Mü'min,
Müslüman
Hz.Muhammed Salih amel
Takva,
Tevhit
Yehova
Üçleme
tarzında: BabaOğul-Ruhul
kudüs
Aslında tek tanrı
görünüşte çok
tanrıcılık.
Brahma:Yaratıcı
Şiva:Yok Edici
Vişnu:Koruyucu
Tanrı
Görünüşte
tanrı yoktur.
Buda bazı
mezhep-lerde
tanrı olarak
putlaştırılmış
Hz. Musa
Hz. Isa
Kurucusu
yoktur.
Gelenekler
birikimidir.
Rişi: Vahiy
alan hindu
rahiplere
verilen ad.
Siddharta
Goatama
Buda
(Aydınlanmış)
Önemli Kavramlar
Kutsal Kitabı,
İbadet Yeri,
Din adamı
Kur'an-ı Kerim
Camiler,temiz olan
her yer, Ruhbanlık
yoktur
özellikleri
Son dindir, Tek
Allah inancı vardır. Tevhit
dinidir.Evrenseldir
Mezhepler: Hanefilik, Şafiilik,
Malikilik,Hanbelilik, Caferilik
Kutsal Gün,
İbadetler
Bayramları
Cuma
Günlük 5 vakit,
Haftalık, Cuma Nam
Zekat,Hac,Kurban
Ramazan, Kurban B.
Mensuplan daha
çok nerelerde
yaşamaktadırlar?
Asya, Afrika, Avrupa ve
diğer kıt'alar (Müslüman
olan 60 ülke vardır.)
1.6 Milyar
Talmud: Dini Metinler
Bölüm: Mişna, Gemara
Sinegog,Haham,
Tanah : Eski Ahit
On emir,Menora (Yedi Bölümleri: Tora, Neviim,
kollu Şamdan) Ağlama Ketuvim
duvarı, Altıgen yıldız,
Tevrat (Tora),Bölümleri:
Kipa, Musevi, Sina
(Tekvin, Çıkış, Levililer,
dağı,
Sayılar; Tesniye)
Sinegog, Havra,
Haham, Hahambaşı
Milli bir dindir. On emir
önemlidir. Ağlama duvarı
önemlidir. Cumartesi dinlenme
günüdür.
Mezhepleri:Muhafazakâr,
Ortadoks, Reformist .
Yeniden Yapılanmacı Yahudil
Başlarına Kipa giyerler.
Cumartesi
Günlük:3 Vakit ibadet
Haftalık ibadet
Yılbaşı :Roş Aşana
Kefaret Günü: Yom Kipur Israil, ABD (%90)
Çardak Bayramı: Sukot ve dünyanın pek
çok ülkesinde
Hamursuz Bayramı:
Pesah
On Emir alma: Şavuot
İncil (27 bölümden
oluşur)
Nüshaları: Matta,
Markos, Luka, Yuhanna
Kitabı Mukaddes: İncil,
Tevrat, Zebur
Kilise
Rahip, Papaz, Papa
Baba, oğul, Ruhul Kudus yani
üçlü tanrı inancı vardır. Yeni
doğanlar vaftiz edilir. Günah
çıkarma vardır. Sembolleri Haç
işareti. Evrensel bir dindir.
Mezhepleri: Katolik, Ortadoks,
Protestanlık
Pazar,
Günlük;Sabah, akşam
Haftalık;Kilisede
Yıllık;Bayramlarda
Bayramlar: Noel,
Paskalya, Şükran Günü,
Epifani, Azizler Günü
Kilise, Papaz, Rahip,
Rahibe, Papa,
Aforoz, vaftiz, Noel,
Günah çıkarma,
Teslis,Ruhul kudus,
İstavroz çıkarma,
Mesih, Misyoner,
Havari, Nasrani;İsevi
Kast sistemi
Brahmanlar(rahipler)
Kşatriyalar (Hükümdar ailes
Vaisyalar(Tüccar, Çiftçi)
Sudralar (Hizmetçiler )
Dalit (Dokunulmazlar,
Toplum dışı kabul edilir)
Reenkarnasyon, Karma
inancı, Om hecesi:bütün
evrenin özünü temsil eder.
Guru: Din öğretmenleri
Nirvana, Reenkarnasyon,
İncir ağacı, Karma inancı,
Sekiz dilimli Yol (8 doğru ilke)
5 Temel ilke (öldürmemek,
çalmamak, yalan söylememek, içki uyuşturucu
kullanmamak, duyu
organlarını yanlış yolda kull.
nüfus
Semboller
13,5 Milyon
Avrupa, Amerika
kıt'ası başta olmak
üzere dünyanın her
yerinde. ( 107 ülke
Hristiyan)
2,2 Milyar
Vedalar ( Veda Kutsal
bilgi anlamına gelir 4
bölümden oluşur)
Rig Veda, Sama Veda,
Yajur Veda, Atharva
Veda
Tapınaklar(Mandir)
Ruhbanlık vardır
Tripitaka (Üç Sepet)
Budist Tapınaklar,
(Pagoda)
Budist
Rahipler
Ruhbanlık vardır.
Belli bir ibadet
Ölüler yakılır külleri ganj nehrine
şekli yoktur.Sabah, öğle,
savrulur. İnekler hava, yer ve gök
akşam, ibade-ti,Ganj
aleminin annesi kabul edilir, eti
nehrinde
yenmez. Kast sistemi Tanrının insan yıkanmak, Meditasyon ve
şeklindeki bedeninin bölümlerini
dular, başında ve sonunda
temsil eder.
Om sözü sözü söylenir.
Mezhepleri:Şaivizm, Şaktizm,
Bayramlar:
Vişnaizm ve Smartizm'dir
Kumb-Mela, Holi, Şivaratri,
Dhamma(Dharma):Evrenin düzenini
sağlayan kozmik doğa yasaları
İncir Ağcı önemlidir, Sarı elbise
giyerler, Reenkarnasyona inanırlar,
Ahlaki ilkeler vardır (8 doğru ilke)
Evrensel bir dindir)
Dhamma(Dharma):Buda'nın
öğretileri
Sangha: Rahipler topluluğu
Mezhepler: Hinayana, Mahayana
Budist Tapınaklar ,
belli bir ibadet
şekli yoktur,
Dualar, Oruç,
Budanın heykeline
saygı duyma
Bayramlar: Buddha
Purnima
Hindistan, Moritus,
Nepal
Om İşareti
900 Milyon
Tayland, Sri-lanka,
Singapur, Myanmar,
Moğolistan, Laos,
Kamboçya, Butan,
Güney Kore, Kuzey
Kore, Kamboçya,
Japonya
8 kollu tekerlek
450 Milyon
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards